پایان نامه ساختار شبکه ای و داده و اطلاعات

دانلود پایان نامه

3- مورد سوم از موانع، مشکل بوجودآمده در ضبط اخبار در طول هفته آماری موردنظر پژوهش است . به دلیل اینکه ضبط اخبار هفته آماری موردنظر ، در بازه زمانی حدودا دوماهه انجام گرفت و در هر روز از این یک هفته باید دوبخش خبری از شبکه یک و بخش خبری شبکه من و تو (1) ضبط می گردید متاسفانه به دلایل فنی امکان ضبط اخبار شبکه یک در روز سه شنبه 1/9/90 ، میسر نگردید و چون این روز در وسط هفته آماری قرار داشت وبا توجه به محدودیت زمانی برای انجام پژوهش و تحویل در موعد مقرر ، امکان از سرگیری مجدد ضبط اخبار از ابتدای هفته میسر نبود ، بنابراین با مشورت استاد محترم راهنما ، بلافاصله نزدیک ترین بخش خبری به این روز یعنی چهارشنبه 2/9/90 ضبط و در پژوهش مورد استفاده قرارگرفت.


4-5-پیشنهادها
با عنایت به مقایسه و بررسی کامل ودقیق بخش های خبری مورد مطالعه وباتوجه به یافته ها و نتایج استخراج شده از پژوهش ، پیشنهادات زیر می تواند در بهبود محتوایی و همچنین از لحاظ صوری به بخش های خبری شبکه یک کمک کننده باشد و بتواند در جذب بیشتر مخاطب وجلب اعتماد وی کارگشا باشد.
1- اندکی انعطاف پذیری بیشتر در چهره ، لحن بیان و حتی پوشش گویندگان خبر ، می تواند در جذب روحی مخاطب و جلب توجه بیشتر وی کمک کند . دربسیاری موارد مشاهده شده ، چهره گویندگان اصلی همواره خنثی و یا با حالتی بسیار جدی است ، لحن بیان در برخی موارد بیش از اندازه رسمی و خشک است و حتی پوشش مورد استفاده آنان نیز تقریبا هر روزه یکنواخت ، دریک زمینه رنگی و اکثرا بارنگهایی مثل خاکستری ، قهوه ای است که این خود می توناد موجب وازدگی مخاطب و درنتیجه عدم توجه کامل وی به اخبار گردد.
2- در بخش های خبری شبکه یک از گویندگان زن بسیار کم استفاده می شود و تقریبا اخبار در تسلط کامل گویندگان مرد است . بنظر استفاده از بانوان در اخبار حداقل از جنبه تنوعی هم که شده ، خوب است و این حالت یکنواختی را تاحد زیادی مرتفع می کند.
3- اکثر نماهای استفاده شده برای تصاویر گویندگان و استودیوی خبر از یک زاویه است و در معدود دفعاتی این زاویه تغییر دارد. تغییر زاویه دوربین و استفاده از نماهای دیگر می تواند در رفع مشکل یکنواختی تصاویر مفید باشد .
4- افزایش تعداد گویندگان اصلی به دونفر ، یکی دیگر از پیشنهادات است . در بخشهای خبری شبکه یک سیما ، بطور ثابت سه نفر دیده می شوند. یک گوینده اصلی، یک گوینده خبرهای ورزشی و یک نفر کارشناس هواشناسی این افراد را تشکیل می دهند که دقایق حضور گوینده ورزشی و کارشناس هواشناسی معمولا رویهم بین 5 تا 10 دقیقه است و مابقی زمان برنامه خبری را یک گوینده اصلی یک تنه اداره می کند و ریتم اداره نیز در طول برنامه یکنواخت و تقریبا بدون تغییر است که این حالت خوشایندی را ایجاد نمی کند . حال آنکه می توان با استفاده از دو گوینده درکنارهم تنوع قابل ملاحظه ای ایجاد کرد و این دو نفر می توانند درطول مدت برنامه و در هنگام اعلام خبرها یکدیگر را مخاطب هم قرار داده و اطلاعات یکدیگر را تکمیل کنند. اینکار ناخودآگاه خشکی حالت چهره را هم تا حد زیادی تعدیل می کند و برنامه را از حالت خشک و رسمی و یکنواخت خارج کرده و بیننده نیز با رغبت بیشتری به اخبار نگاه می کند.
5- در بحث محتوایی نیز می توان با توجه و عنایت بیشتر به عناصر خبری و مغفول مانده چرا و چگونه ، ذهن مخاطب را شفاف تر کرده و اعتماد بیشتر وی را جلب نمود. متاسفانه در بسیاری موارد تنها اخبار با عناوین پر زرق و برق عنوان می شوند و مخاطب را مشتاق به شنیدن می کنند اما در ادامه با ناقص گذاشتن اطلاعات و باز نکردن اصولی رویدادها آنطورکه مورد دلخواه مخاطب است اورا با یک علامت سوال بزرگ در ذهنش بجا می گذارند و بدون بیان درست علل و چگونگی بروز رویدادها ، به سراغ خبر بعدی می روند درحالیکه ذهن مخاطب هنوز درگیر خبر قبلی است و نمی تواند آنطور که باید به خبر بعدی توجه نماید .
6- با نتایج بدست آمده مشخص گردید که بین بخش های خبری شبکه یک سیما و شبکه من وتو(1) ، چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ محتوایی ، تفاوتهای بسیاری وجود دارد . لذا به دانشجویان و محققانی که در آینده قصد انجام پژوهشهای اینچنینی را دارند توصیه می شود که با مطالعه دقیقتر ، شبکه های تلویزیونی را برای مقایسه تحلیل محتوایی اخبارشان انتخاب کنندکه حداقل از لحاظ ساختار شبکه ای به یکدیگر شبیه باشند. اتاق خبر که همان بخش خبری شبکه من وتو (1) است ،کمترین شباهت را از این لحاظ با شبکه یک داشته باشد.
منابع و ماخذ :
بارت، رولان . ( 1371) . “عناصر نشانه‌شناسی” ، مجید محمدی ، الهدی. چاپ اوّل.
برانستون، گیل و استافورد، روی.(2007). “کتاب دانشجویان رسانه ها وارتباطات” ، امیر عبدالرضا سپنجی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع). (زیر چاپ)
پور زرگر ، درویشعلی . (1387) . ” روانشناسی طبیعت ” ، موسسه قلم نگار جانان ، تهران . چاپ دوم
پورنظری ، الهه . (1388) . ” کتاب ماه علوم اجتماعی ” . دوره جدید ، بهمن 88 ، شماره 23
پیربداقی ، فاطمه . ” مقاله : تحلیل محتوای کمی و کیفی ؛ بخش آخر ” ، نشریه پیام پژوهش
چندلر، دانیل. ( 1387 ) . “مبانی نشانه‌شناسی” ، مهدی پارسا. سوره مهر،تهران. چاپ اوّل.
حاج باقری ، محسن و پرویزی ، سرور و صلصالی ، مهوش . ( 1386 ) . ” روشهای تحقیق کیفی ” ، نشر بشری . تهران
دینه‌سن، آنه ماری. (1380 ) . ” درآمدی بر نشانه‌شناسی “، مظفر قهرمان، پرسش. تهران . چاپ اول
سرمد ، زهره و بازرگان ، عباس و حجازی ، الهه . ( 1385 ) . ” روش های تحقیق در علوم رفتاری “. انتشارات آگه . چاپ سیزدهم
سروی زرگر، محمد . (1386) . ” نظریه برجسته‌سازی “، سایت روزنامه همشهری
سفیری ، خدیجه . ( 1388) . ” روش تحقیق کیفی ” ، پیام پویا . چاپ دوم
سورین ، ورنر و تانکارد ، جیمز . ( 1389 ) . ” نظریه های ارتباطات ” ، دکتر علیرضا دهقان ، انتشارات دانشگاه تهران