پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، پیش بینی ورشکستگی، بورس اوراق بهادار تهران

ز بین شرکت‏های بزرگ آمریکایی در صنایع مختلف در حد فاصل سال‌های 1991 تا 2004 می‌باشد، که یافته‌ها حاکی از آن است که DEA مدل مناسبی برای پیدا کردن سلامت شرکت‏هاست ولی در پیش بینی کردن برخی شرکت‏های ورشکسته نسبتا ضعیف عمل می‌کند.

2-4-2- تحقیقات انجام گرفته در داخل
در داخل در زمینه پیش بینی ورشکستگی پژوهشات به مراتب کمتری در مقایسه با خارج از ایران شده است. و در خصوص پیش بینی با استفاده از DEA تنها یک پژوهش انجام گرفته است. در ادامه لیست مهم‌ترین پژوهشات انجام گرفته داخلی ارائه شده است. در سایر پژوهشات انجام شده نیز عموما مدل‌های طراحی شده در خارج از کشور بدون تغییر ضرایب مورد استفاده قرار گرفته‌اند که با توجه به تفاوت محیطی (تفاوت محیط اقتصادی ایران) چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.

جدول 2-3- تحقیقات پیشین داخلی
ردیف
عنوان
نویسنده
سال و محل انتشار
موضوع مورد بررسی
1
بررسی شاخص‌های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران
غلامرضا سلیمانی
1381 پایان نامه دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ارائه الگویی با10 متغیر شامل نسبت‌های مالی و متغیرهای کیفی
2
پیش بینی درماندگی مالی شرکت‏ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
سعید فلاح پور
1383 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
الگوی مبتنی بر شبکه عصبی در مقایسه با الگوی تشخیصی خطی، از دقت و توان پیش بینی بالاتری برخوردار است
3
ارائه الگوی پیش بینی ورشکستگی در صنعت تجهیزات و لوازم خانگی
سید عباس احمدی کاشانی
1384 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد تهران مرکز
ارائه الگوی تعدیل شده التمن با دقت تقریبا 90 درصد
4
بررسی کاربردی الگوهای پیش بینی ورشکستگی زمیسکی و شیراتا در شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران
ساسان مهرانی و همکاران
1384 مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی
ارائه الگوی تشخیصی تعدیل شده زمیسکی با دقت 97.4 درصد و الگوی لوجستیک تعدیل شده دارای دقت 91.7 درصد می‌باشد
5
پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

محمود موسوی شیری،
محمدرضا طبرستانی
1388 مجله پژوهشات حسابداری
پیش بینی شرکت‏های درمانده مالی با استفاده از امتیاز کارایی بدست آمده از تحلیل پوششی داده‌ها و قرار گرفتن آن در مدل تشخیصی چندگانه تا دو سال قبل از ورشکستگی امکان پذیر است.

2-5-نتیجه گیری در راستای موضوع تحقیق
در پژوهشات گذشته خارجی و داخلی، همه شرکت‏ها در یک گروه قرار گرفته و مورد تحلیل قرار داده شدند. با توجه به ماهیت DEA که باید تمام اعضای مجموعه ( DMUها) دارای ماهیت یکسان باشند، این موضوع یکی از ضعف‌های پژوهشات قبلی است. به همین جهت در این پژوهش، شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری انتخاب می‌شوند و خود آن‏ها هم در سه دسته: صنایع غذایی و دارویی، صنایع فلزی و خودرو سازی و ماشین آلات و صنایع شیمیایی و پتروشیمی قرار داده می‌شوند، که این عمل باعث بالا رفتن دقت تحلیل و تعمیم پذیری بالاتر آن می‌گردد که به این طریق عمده‌ترین مشکل پژوهشات قبلی را می‌توان برطرف کرد.
همچنین استفاده از تکنیک آنالیز اجزای اصلی کمک می‌کند کاهش بعد در ورودی‌های مدل DEA مانع از بالا رفتن کاذب کارایی DMU ها شود (در زمینه نحوه انجام کار توضیحات تفصیلی در فصل 3 بیان خواهد شد)
مزایایی چون: محاسبه همزمان کارایی شرکت‏ها در مقایسه با هم و رتبه بندی آن‏ها و پیش بینی ورشکستگی آن‏ها، دقت بالاتر این روش در مقایسه با روش‏های دیگر بر مبنای پژوهشات انجام شده در سال‌های 2004 تا 2011 انجام پژوهشات بیشتر برای بررسی قدرت این مدل در پیش بینی ورشکستگی را طلب می‌کند و این پژوهش نیز در همین راستا صورت گرفته است.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

فصل سوم- روش اجرای تحقیق
مقدمه
در این فصل به مباحثی چون روش تحقیق، جامعه و نمونه مورد مطالعه، نحوه جمع آوری اطلاعات و مدل مورد استفاده در این پژوهش پرداخته می‏شود. همان گونه که مطرح شد. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، مطابق با پژوهش‌های مشابه، استفاده از اسناد و مدارک (صورت‌های مالی شرکت‏ها) می‌باشد و با توجه به انتشار رسمی این صورت‌ها توسط شرکت‌های مذبور در مجامع رسمی که در سال مالی اعلام شده توسط آن‏ها برگزار می‌شود، فرض بر صحت این اطلاعات گذاشته شده و از آن‏ها به عنوان ورودی‌های مدل استفاده شده است. همچنین قابل ذکر است که در انتخاب نمونه از بین شرکت‌ها، بزرگ‌ترین مشکل دسترسی به اطلاعات مالی آن‏ها بود که در بخش نمونه گیری در این فصل به این موضوع اشاره خواهد شد.
از آنجایی که مدل مورد استفاده در این پژوهش تا قبل از این تنها برای سنجش کارایی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته‏‏است، به کارگیری آن برای پیش بینی ورشکستگی و یا سالم بودن شرکت‌ها می‌تواند یک روش جدید در این زمینه باشد و دایره استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای پیش بینی ورشکستگی را بیشتر کند.
در انتهای این فصل، نحوه اجرای مدل، قدم به قدم تشریح خواهد شد و نتایج آن در فصول چهارم و پنجم ارائه می‏شود.

3-1-روش تحقیق
این پژوهش از نوع تحقیقات کمی است، که با استفاده از روش استقرایی و بررسی میدانی در نظر دارد توان مدل برنامه ریزی خ
ط
ی تحلیل پوششی داده‌ها برای پیش بینی ورشکستگی شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. و در این بین از روش آنالیز اجزای اصلی برای کاهش ابعاد ورودی‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها جهت رسیدن به جواب بهتر استفاده می‌شود.
توضیحات مبنی بر نحوه ساخت و اجرای مدل در انتهای همین فصل و در بخش روش انجام پژوهش، تشریح خواهد شد.
3-2- جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش، شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. درواقع اگر شرکت‏های موجود در بورس را به دو دسته کلی تولیدی، و بازرگانی و مالی تقسیم نماییم، در اینجا فقط از شرکت‏های تولیدی که خود نیز به سه دسته تقسیم شده‌اند (و در ادامه توضیح داده خواهد شد) نمونه گیری انجام شده است.
3-3- نمونه‌گیری
در این پژوهش شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران، خود به سه دسته تقسیم شده‌اند: شرکت‏های صنایع غذایی و دارویی، شرکت‏های صنایع فلزی و خودرو و ماشین آلات و شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی.
لیست شرکت‏های درمانده (شرکت‏هایی که با توجه به قانون 141 تجارت در مرحله انحلال و مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند) و در کنار آن لیستی از شرکت‏های سالم که از نظر اندازه (میزان دارایی) در سال وقوع با شرکت‏های ورشکسته برابر بودند در فاصله سال‌های 1379 تا 1389 تهیه شد و بعد با توجه به میزان دسترسی به اطلاعات کامل مالی این شرکت‏ها (که نیاز اصلی این پژوهش می‌باشند) تعداد 52 شرکت انتخاب شدند (21 شرکت در گروه اول، 18 شرکت در گروه دوم و 13 شرکت در گروه سوم).
گفتنی است در این بازه زمانی، بازده بورس اوراق بهادار نوسانات زیادی داشت، که یکی از علل آن، ورشکستگی برخی از شرکت‏ها بود (خردمند،1386).
در واقع در مورد این 52 شرکت، دسترسی کامل به اطلاعات مالی مورد نیاز (که در ادامه بیان خواهند شد) وجود داشت که به همین دلیل به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفتند.
لیست این شرکت‏ها به همراه اطلاعاتشان در پیوست 1 قرار داده شده است.