پایان نامه درباره نظریه های جرم شناسی و سیاست های پیشگیرانه

دانلود پایان نامه

از جمله روش های آموزشی در این زمینه، استفاده از فرهنگ و ارزش های قرآنی است. اگر چارچوب ذهنی ما بر اساس مفاهیم و معارف قرآنی شکل بگیرد، خود، بهترین روش برای صیانت و پیشگیری از جرم و گناه می‌باشد؛ زیرا قرآن کریم می‌فرماید: «قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِیلاً؛ تو به خلق بگو هرکس بر حسب ذات و طبیعت خود عملی انجام خواهد داد.» (اسرا/84)
اگر شاکله وجودی جامعه پلیسی ما با معارف قرآن کریم عجین شود، خود، بهترین راهگشا برای صیانت کارکنان و پیشگیری از وقوع جرم و گناه بین آنان می‌باشد. در این نوشتار به دنبال آن هستیم که جرم و گناه را از منظر قرآن کریم تبیین نموده و سپس روش‌های صیانت افراد و راهکارهای پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم را بیان نموده و در ادامه روش‌های نهادینه‌کردن صیانت در بین کارکنان ناجا و پیشگیری از وقوع جرم و گناه بیان شود.
1-3- سوال های تحقیق
1-3-1- سوال اصلی
صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم چه جایگاهی دارد و راهکارهای نهادینه‌کردن آن در بین کارکنان ناجا چیست؟
1-3-2- سوال های فرعی
1- معنا و مفهوم، اهمیت، ضرورت و شیوه های صیانت از منظر قرآن کریم چیست؟
2- معنا و مفهوم، اهمیت، ضرورت و شیوه های پیشگیری از جرم و گناه از دیدگاه قرآن کریم چیست؟
3- راهکارهای نهادینه کردن صیانت و پیشگیری در بین کارکنان ناجا چیست؟
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
همه اندیشمندان به این نکته معترفند که پیشگیری، آسان‌تر، بهتر و کم هزینه تر از درمان است. این اهمیت به سبب هدفی است که از اجرای آن دنبال می شود؛ یعنی جدا از اینکه نفس این عمل، نوعی عمل به معروف است و از این جهت مقدمه رسیدن به اهداف عالی تری است؛ زمینه های رشد و تعالی آدمی در پرتو پیشگیری از جرم، فرصت ظهور و نمود می یابد.
به بیان دیگر، از بین بردن زمینه های بزهکاری و انحراف، خود مقدمه و مدخلی برای فعلیت یافتن و تحقق زمینه‌ها و فرصت‌های هدایت و کمال آدمی و دسترسی او به عبودیت و سعادت حقیقی است؛ ازاین رو، پیشگیری از جرم در جهت این هدف غایی، ارزش و اهمیت والایی دارد.
در قرآن کریم شیوه هایی ارایه شده که اساسا به اعمال کیفر نیازی نیست و به همین جهت کتاب تعلیم و تربیت محسوب می شود و نباید قانون جزا تلقی گردد. از آنجا که قرآن به عنوان کتاب قانون، مستند قرار می گیرد، اشکال فوق الذکر جلوه می نماید. این پژوهش چنین هدفی را تبیین تربیتی بودن قرآن برای انسان در قانون جزا دانسته و به عنوان هدف اصلی دنبال می کند.
براین اساس، راه‌های صیانت و پیشگیری از جرم هرچه باشند، براین اصل استوارند که هرگونه برخورد منطقی و موثر با پدیده جرم و گناه، مستلزم درک صحیح و عالمانه ماهیت این پدیده و علل و عوامل موثر آن است. قرآن کریم به دلیل جامعیت و اشراف در کلیه زمینه های اخلاقی، فردی، انسانی و اجتماعی، نمونه کامل یک الگوی موفق است که باید از آن بهره جست. لذا قرآن کریم از نظر فردی، به دنبال ایجاد یک تحول اساسی در شخصیت انسان ها براساس ارزش های متعالی است تا از این طریق انسان را به مرحله ای از رشد و تعالی برساند که کمترین نتیجه آن اجتناب و خودداری داوطلبانه از انحراف و کجروی است و از نظر اجتماعی نیز به دنبال ساختن جامعه ای نمونه از نظر اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می باشد که در آن کلیه عوامل و زمینه های انحراف از بین رفته باشد.
از طرف دیگر با توجه به این که سیاست اصلی اسلام در مبارزه با جرم و گناه سیاستی کنشی و پیشینی است و نه واکنشی و پسینی و همچنین سیاست کیفری اسلام، بخش بسیار کوچکی از سیاست جنایی آن را در مبارزه با جرم و گناه تشکیل می‌دهد، اساس و شالوده این مباحث، کتاب قرآن کریم و تحلیل آن در این زمینه است زیرا قرآن پایه و اساس دین اسلام را تشکیل می‌دهد، به علاوه تبیین سیاست های پیشگیرانه قرآنی این فرصت را فراهم می آورد تا مقایسه ای بین این روش ها با آنچه در جرم شناسی پیشگیری و صیانت مطرح شده است، صورت گیرد و ویژگی ها و برجستگی های روش های پیشگیرانه قرآنی مطرح شود. به ویژه این واقعیت روشن گردد که رویکرد پیشگیرانه جرم، مساله جدیدی نیست که خاستگاه آن نظریه های جرم شناسی مغرب زمین باشد و از آنجا به کشورهای دیگر صادر شده باشد؛ بلکه مفاهیم قرآن در دورانی که این مفاهیم برای اندیشمندان غربی ناشناخته و غیرقابل تصور بوده است، آموزه هایی را در راستای پیشگیری از جرم و گناه و صیانت ارائه نموده است؛ هر چند این آموزه ها مهجور و ناشناخته مانده است.
1-5-اهداف تحقیق
1-5-1- هدف اصلی
تبیین صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راهکارهای نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا.
1-5-2- اهداف فرعی
1. تبیین معنا، مفهوم، اهمیت، ضرورت و شیوه های صیانت از منظر قرآن کریم .
2. تبیین معنا، مفهوم، اهمیت، ضرورت و شیوه های پیشگیری از وقوع جرم وگناه از دیدگاه قرآن کریم.
3. تبیین راهکارهای نهادینه کردن صیانت و پیشگیری در بین کارکنان ناجا.
1-6-پیشینه تحقیق
با وجود تک نگاری‌ها و مقاله‌های نوشته شده گوناگون، تاکنون نوشته مستقلی درباره صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از دیدگاه قرآن و راهکارهای نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا منتشر نشده است و این نوشتار به دنبال آن است که راهکارهای علمی و عملی برای جامعه کارکنان ناجا با استفاده از قرآن کریم ارایه نماید. در نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی در دانشگاه ها، حوزه های علمیه و حتی قوای سه گانه علی رغم اینکه جرم شناسی آن هم با تلاش تعداد کمی از اساتید علاقمند به این رشته موضوع بحث قرار گرفته است، اما «جرم شناسی دینی» چندان موردتوجه واقع نگردیده است. متاسفانه در نظام دانشگاهی مباحث جرم شناسی و پیشگیری از جرم از حقوق غرب متاثر بوده و کمتر به پیشگیری از جرم از منظر سیاست جنایی اسلام پرداخته است. از طرفی در حوزه‌های علمیه، صاحبان فن و متخصصین علوم دینی نیز رغبت زیادی به ورود به این بحث ها نشان نداده اند و در واقع جرم شناسی دینی و سیاست جنایی اسلام غریب مانده است، علی رغم اینکه امکان دسترسی به منبع عظیمی چون قرآن کریم وجود دارد. لذا ضرورت تحقیق پیرامون نگرش قرآنی به مقوله بزهکاری و پیشگیری از آن و شناسایی راهکارهای ارایه شده، اهمیت پرداختن موضوع را به خوبی آشکار می‌سازد.