پایان نامه ادبیات نمایشی و داستان کوتاه

دانلود پایان نامه

5.آن سال برفی، آخرین مجموعه داستانی که شامل 20 داستان کوتاه است، درسال 1379 انتشار یافت.
6. رمان سینما، تنها داستان بلند طیّاری است که در سال 1383 چاپ شد و مهمّترین و بهترین اثر او محسوب می شود.
نمایشنامه
گلبانک، نمایشنامه تک پرده، 1350.
تا زیر میز فرمانده، تریلوژی نمایش، خرداد 1357.
مارخانگی، نمایشنامه ای که در پاییز 1358 منتشر شد و طیاری 11 سال بعد، مجلس اوّلی را به آن افزود و از سه به چهار مجلس، با نام مارنقره تغییر وضعیت یافت.
صندلی چرخدار، فیلمنامه، 1363.
چل گیس خاتون، نمایشنامه، 1373.
عروس زره پوش، تریلوژی نمایش، 1378.
هفت سال سیاه، نمایشنامه، 1380.
پس گل من کو، که شامل 12 نمایش تک پرده است و در سال 1380 منتشر شد.
اپرای پیاز، متنِ اوّل برنده جایزه مسابقه بزرگ ادبیات نمایشی ایران در سال 1387 منتشر شد.
10. مسترموش، نمایشنامه، 1388.
داستانهای کودکان
خروس بال طلا، مجموعه ای از قصه های کودکان که در سال 1370 به چاپ رسید.
آفتاب و مورچه، بی تا.
شعر
نارنجستان، 1370.
همیشه برفی، 1372.
یه موشته سرخ آلوچه، 1380.
کولی و ماه، بی تا.
داستان گیلکی
تی دست مرا فادن، 1384.
پیله برفی، بی تا.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه شخصیت نوع اول و گفتمان روایی