پایان نامه رابطه خلاقیت با بعد های شخصیت افسردگی،انحراف اجتماعی پارانویایی واسکیزوفرنی دانشجویان

متن کامل پایان نامه با عنوان :

بررسی و مقایسه رابطه خلاقیت با بعد های شخصیت افسردگی،انحراف اجتماعی پارانویایی واسکیزوفرنی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب در سال 91-90

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
پدیده خلاقیت و نوآوری  مانند بسیار‍ی از خصوصیات در همه افراد یافت می شود ‍‍‍‍٬ که این خصوصیات ممکن است در اثرعوامل محیطی یا  عوامل روانی و یا دیگر عوامل باشد.ممکن است بعضی ها به آن توجه نکرده و بعضی دیگر افراد آن را مورد توجه قرارداده وراه پیشرفت خود و جامعه را پیدا کرده و به کارهای بزرگی دست بزنند.اصطلاح خلاقیت راهمه مردم بکار می برند  ٬ ولی معنای آن روشن نیست مردم  معمولاً  هر گونه نوآوری را خلاقیت می دانند٬که بعضی ازآنها بر فرآیند نوآوری وبرخی به محصول آن توجه می کنند ٬ در هر صورت ویژگی تازگی و تفاوت یا اختلاف یا موجودها مطرح است و همچنین مردم خلاقیت را با تیز هوشی و نبوغ مترادف  یا  توام می دانند و معتقدند خلاقیت  از خصایص افراد تیز هوش و نابغه است و برعکس.انحراف اجتمایی شکلی از اختلالات روانی است که بیشتر با جرم و جنایت و بزهکاری همراه است و همچنین قبل از ١۵سالگی شروع می شود و هر چه سن بیشتر شود از شدت آن کاسته می شود چون این اختلال با اجتماع سروکار دارد٬ باید بیشتر مورد توجه قرا گیرد و در موردپارانوید هم باید گفت که بد گمانی و تردید که مشخصه اصلی آن به شمارمی رود٬ مانعی برای برقرارکردن ارتباطات سالم و مفید با هر یک از افراد جامعه مخصوصاً خانواده است٬ حال با توجه به گفته ها ی بالا باید جامعه مخصوصاً خانواده بیشتر این گونه اختلالات را مورد توجه قرار داده و در صدد درمان مفید و سودمند باشند٬ تا با این گونه افراد رفتاری مناسب صورت بگیرد.
 
 
 
 
 
 
بیان مسئله:
به طورکلی خلاقیت فرآیندی است که طی زمان ادامه داشته و ابتکار،انعطاف پذیری و تحقق از خصوصیات بارزآن به شمار می آیند ،بسیاری از افراد معتقدند که خلاقیت در نیاز متولد می شود، همان گونه که بسیاری از اختراعات بزرگ نه محصول تعریف مشکلی خاص،بلکه برای برآوردن نیاز خاص به وجود می آید.
برای تحلیل کامل خلاقیت باید عوامل محیطی و عوامل شخصیتی رادر نظر گرفت،خلاقیت مستلزم تفکر مستقل و نوآوری است ، و ممکن است به تولید چیزی نو و متفاوت و بی نظیر منجر شود که ممکن است کلامی یا غیر کلامی و یا واقعی و انتزاعی باشد.
افراد دارای  اختلال شخصیت افسرده،ضد اجتمایی، اسکیزوفرنی ، چون از لحاظ برخورد با جامعه و مردم و همجنین شیوه رفتار و زندگی  کردن خاص آنها دارای تفاوتی آشکار با دیگر افراد هستند ، پس چگونه ممکن است آنها را با خلاقیت ربط داد ، شخصی که دارار خصلتی است که با مردم و جامعه به ستیز می پردازد ، و فردی که نسبت به مردم شک و تردید دارد و حتی ممکن است نسبت به خود بد گمان باشد ،چگونه ممکن است که خلاقیت دراو مشاهده کرد.
حال با توجه به مطالب بالا این سوال پیش می آید که  :  آیا بین خلاقیت و ابعاد شخصیتی افسردگی، انحراف اجتمایی،پارانویید، اسکیزو فرنی رابطه ای وجود دارد یا خیر؟
 
 
 
 
 
 
اهمیت وضرورت تحقیق:
امروزه اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد خلاقیت و تفکرخلاقانه برهیچ کس پوشیده نیست،خلاقیتها هیچ گاه نتیجه کار و کوشش و تفکر یک یا چند انسان با استعداد نیست ،بلکه حاصل جمع مشارکت هزاران و حتی دهها هزار نفرند ،که در این زمینه خاص فعالیت خاصی را به عمل در می آورند ، خلاقیت زمانی پا به عرصه وجود گذاشت  که  افراد سطح دانش خود را درباره پدیده های طبیعی و یا خود انسان کافی ندانسته و خود را ناچار به بهره گیری از طیف وسیع و تا فرارسیدن آن برهه از زمان که دیگر جستجو گری راههای تکمیل فنون باقی نمانده ،امروز یکی از مسا‍‍‍‍‍ئل که مورد دقت و تو جه نظر بسیاری است ، مطالعه و تفحص پیرامون سازو کارهایی که امر خلاقیت را به هر نحوی  تحت  تاثیر قرار می دهد ، در واقع باید  این پارامترهای تاثیر گزار به ورطه مطالعه و کنکاش بسیارزیادی سپرده شوند ،تا بتوان تاثیر آنها را در جهت ایجاد خلاقیت به نحو مطلوبی کنترل نمود ،و اگر متخصصان و کسانیکه به عملی با تعالیم یک جامعه اعم از تعلیم کودکان،نوجوانان،میانسالان،پیر و سالخوردگان سرو کار دارند میزان و نحوه تاثیر و مکانیسم تاثیر گزاراین متغیر ها روشن نمی شود ،نمی توان اظهار داشت که خلاقیت در اعماق جامعه ریشه دوانده است ،از جمله مبادی بسیار با اهمیت و اساسی پیوند های میان خلاقیت  ویژگی ها یا ابعاد شخصیتی است ، شخصیت هر کس نحوه واکنش او به محرکهای اطراف می باشد ، و استعداد نیز در واقع به طور اساسی تحت تاثیر ویژگی های هر شخصیت است.
پیرو تفکر مزکور در این کار پژوهشی سعی خواهد شد که به سوالات اساسی پاسخ داده و این عوامل (افسردگی،اسکیزو فرنی،پارانویید،وانحراف اجتمایی) با خلاقیت باید آن را در مسائل مشاوره ای لحاظ نمود و باید آنها را در کارهای دیگر قرار داد تا از این رهگذر از تلف شدنوقت و استعداد آنها جلوگیری لازم به عمل آورده شود، بدیهی است این مسئله از ضروریات امروزه است که نیاز اساسی جامعه ما به خلاقیت بر هیچ کس پوشیده نیست.
 
همه ما مصرف کننده گان افکار و مصنوعاتی هستیم  که حاصل  فکر خلاق است ، غالباً ما به نحوی سازندگا نی هستیم که با خلاقیت خود متکی هستیم ، جامعه  همیشه به  افراد خلاق نیاز دارد ، افرادی که بتواند راه حل های خلاقانه پیدا کند و بتواند با تخیل خود ایده ها و مهارتهاینا مربوط قبلی را با هم ترکیب کنند.
اگر بزرگسالان خلاق و با قوه تخیل می خواهیم باید از سالهای اولیه کودکی آن ها را برای این کار برنامه ریزی کنیم  ، خلاقیت و تخیل ریشه در توانایی های انسان در بازی دارد و تمرین هم بر همین توانایی استوار است ، اساسی که توانایی انسان را برای بازی و خلاقیت حمایت می کنیم ، در غیر این صورت ما می توانیم به نسخه برداری از ایده های قدیمی. (دافی،۲٠۰۰، ص۱۹)
تراورتون معتقد است که با این نیازها به دنیا آمده ایم که افکار، عقاید، احساسات دیگران را بفهمیم و به سبب همین  نیازها و نماد های فرهنگی ما  مثل هنرهای  تجسمی و نمایشی پا به عرصه وجود گذاشته است.(تراورتون،به نقل از دافی،۲٠۰۰،ص۱۹)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اهداف تحقیق:
بررسی و مقایسه رابطه خلاقیت با ابعاد شخصیتی(افسردگی ، انحراف اجتمایی، پارانویایی ، اسکیزوفرنی)در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب در سال تحصیلی۹۰-۹۱.
 
اهداف جزئی:
– بررسی ارتباط بین خلاقیت وافسردگی در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.
– بررسی ارتباط بین خلاقیت و انحراف اجتمایی در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.
– بررسی ارتباط بین خلاقیت و اسکیزوفرنی در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.
– بررسی ارتباط بین خلاقیت،و پارانویا یی در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.
– بررسی ارتباط بین خلاقیت وسن دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.
– بررسی ارتباط بین خلاقیت،وجنس دانشجویان دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب
– مقایسه ابعاد شخصیتی موثر در خلاقیت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.
 
 
 
 
 
 
 
 
سوالات تحقیق:
۱- آیا بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان  دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
۲- آیا بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
٣- آیا بین خلاقیت واسکیزو فرنی دانشجویان  دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
۴- آیا بین خلاقیت واسکیزو فرنی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
۵- آیا بین خلاقیت وپارانویایی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
۶- آیا بین خلاقیت وپارانویایی دانشجویان پسر  دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟
۷- آیا بین خلاقیت وانحراف اجتمایی دانشجویان  دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه  وجود دارد؟
۸-آیا بین خلاقیت وانحراف اجتمایی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه  وجود دارد؟
۹-آیا خلاقیت در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است؟
١۰-آیا افسردگی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است؟
١١- آیا انحراف اجتمایی در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است ؟
١۲-آیا پارانویایی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است ؟
 
 
 
 
 
 
 
فرضیات:
۱- بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان  دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.
۲- بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجوددارد.
٣-بین خلاقیت واسکیزو فرنی دانشجویان  دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.
۴- بین خلاقیت واسکیزو فرنی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.
۵-بین خلاقیت وپارانویایی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود  دارد.
۶-بین خلاقیت وپارانویایی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود  دارد.
۷-بین خلاقیت  وانحراف اجتمایی  دانشجویان  دختر دانشگاه  پیام نور سرپل ذهاب رابطه  وجود دارد.
۸-بین خلاقیت  وانحراف اجتمایی  دانشجویان پسر دانشگاه  پیام نور سرپل ذهاب رابطه  وجود دارد.
۹-میزان خلاقیت در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است.
١۰ – میزان افسردگی دانشجویان دختر بیشتر ازدانشجویان پسر است .
١١ – میزان انحراف اجتمایی دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است .
١۲- میزان پارانویایی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :97

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***