منبع پایان نامه درمورد خیلی، شود؟، د)

1- علوم انسانی 3- علوم پایه 4- فنی و مهندسی
سابقه کار:
1- پنج سال و کمتر 2- شش سال تا 12 سال 3- سیزده تا بیست 14- بیشتر از بیست سال
1- آیا نصب دستگاه ATM موجب افزایش اعتماد نسبت به سیستم بانکی می شود؟
الف) خیلی موافقم ب) موافقم ج) نظری ندارم د) مخالفم هـ) خیلی مخالفم
2- آیا نصب دستگاه ATM موجب افزایش امنیت مشتریان می شود؟
الف) خیلی موافقم ب) موافقم ج) نظری ندارم د) مخالفم هـ) خیلی مخالفم
3- آیا نصب دستگاه ATM موجب افزایش سرعت خدمات بانکی می شود؟
الف) خیلی موافقم ب) موافقم ج) نظری ندارم د) مخالفم هـ) خیلی مخالفم
4- آیا نصب دستگاه ATM موجب افزایش رضایت در مشتریان می گردد؟
الف) خیلی موافقم ب) موافقم ج) نظری ندارم د) مخالفم هـ) خیلی مخالفم
5- آیا نصب دستگاه ATM موجب افزایش وفاداری در مشتریان می شود؟
الف) خیلی موافقم ب) موافقم ج) نظری ندارم د) مخالفم هـ) خیلی مخالفم
6- آیا نصب دستگاه خودپرداز موجب کاهش اتلاف انرژی می شود؟
الف) خیلی موافقم ب) موافقم ج) نظری ندارم د) مخالفم هـ) خیلی مخالفم
7- آیا نصب دستگاه خودپرداز و پرداخت الکترونیکی پرداخت اقساط موجب کاهش اقلام معوق می شود؟
الف) خیلی موافقم ب) موافقم ج) نظری ندارم د) مخالفم هـ) خیلی مخالفم
8- آیا نصب دستگاه خودپرداز موجب کاهش مراجعات حضوری مشتریان می شود؟
الف) خیلی موافقم ب) موافقم ج) نظری ندارم د) مخالفم هـ) خیلی مخالفم
9- نصب دستگاه ATM موجب کاهش حجم کاربران می شود؟
الف) خیلی موافقم ب) موافقم ج) نظری ندارم د) مخالفم هـ) خیلی مخالفم
10- نصب دستگاه خودپرداز موجب افزایش خلاقیت در کارکنان می شود؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *