پایان نامه فارغ التحصیل دانشگاه و مراحل تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه

تحلیل محتوا اغلب نمی تواند مانند رویکردهای معناشناسی و ترکیبی تفسیرهای ثابتی ارایه دهد. اما متفکرانه تر است و سعی دارد حتی الامکان عینی باشد، به همین دلیل راه خوبی برای بررسی فرضهایی است که اغلب نقطه شروع یک تحقیق قابل توجه بشمار می روند. این دو رویکرد در کنار هم بینش هایی واقعی درباره تصاویر رسانه ای ارایه می دهند.
هانتر دیویس (2005) نویسنده ورزشی در حوزه فوتبال، احساس می کرد که بهترین پوشش خبری در روزنامه های کثیرالانتشار وجود دارد نه نشریات مصور. «اما آیا چنین نگرشی را تنها براساس مطالعه یک یا دو نمونه مختصر بدست آورده ام؟ بله، مطمئناً همینطور است.»


پس برای بررسی دقیقتر موضوع، او یک فارغ التحصیل دانشگاه را براساس سابقه کاری اش در دفتر خود استخدام کرد تا مثلاً در یک روز دوشنبه که هیچ مسابقه بین المللی خاصی برگزار نمی شود، تمام صفحات همه روزنامه های ملی را که درباره ورزش نوشته شده اند، تجزیه و تحلیل کند. سئوال این بود: کدامیک بیشترین فضا را به فوتبال اختصاص داده اند؟
همانطور که همیشه در مورد تحلیل محتوا (یا تجزیه و تحلیل کمّی) مطرح است، آنچه بدست می آید همیشه تاحدود زیادی به چیزی که جستجو میکنید و میزان آگاهی تان از محدودیت های همراه با آن بستگی دارد. بنابراین دیوید می پرسد: «منظورت از فضا چیست؟ صفحات نشریات مصور در مقایسه با صفحات روزنامه های عادی دارای کلمات کمتر، تصاویر بزرگتر، و تیترهای درشت تر هستند … همچنین در صفحات معمولاً تبلیغات وجود دارد و بعضی اوقات درباره ترکیبی از انواع رشته های ورزشی اطلاع رسانی میشود. بنابراین ما مجبوریم اینچ به اینچ ستونها را شمارش کنیم.» آنها همچنین تعداد ستون های اول را با بازیکنانی که درباره شان نوشته شده بود، شمارش کرده، میزان پوشش مربوط به اخبار فوتبال را درمقایسه با سایر لیگ ها برآورد کردند.
– صداها و خوانش اصوات همانند تصاویر
«تصاویر» همیشه بصری یا چاپ شده نیستند. اصوات نیز کدگذاری شده و با روش هایی به پیچیدگی تصاویر بصری شناسایی می شوند، بااینحال بعد از چندین دهه پیشرفت در زمینه تجزیه و تحلیل، امروزه مشخص شده است که تصویر بصری ماهیت «ساخته شده» دارد. بحث درباره صوت دشوار است: بعنوان مثال ما نمی توانیم در این صفحه یک متن صوتی را در اختیار شما قرار دهیم. همچنین مجبوریم موسیقی، جلوه های صوتی و غیره را نادیده بگیریم اگرچه تمامی اینها در پس زمینه کار می توانند بعنوان کلید اصلی در شناسایی نقش اصوات در فیلمها و تلویزیون عمل کنند (این موضوع را با صدای خودتان تمرین کنید).اما نادیده گرفتن اصوات در رسانه های صوتی و تصویری می تواند به این معنی باشد که کل این حوزه از دایره تجزیه و تحلیل و ارزشیابی خارج شود.
تصور کنید که نمی توانید فردی را ببینید، اما صدایش را می شنوید. این موضوع چه چیزی را درباره وی به شما می گوید؟
– اوج: تن صدایش «بالا» یا «پائین» است؟
– اندازه: «بلند» یا «کوتاه»؟
– بافت: «خشن» یا «آرام»، «نرم» یا «سخت»؟
– شکل صدا: «چرخشی» یا «مسطح»؟
– ریتم یا وزن: آیا صدا بالا و پایین می رود یا اینکه پیوسته یکسان و با یک تن ثابت ادا میشود؟ اخیراً استفاده از یک صدای بالارونده در پایان جملات که نشان دهنده لحن سئوالی است، در میان مردم انگلیسی زبان رایج شده که عده ای معتقدند از سوپ اپراهای استرالیایی گرفته شده است.
– لهجه که معمولاً به شیوه تلفظ (و اغلب ریتم، وزن) و انعطاف اشاره دارد. لهجه از جمله ویژگیهای شاخص اصوات در زبان انگلیسی است که عبارتند از حروف صدادار، بی صدا یا کشیده شده، حذف حروف بیصدا، و غیره.
3-1-3- تفاوتهای تحلیل محتوای کمی و کیفی
برخی از مراحل در تحلیل محتوای کیفی همانهایی است که درتحلیل محتوای کمی نیز مطرح هستند اما درمراحل تحلیل محتوای کمی و کیفی در بعضی موارد تفاو تهایی وجود دارد، که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– در تحلیل محتوای کیفی فرضیه وجود ندارد، بلکه پیشفرض های ذهنی پژوهشگر منجر به طرح پرسشهای تحقیق می شود.
– در تحقیق کیفی ، جمع آوری و تجزیه تحلیل داده ها ، بر روی هم موجب بروز یک تئوری خواهد شد که برپایه داده های تجربی قرار دارد.( مارشال ، 1377 : 156)
– تحلیل محتوای کیفی عموماً با مرور گسترده منابع شروع نمی شود. علت این امر آن است که اولاً مرورمنابع به پژوهشگر اطلاعات و دیدگاه هایی می دهد که می تواند در نحوه کار او، انجام تحقیق و جمع آوری و تحلیل اطلاعات تأثیر داشته باشد. ثانیاً ممکن است باعث شود پژوهشگر شرکت کنندگان در تحقیق را به سمتی سوق دهد که طی مرور منابع به آن پی برده است.
از اینرو بهتر است در تحقیقات کیفی، مرورمنابع به بعد ازمرحله تحلیل داده ها موکول شود. زیرا هدف پژوهشگر از انجام آن، ایجاد زمینه ای برای تحقیق فعلی، یا استفاده از آن به عنوان چارچوب مفهومی، یا تأثیر و ردّ یافته ها نیست، بلکه هدف نشان دادن تناسب بین یافته ها و دانسته های قبلی به خوانندگان تحقیق است. (حاج باقری ، 1386 : 32)
علاوه بر موارد فوق، مراحل زیر نیز در تحلیل محتوای کیفی مدنظر قرار دارد:
– تعریف واحد تحلیل: براساس نظر کریپندورف ، پژوهشگر باید واحدهای تحلیل را اعم از کلمه،جمله، پاراگراف، مقاله، خبر و… تعیین کند.
– کاهش داده ها: منظور از این مرحله، حذف متون همانند و کنارگذاشتن موارد تکراری است.