پایان نامه اخوان المسلمین و بحران اقتصادی

دانلود پایان نامه

بازگوئی عناوین اصلی
چهارشنبه 9/9/1390 – 30نوامبر 2011 ( بخش خبری ساعت 14)
عناوین اصلی
1- روابط ایران با انگلیس – تاکید علی لاریجانی ( رئیس مجلس ) براجرای قانون روابط با انگلیس و اخراج سفیر این کشور
لاریجانی : خشم ملت ایران از انگلیس ، خشم انباشته از چند دهه دشمنی لندن است
2- انتخابات مجلس مصر – بعد از تونس درمصر ؛ اسلام گرایان برنده اصلی انتخابات مصر در شمارش اولیه
3- انگلیس در اعتصاب بزرگ – بحران در جزیره انگلیس – بزرگترین اعتصاب قرن – بیش از 2 میلیون انگلیسی دست از کار کشیدند
و در ادامه …
– عبرت های عاشورا – چرا خواص سرشناس رو در روی امام قرار گرفتند
مشروح اخبار
مشروح اخبار ( شرح و تفصیل کامل عناوین اصلی همراه با گزارش و مصاحبه و…)
1- بازتاب تعطیلی سفارت انگلیس و اخراج سفیر این کشور از ایران براساس مصوبه هفته پیش نمایندگان مجلس در راستای کاهش سطح روابط با انگلیس
– سخنان مسئولین و کارشناسان انگلیسی و ایرانی – مصاحبه با مردم و ابراز رضایت مردم
2- اخوان المسلمین مصر بالاترین آرا در مرحله اول انتخابات – موفقیت چشمگیر اسلام گرایان
3- انگلیس در اعتصاب بزرگ – بحران اقتصادی در اروپا منجر به بزرگترین اعتصاب تاریخ انگلیس در 90 سال اخیر، امروز در انگلیس ( اعتصاب 2 میلیون نفری در مراکز عمومی انگلیس )
– در بحبوحه بحران اقتصادی و سیاستهای فشار و ریاضت اقتصادی دولت انگلیس ، باعث اعتراض و اعتصاب شده است
نگاهی دیگر به عناوین اصلی
پیش بینی وضعیت هوای کشور
امروز ( تصاویر برفی و زمستانی از استان چهار محال بختیاری )
مشروح اخبار ( شرح و تفسیر دیگر عناوین مهم خبری )
1- شکسته شدن حبابها یکی پس از دیگری- پائین آمدن قیمت سکه( از دوشنبه تاکنون بیش از 80 هزار تومان)
2- حمایت قوه قضائیه از مصوبه مجلس – حمایت رئیس قوه قضائیه از مصوبه مجلس درباره کاهش روابط با انگلیس