پایان نامه با کلمات کلیدی سرعت تعدیل، روش تحقیق، تقسیم بندی، تحقیقات بنیادی

یک متغیر در دوره گذشته به سرعت تعدیل انتظارات بستگی دارد.
برای روشن‌تر شدن بحث، نحوه شکل‌گیری انتظارات به صورت تطبیقی را با یک مثال تشریح می‌کنیم. تصور نمایید که انتظارات شما به صورت تطبیقی شکل‌ می‌گیرد و شما قصد دارید تا انتظارات خود در مورد مقدار هزینه در سال جاری را شکل بدهید. به علاوه، فرض کنید که نرخ رشد هزینه را که برای سال گذشته انتظار (پیش بینی ابتدای سال گذشته) داشتید، برابر ۱۰‌درصد بوده است. اگر نرخ رشد هزینه واقعی در سال گذشته ۱۸‌درصد بوده باشد، براساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما انتظارات خود را از میزان رشد هزینه در سال جاری به بیش از ۱۰‌درصد افزایش خواهید داد؛ البته این افزایش تا ۱۸‌درصد نرخ نخواهد داد، بلکه با توجه به سرعت تعدیل انتظارات شما، افزایش خواهد یافت. برای مثال اگر سرعت تعدیل انتظارات، ۵/۰ باشد (به این معنی که در هر دوره شما نیمی از خطای پیش‌بینی دوره گذشته را اصلاح می‌کنید)، نرخ رشد هزینه انتظاری شما در سال جاری به ۱۴‌درصد افزایش خواهد یافت، اما اگر نرخ رشد هزینه واقعی سال گذشته ۶‌درصد بوده باشد، براساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما انتظارات خود را از میزان رشد هزینه در سال جاری به کمتر از ۱۰‌درصد کاهش خواهید داد؛ با فرض سرعت تعدیل انتظارات به اندازه ۵/۰، نرخ هزینه انتظاری شما در سال جاری به ۸‌درصد کاهش خواهد یافت و در نهایت اگر نرخ رشد هزینه سال گذشته دقیقا به اندازه ۱۰‌درصد بوده باشد، آنگاه براساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما دلیلی برای تغییر انتظارات رشد هزینه خود نداشته و انتظارات خود را از هزینه جاری در سطح ۱۰‌درصد باقی خواهید گذارد .
اما سوال این است که در سال بعد و سال‌های بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای روشن شدن موضوع، سناریوی اول را پیگیری می‌نماییم. با توجه به وقوع رشد ۱۸‌درصدی هزینه در سال گذشته، شما انتطارات خود برای سال جاری را به ۱۴‌درصد افزایش خواهید داد. فرض کنید نرخ رشد هزینه واقعی در سال جاری در سطح ۱۸‌درصد باقی بماند، آنگاه نرخ رشد هزینه مورد انتظار شما برای سال بعد چه خواهد بود؟ پاسخ روشن است، با فرض سرعت تعدیل ۵/۰، نرخ رشد هزینه مورد انتظار شما در سال بعد به ۱۶‌درصد افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب در دو سال، رشد مورد انتظار شما به ۱۷‌درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین با فرض اینکه تورم واقعی در سطح ۱۸‌درصد تثبیت شود، فرآیند تصحیح خطای پیش‌بینی بر اساس فرضیه انتظار تطبیقی ادامه خواهد یافت تا اینکه در نهایت نرخ رشد هزینه مورد انتظار شما به سطح ۱۸‌درصد رسیده و در همان سطح تثبیت شود. این فرآیند یک ویژگی و نتیجه جالب از فرضیه انتظارات تطبیقی را روشن می‌نماید: اگر چه ممکن است مردم به طور موقت و در کوتاه‌مدت به واسطه تغییر در متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اشتباه کنند و فریب بخورند، اما خطاهای خود را به تدریج و طی زمان اصلاح خواهند کرد و در نهایت در بلندمدت فریب نخواهند خورد. این نتیجه همان مضمون مورد علاقه فریدمن از سخن آبراهام لینکلن است: ((اندکی از مردم را می‌توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می‌توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی‌توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.))
فرضیه انتظارات تطبیقی ویژگی جالب دیگری هم دارد که به لحاظ نظری جذاب است؛ به لحاظ ریاضی می‌توان فرضیه انتظارات تطبیقی را به نحوی فرمول‌بندی کرد که انتظارات فرد از یک متغیر اقتصادی، تنها تابعی از مقادیر گذشته آن باشد؛ در این صورت، هرچه مشاهدات به دوره جاری نزدیک‌تر باشند، سهم بیشتری در تعیین مقدار انتظاری متغیر خواهند داشت و مشاهدات دوره‌های خیلی دور سهم اندکی را در تعیین مقدار انتظاری خواهند داشت.
سوال مهم در مورد فرضیه انتظارات تطبیقی این است که این فرضیه تا چه حد در شکل‌دهی صحیح به انتظارات کارآ است؟ آیا پیش‌بینی فعالان اقتصادی از متغیرهای مختلف که به صورت تطبیقی شکل می‌گیرد، با واقعیت‌های اقتصادی تطابق مناسبی دارد؟ مشکل اساسی فرضیه انتظارات تطبیقی این است که این فرضیه در شکل‌دهی انتظارات دچار خطای سیستماتیک است، به این معنی که خطاها می‌تواند طی زمان انباشته گردد. اگر رفتار یک متغیر اقتصادی به صورت نوسان حول یک مقدار میانگین باشد، فرضیه انتظارات تطبیقی عدم کارآیی خود را چندان نمایان نخواهد ساخت؛ اما در شرایطی که یک متغیر اقتصادی دارای یک روند صعودی یا نزولی باشد، آنگاه عدم کارآیی فرضیه انتظارات تطبیقی در شکل‌دهی به انتظارات راجع به آن متغیر به نحو بارزی آشکار خواهد گشت و خطاهای پیش‌بینی به صورت سیستماتیک روی هم انباشت خواهد شد و پیش‌بینی‌هایی که بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می‌گیرد، مقدار چنین متغیری را به صورت سیستماتیک کمتر از حد (در حالت روند صعودی) یا بیشتر از حد (در حالت روند نزولی) برآورد خواهد کرد. مهم‌ترین علت اصلی این خطای سیستماتیک بروز خطای سیستماتیک در فرضیه انتظارات تطبیقی این است که طبق این فرضیه انتظارات راجع به یک متغیر، صرفا بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر صورت می‌گیرد و هیچ بهره‌برداری از سایر اطلاعات در دسترس در حال حاضر و در آینده برای شکل‌دهی بهتر به انتظارات صورت نخواهد گرفت. برای مثال فرض کنید که اطلاعاتی در دسترس است که بر مبنای آن دولت قرار است تا رشد حجم پول را در سال جاری به میزان ۱۰‌درصد افزایش دهد؛ آیا چنین اطلاعاتی برای شکل‌دهی مناسب به انتظارات قابل بهره‌برداری نیست؟ روشن است که بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، پاسخ این سوال منفی است! در واقع رشد حجم پول، ابتدا باید اثر خود را بر نرخ واقعی تورم بر جای گذارد و سپس در دوره زمانی بعد، با توجه به افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی در یک پروسه زمانی، فرآیند تطبیق خود با نرخ تورم جدید را آغاز کند.
بطور اخص در این تحقیق ، مطالعه دقت پیش بینی مدیریت، و انتخاب روشی مناسب و منطقی برای بدست آوردن خطا در پیش بینی های گزارش شده توسط آنان، حتی می تواند ابزار لازم برای تعدیل تطبیقی را برای تصمیم گیرندگان، فراهم آورد. زیرا تعدیل انتظارت، زمانی معنی خواهد داشت؛ که میزان اشتباه در دوره های قبل، بدرستی مورد مطالعه قرار گرفته باشد. هدف ما نیز بهبود درک گزارشات پیش بینی مدیریت است تا بستر لازم برای افزایش دقت این نوع گزارشات فراهم آید؛ یا دست کم، ضعف های پیش بینی مدیریت، آشکارتر شوند.
۱۴-۲ خلاصه فصل
در این فصل به منظور بسط مفهوم و تبیین رفتار پیش بینی مدیریت، موضوعات مرتبط را که برای رسیدن به هدف خاص این فصل، که همان ارائه تعریفی مفصل از عنوان پژوهش و تعریف مفاهیمی که ما را به درک بهتر موضوع هدایت می کند؛ برسیم.
این فصل در واقع، مفاهیم نظری پژوهش را تبیین میکند، تا بستر لازم برای عملیاتی کردن آن فراهم آید.
فصل سوم: روش تحقیق
۱ – ۳ مقدمه
طرح تحقیق عبارت از یک نقشه، یک برنامه، یک خط مشی و یا مجموعه ای از جستجوهایی که با اجرای آن محقق قادر می گردد تا به مشکل یا مسئله مورد مطالعه پاسخ قابل قبول بگوید. با این خصوصیات می توان گفت که یک طرح تحقیق عبارت از خلاصه ای از کلیه مراحلی که محقق برای رسیدن به هدف تحقیق باید بپیماید. لازم به ذکر است که در این تعریف منظور از نقشه، برنامه و خط مشی عبارت از روش یا روش هایی است که برای جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و نتیجه گیری عملی از آنها بکار برده می شود.
۲- ۳ روش پژوهش
هدف از انتخاب روش انجام پژوهش، آن است که محقق مشخص کند که اتخاذ چه شیوه ای، او را هرچه دقیق تر، آسان تر و سریع تر به پاسخ برای پرسش تحقیق مورد نظر می رساند (نادری و نراقی، ۱۳۷۰).
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق، باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش انجام تحقیق، این است که مشخص کنیم، چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. باید به خاطر داشت؛ محقق به خوبی آگاهی دارد آنچه یافته تا حد زیادی به نوع کاوش وی بستگی دارد. انتخاب روش انجام تحقیق، به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. بنابراین، هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد.
تحقیق حاضر، در تقسیم بندی برمبنای هدف، از نوع کاربردی است؛ زیرا با بستر قرار دادن تحقیقات بنیادی در رابطه با مفاهیم و رفتار هزینه ها و پیش بینی مدیریت، سعی در بهینه سازی مدل تعیین خطای پیش بینی مدیریت نموده است.
در تقسیم بندی از بُعد ماهیت و روش، در رده ی تحقیق توصیفی- استنباطی۶۸ و روش تحقیق همبستگی قرار می گیرد.
پس از جمع آوری اطلاعات لازم در مورد شرکتهای مورد مطالعه با استفاده از روشهای آماری ارتباطات بین متغیرهای مربوط مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و در نهایت در رابطه با رد یا پذیرش فرضیه ی تحقیق نتیجه گیری خواهد شد.
۳ – ۳ تنظیم فرضیه ی پژوهش
فرضیه عبارت از واقعیتی است، که محقق به دنبال آن می باشد، و یا حتی می توان گفت که هر فرضیه حدسی زیرکانه، علمی و منطقی است که برای تحقیق ارائه می گردد.
به عبارت دیگر فرضیه، پیشنهادی است که با آزمایش علمی، صحت وسقم آن را باید، رد کرد یا پذیرفت؛ محقق ابتدا عقیده ی خود را بر مبنای نظریه های موجود بصورت فرضیه ای بیان نموده و این فرضیه را در مراحل بعدی مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار می دهد و در حقیقت پذیرش یا رد آنرا مدلل می سازد و این عمل را با استفاده از آزمونهای آماری انجام می دهد.
با توجه به مشخصات فوق در تحقیق حاضر سعی در بررسی دقت برآورد و پیش بینی بهای تمام شده تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت با مدل جدیدی که حتی رفتار چسبنده هزینه ها را در نظر می گیرد؛ می باشد. بطور کلی اطلاعات پیش بینی مالی و غیر مالی، در اخذ تصمیم، توسط استفاده کنندگان از گزارشهای مالی بالاخص سرمایه گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است و بر تصمیمات آنان اثر مستقیم می گذارد.
حال با توجه به مطالب مذکور فرضیه ی تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:
* ” مدیران در زمان پیش بینی کاهشی بودن فروش، نسبت به زمان افزایشی بودن آن؛ در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه، دچار خطای بیشتری می شوند.”
به زبان دیگر؛ زمانی که مدیران پیش بینی کنند فروش کاهش می یابد؛ میزان اختلاف بین نرخ کاهش هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده، بزرگتر از زمانی است که پیش بینی افزایش فروش داشته اند.
فرضیه معتقد است، که به علت ظاهر شدن آثار پدیده ی چسبندگی هزینه، و مشکل کنترل هزینه ها در زمان کاهش فروش، ما شاهد وجود شکاف و خطای مضاعف در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه توسط مدیران در همان زمان کاهش فروش، خواهیم بود.
۴ – ۳ جامعه آماری و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *