پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت :بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات و دوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان

تغییر در پروژه های ساخت و ساز بسیار رایج بوده و به احتمال زیاد از منابع مختلف، به علل مختلف و در هر مرحله ای از پروژه اتفاق می افتد که ممکن است تاثیرات منفی قابل توجهی بر روی مواردی مانند هزینه ها و تاخیرات برنامه داشته باشد. تغییرات بحرانی ممکن است تاخیرات متوالی در برنامه پروژه ، برآورد مجدد از بیانیه کار و مطالبات اضافی از تجهیزات، مواد، نیروی انسانی و اضافه کاری ، به دنبال داشته باشد [44].
موضوع تغییر یک موضوع عمومی است اما علل ظاهری تغییر توضیحی است که در دستور تغییر می­آید. علت واقعی و ریشه ای تغییر می تواند بسیار متفاوت با آنچه در دستور تغییر نوشته شده باشد. کارفرمایان و پیمانکاران به طور فزاینده ای با معنی الزامات قانونی تغییرات و تکنیک های مدیریتی که اثرات آن را کم کند درگیر هستند [41].
تغییرات می تواند توسط تمام گروه ها در روند ساخت و ساز آغاز شده باشد. با این حال همه تغییرات باید توسط کارفرما، قبل از اجرا به تصویب رسیده باشد. خلاصه شروع سفارشات تغییر به شرح زیر است:

  • مالک می تواند درخواست یک تغییر را سفارش دهد و معمولا دامنه تغییر می کند.
  • مهندس ممکن است به دلیل شرایط مختلف سایت یا تجدید نظر در مقررات دولتی و غیره یک تغییر را ایجاد کند.
  • مدیریت پروژه شرکت یا شخص ممکن است تغییر ایجاد کند و سرچشمه آن معمولا در برنامه است.
  • پیمانکار ممکن است به دلیل اشتباهات طراحی،مهندسی ارزش و یا اشتباه در پیش بینی نیازها تغییری ایجاد کند [44].

لینک جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه :

پایان نامه : بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان