وابستگی اقتصادی و شرایط مداخله گر

دانلود پایان نامه

زمینه


-تسلط گفتمان مرد سالاری.
-وابستگی اقتصادی زن به مرد
-جامعه پذیری سنتی.
-ساختار نابرابر قدرت در خانواده
شرایط مداخله گر
-بی سوادی و عدم اگاهی
– افزایش افراد تحت امر مرد
رقابت هووها و به چالش کشیدن یک دیگر
-ضعف نظام حقوقی
راهبرد کنش و کنش متقابل
– تلاش برای کسب قدرت بیشتر جهت چانه زنی در روابط+استفاده از حمایت خانواده+ تلاش برای کسب منابع مالی+تلاش برای فرزندآوری+
-تلاش برای کسب قدرت بیشتر برای مقاومت:+تلاش برای جلب نظر شوهر:+ارائه خدمات رفاهی به شوهر+محبت کردن-محبت کلامی+تلاش برای رفاه و آسایش-توسل به جادو و خرافات
پیامدها
-نیاز مداوم به جلب توجه همسر
– به وجود آمدن موقعیت فرودست برای زنان
-از دست رفتن هویت و عزت نفس زنان
– بروزاختلالهای روحی (افسردگی –استرس –اضطراب)
-عدم احساس امنیت و ترس از آینده
-روآوردن به خرافات و جادو
-پذیرش باور خرافی
مدل 5-1- رابطه زن دوم با همسر
5-2-2- نوع رابطه زن دوم با زن اول
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درمورد کنوانسیون حقوق کودک و قانون مجازات اسلامی