پایان نامه قانون اساسی جدید و اخوان المسلمین

دانلود پایان نامه

– تعداد کشته های حوادث خودرویی در جاده ها ، به سادگی قابل پیشگیری است.
4-6- بشار اسد در مصاحبه ای نادر، دیروز گفت :
– هیچ دولتی مردم خودش را بی دلیل نمی کشد مگر آنکه رهبری دیوانه داشته باشد.
– مقامات آمریکا می گویند : در این صورت بشاراسد یا دیوانه است یا بازیچه قرارگرفته است.
– واشنگتن : بشار اسد یا بازیچه شده است یا دیوانه
– بشاراسد : من اصلا دستور تیراندازی و کشتار مردم را ندادم. من کنترل روی ارتش ندارم و ارتش خطا کرده و دولت ارتش را کنترل می کند.
– بشار اسد با این حرف ها نمی تواند از زیر کشتن 4 هزار نفر در برود.
5-6- حامد کرزای ( رئیس جهمور افغانستان ) : خواستار ارائه توضیح از سوی پاکستان شد.
– کرزای از مقامات پاکستان درباره پناه دادن به عاملان سوء قصدها و تروریستها در افغانستان خواستار توضیح شد.
– چرا پاکستان به گروههای تروریستی اجازه فعالیت می دهد و به آن ها اقامت داده است.
– تنش دوباره بین پاکستان و افغانستان
– گروه اسلامگرای لشگر جنگاوی در پاکستان ، مسئولیت انفجارها و عملیات تروریستی در روز عاشورا را به عهده گرفته است.
6-6- نخست وزیر جدید مصر و موفقیت اسلامیون درانتخابات
– ادای سوگند نخست وزیر جدید مصر ( کمال الگنزوری) در مقابل مارشال تنطاوی
– از سال 1996 تا 1999 نخست وزیر حسنی مبارک هم بوده – اقتصاد دان – 78 ساله
جراید مصری : از 168 کرسی پارلمان ، 113 کرسی در اختیاراسلامگرایان قرار گرفته است . (80 کرسی اخوان المسلمین ، 33 کرسی سلویست ها )
– درانتخابات پارلمانی مصر، نرخ مشارکت در مرحله اول 52 درصد و درمرحله دوم 39 درصد
– ارتش مصر قول داده پس از ژوئن آینده و تشکیل دولت جدید ، قدرت را به نظامیان تحویل دهد.
– مجلس آینده ، وظیفه تشکیل کمیسیون ویژه برای تدوین قانون اساسی جدید مصر را برعهده دارد.
7-6- ایجاد پلیس مشترک میان کشورهای عربی خلیج فارس
– توافقات امنیتی میان 6 کشورعضو شورای خلیج فارس – مقابله با قاچاق مواد مخدر ، اسلحه و قاچاق انسان و… – آمادگی برای مقابله با توان هسته ای ایران
8-6- مخالفان دریمن علیه حکومت اسلامی جدید تظاهرات کردند.