پایان نامه برنامه هسته ای ایران و قوانین بین المللی

دانلود پایان نامه

– قوه قضائیه و در راس آنها رئیس قوه قضائیه ، از مصوبه مجلس درباره کاهش روابط با انگلیس حمایت کرد.
– علاء الدین بروجردی نیز از حمله به سفارت انگلستان حمایت کرد و گفت : کارنامه انگلستان در قبال ایران پر از بدی است و این باعث نفرت مردم ایران شده است.
– از مهمترین علل انزجار مردم از انگلیس در مصاحبه های خیابانی با مردم می توان به نقش انگلیس در برنامه هسته ای ایران ، ظلم تاریخی روباه به ملت ایران ، نقش انگلیس در سقوط دکتر مصدق و… اشاره نمود. به گفته مردم ، انگلیس باید سه قرن پیش محروم و محکوم می شد ولی حالا هم که اینکار شده است خیلی خوب است.
– گفتنی است که حمله به سفارت انگلیس در قلهک و خیابان فردوسی ، توسط دانشجویان بسیجی صورت گرفته است.
1-5- اتاق خبرشبکه من و تو (1) : انگلستان و جامعه جهانی حمله به ساختمان های بریتانیا ( سفارت انگلستان ) در تهران را به شدت محکوم کرد.
– دولت انگلستان تدابیر امنیتی شدیدی را تدارک دیده و امروزتمام کارمندان سفارت بریتانیا به دبی انتقال داده شدند. دیوید کامرون گفت: جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این حمله است و ایران باید منتظر عواقب این حمله باشد.
– اوباما نیزنگرانی عمیق خود را از این حمله ابراز کرد و گفت : ایران با این حرکات نشان می دهدکه متوجه نیست تا چه حد انزوای بین المللی دارد.
– دیشب شورای امنیت سازمان ملل بیانیه ای را در محکومیت ایران صادر کرد وایران را درباره عدم جلوگیری از افراد حمله کننده به سفارت انگلستان مقصر دانست.
– چین هم حمله به سفارت انگلستان در تهران را محکوم کرد.
– یک عده دانشجو که خود را پیروی خط رهبری معرفی کرده بودند به ساختمانهای بریتانیا در قلهک و خیابان فردوسی حمله کردند و درها را شکستند و اسناد و مدارک را از بین بردند و برخی را سوزاندند. پلیس هم که شاهد ماجرا بود هیچ عکس العملی مبنی بر جلوگیری این افراد از حمله به سفارت از خود نشان نداد.
– دیوید کامرون گفته ، حمله به سفارت خانه این کشور در تهران ، مصداق یک رسوایی است و ایران باید منتظر عواقب این حمله باشد. محافظت نکردن از اموال و کارکنان سفارت توسط جمهوری اسلامی ، شرم آور است و حکومت ایران باید قبول کند کوتاهی در حفاظت از اموال سفارت و جان کارکنان ، عواقب سختی برایش خواهد داشت.
– اتحادیه اروپا ، آمریکا ، روسیه و بسیاری کشورها حمله به سفارت انگلستان را به شدت محکوم کردند و از ایران خواستند که به ابتدایی ترین تعهدات خود که حفاظت از امنیت سفارت خانه ها و نمایندگی سیاسی کشورهای خارجی در ایران است ، تعهد داشته باشد. آلمان ، فرانسه و اتحادیه اروپا هم شدیدا حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کردند.
– امروز قرار است وزرای خارجه 27 کشور اروپائی در بروکسل طی نشستی تحریم نفت ایران را بررسی کنند. – به علت تعطیلی سفارت وخروج کارکنان ، سفارت انگلیس درآذربایجان به امور ایران رسیدگی می کند.
در تصاویر پخش شده از حمله به سفارت خانه انگلیس در تهران از سوی دو شبکه ، کاملا با دو جو متفاوت مواجه هستیم ! در گزارشهای تصویری شبکه یک ، فقط تجمع عده ای دانشجوی بسیجی و شماری از مردم و در اطراف نیروهای گارد ویژه امنیتی مشاهده می شوند که در حال شعار دادن و سوزاندن پرچم انگلستان و … هستند اما در تصاویر شبکه من و تو (1) با جوی کاملا دگرگون مواجه هستیم که در آن دانشجویان بر بالای دیوارهای سفارت و داخل حیاط سفارت و در حال پائین کشیدن پرچم انگلیس وآتش زدن آن دیده می شوند ! در تصاویر شبکه یک ، جوی نسبتا آرام و مسالمت آمیز و تجمعی صرفا دانشجویی نشان داده شده و در طرف مخالف فضایی متشنج و پر از آشوب و خرابکارانه نمایش داده شده است !
البته جدای از جو واقعی موجود در صحنه ها ، زاویه و نمای دوربین هایی که از ماجرا فیلم گرفته اند می تواند در بزرگ نمایی صحنه ها بسیار تاثیرگذار باشد. مشخصا تصاویر شبکه من وتو با دوربین های شخصی گرفته شده و زوایا نیز مدام در حال تغییر است و تکان خوردن مدام دست گیرنده تصاویر نیز در متشنج تر نشان دادن جو موجود تاثیرگذار است.
با مقایسه اخبار دو شبکه در قبال موضوع مورد بحث ، می توان دریافت که با دوجبهه کاملا مخالف هم روبرو هستیم . یک طرف مسئولین نظام و مردم ایران که تعطیلی سفارت انگلستان و قطع روابط با انگلیس و حمله به سفارت خانه این کشور را به حق و درست می دانند و در طرف مقابل انگلستان و غرب قرار دارند که مصوبه مجلس را در کاهش یا قطع روابط با انگلیس و حمله به سفارت این کشور را محکوم می کنند.
جدای از این مساله که ظلم و حیله گری انگلستان در قبال ایران و ملت ایران همواره عیان بوده و این انزجار ملت ایران ریشه تاریخی دارد ودیگ جوشان تنفر از انگلستان بالاخره بدین صورت منفجر شد و اینکه از طرف دیگر از لحاظ قوانین بین المللی این حرکت می تواند برای ایران عواقبی داشته باشد زیرا سفارت خانه ها باید در کشورها مصونیت داشته باشند، مساله مهم در سرعت عمل سازمان ملل در صدور بیانیه برعلیه ایران است ! سازمان ملل بارها بارها در قبال نقض به اصطلاح حقوق بشر در بسیاری موارد و کشورها ، چشم و گوش خود را بسته و می بندد و هیچ عکس العملی ، در قبال دادخواهی کشورها از خود نشان نمی دهد اما در این مورد خاص
بدون هدر دادن وقت و در اسرع وقت و با سرعت عمل فوق العاده ای جلسه ویژه تشکیل داده و بیانیه شدید الحنی را علیه ایران صادر می کند ! این دوگانگی ها در رفتارهای سازمان ملل که خود را مدعی العموم همه ملل دنیا می داند وجهه این سازمان بین المللی را در بی طرف بودن ، در اذهان عمومی مخدوش می کند.
7- چهارشنبه 9 / 9 / 90 ؛ بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و اتاق خبر شبکه من وتو ( 1 )
1-10- شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران : روابط ایران و انگلیس – خروج سفیر و کارکنان سفارت انگلیس از تهران در پی مصوبه مجلس و مطالبه عمومی مردم
1-5- اتاق خبرشبکه من و تو (1) : انگلستان و جامعه جهانی حمله به ساختمان های بریتانیا ( سفارت) انگلستان در تهران را به شدت محکوم کرد
این خبر عینا در اخبار ساعت 14 شبکه یک تکرار شده و مفصلا به آن پرداخته شده است .فقط در این بخش خبری ، تصاویری از تاریخچه روابط ایران و انگلیس و دشمنی ها و فتنه طلبی های انگلستان با ملت ایران به روایت تصاویرهمراه با صحبتهای کارشناسان ، نمایش داده می شود که نشان دادن این تاریخچه کاملا با جو موجود ، هماهنگی دارد.