منبع مقاله درمورد ناصرالدین شاه، دانشگاه تهران، حجاب و عفاف، قرآن کریم

نتیجه‌اش تخریب حجاب است، حالا اینکه این افراد واقعاً این نیّت را دارند یا نه، خدا می‌داند. ولی نتیجه این مطالب چیزی جزتخریب حجاب نیست. این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: در یک مجله ای آمده قطعاً چادر مشکی بدترین پوشش است، چون چهره‌ زن را قاب و نگاه را به چهره‌ زن متمرکز می‌کند، یعنی اگر زن یک چادر رنگی بدن‌نما بپوشد این جلب توجه نمی‌شود اما اگر چادر مشکی که بدن او را نمایان نمی‌کند، این جلب توجه می‌کند. باز می‌گوید در سفرهای اروپایی ناصرالدین شاه، شب که به مجالس عیّاشی می‌رفت می‌دید که در آنجا لباس مردها و کلاهشان مشکی است و زن‌ها هم با لباس مشکی می‌آیند، به نظرش آمد که این یک نوع سنگینی و وقار دارد و آن را به ایران آورد.
نویسنده این مطلب اینگونه در پی خراب کردن پوشش چادر مشکی است و چیزی که زنان متدیّن، عفیف و با حیای مسلمانِ ما به عنوان دستور خدا آن را می‌پوشد میراث عیاشی‌های اروپایی عهد ناصرالدین شاه برشمرده است. اگر امروز به دختران متدیّن ما بگویند این چادر از اروپا آمده بلا فاصله موضع می‌گیرند و می‌گویند چرا من این چادر را بپوشم.وی گفت: نویسنده این مقاله در جایی گفته ما باید از قرآن شروع کنیم، قرآن سه تکه‌ روشن برای لباس زن تعریف می‌کند، روسری یا شال روی سر، پیراهن و پوشش پا. این سه پوشش حداقل پوشش شرعی برای زن مسلمان است. وی اگر مقداری با قرآن آشنایی داشت، آیه “و یضربن بخمورهنّ علی جیوبهنّ” و آیه جلباب را هم ببیند، آیا باز می‌تواند بگوید در قرآن برای زن پوشش سراسری نیامده است (میرخندان ۱۳۸۹، ۴۲).
۱-۶- روش تحقیق
جمع آوری آیات قرآنی مربوط به پوشش، بررسی فلسفه آیات، بررسی نظرات مفسرین در ارتباط با آیات پوشش. بررسی کتب، پایان نامه ها و مقالات با موضوع پوشش .
متغیرمستقل: (پوشش) متغیر های وابسته: (حکم فقهی پوشش، موانع آن از نظر قرآن، علت و فلسفه آن)
روش تحقیق که به صورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری جمع آوری می شود. همچنین جمع آوری آیات مربوط به پوشش ونظرات مفسرین، استفاده از پایانامه های مربوطه، قرآن کریم و کتابهای فقهی متقدم و متاخر، روش توصیفی از طریق کار کتابخانه ای و فیش برداری.
۱-۷- مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
* حجاب و احکام آن در فقه اسلامی. سعدی، محمد، دانشگاه تهران، رشته فقه شافعی.
حجاب که در لغت به معنی پرده، مانع و پوشش و در اصطلاح به حفظ شرم و حیای زن ومرد با چشم فرو بستن از نگاه به نامحرم و پوشاندن اندام زن به گونه ای که برجستگی های اندامش نمایان نباشد و پرهیز مردان از آراستگیِ که به شخصیت مردانگی آنان لطمه ای وارد کند و نیز ایجاد حایلی که مشارکت زن ومرد را همراه با حفظ وقار واحترام ممکن سازد گفته می شود از جمله اموری است که در شرایع پیش از اسلام چون یهود ومسیحیت و در میان مللی چون هند، روم، یونان، ایران و عربستان وجود داشته است و از جمله تأسیسات دین اسلام به شمار نمی رود. با این حال شریعت اسلام برای اصلاح وضعیت زمان ظهور خود، احکامی را وضع نمود تا مردم آن عصر وسایر دورانها با بکارگیری آن احکام در مسیر تعالی و پیشرفت گام برداشته و از سقوط و فروپاشی رهایی یابند. به طورکلّی هدف از وضع احکام حجاب رعایت مصالح بندگان است. حجاب برای زنان مصونیّت و عفاف می آورد. برای مردان مانعی است در مسیر سقوط و بی بند و باری و برای جامعه سدّی در راه سقوط در دام رذایل و وسیله ای برای تعالی و پیشرفت. با وجود آن که در احکام حجاب در حالات متفاوت برای زنان و مردان اختلاف نظر وجود دارد با این حال رأی راجح به شرح زیر می باشد:
۱- تمام اعضای بدن زن (ماعدای دست و صورت) می بایست از نامحرم پوشانیده شود.
۲- حضور زنان در اجتماع در صورت رعایت شئونات اسلامی بلامانع است و چه از نظر شکل و حجم لباس و چه از نظر رفتار وگفتار خود نباید موجبات تحریک مردان بیگانه را فراهم نمایند.
۳- زنان می توانند زینت های خود را به غیر از مابین ناف و زانو در برابر محارم، در صورت عدم بروز فتنه آشکار ننمایند.
۴-مردان ضمن رعایت اصل پوشش، نباید لباس نامناسبی بپوشند که در نزد مردم انگشت نما شوند وبه موازین اخلاقی جامعه آسیب رسانند و از چشم چرانی و نگاه به نامحرم اجتناب ورزند. بر خلاف آنچه گروهی ادّعا کرده اند، مخاطبین حجاب، همسران پیامبر (ص) نیستند بلکه تمامی کسانی که مکلّف اند مخاطبین نصوص رعایت حجاب اند.
گرچه برای برخی چون پیرزنان، بیماران درحال مداوا، مجانین، صغار و … تخفیفاتی وجود دارد. همچنین علی رغم گمان گروهی، حجاب نه یک امر شخصی است و نه یک موضوع مقیّد به زمان. رعایت و یا عدم رعایت حجاب آثار و تبعات دینی، حقوقی، روانی و اجتماعی در پی دارد و مراعات آن مختص به زمان یا مکان مخصوصی نیست و در دنیای امروزی نیز امری ممکن و مستحسن است.
این پایان نامه از یک مقدمه، چهار فصل و یک نتیجه تشکیل یافته است.
در فصل اوّل به بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی حجاب وارتباط آن با مفاهیم مشابه پرداخته شده است. در فصل دوّم قلمرو حجاب واحکام آن در حالات مختلف بیان شده است.
فصل سوّم به بیان آثار رعایت و عدم رعایت حجاب اختصاص دارد.
و در فصل چهارم مسایل متفرقه ی حجاب و پاسخ به برخی شبهاتِ موجود مطرح شده است.
* حجاب و حد آن در فریقین. میر حسینی نیری، سماویه، مقطع کارشناسی ارشد، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران.
در این تحقیق سعی شده به مسائل محوری که در مورد حجاب مطرح است پرداخته شود به این صورت که ابتدا به معنای لغوی حجاب که عبارت است از سترو پرده و معنای اصطلاحی آن که به معانی پوشش زن می باشد پرداخته شده. سپس پیشینه حجاب مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به مطالب به دست آمده معلوم می شود که حجاب قبل از ظهور اسلام در ادیان الهی دیگر (زرتشت، یهود، مسیح) نیز و حتی در ادیان غیر الهی نیز وجود داشته و این نشان از فطری بودن حکم حجاب است. بعد از آن آیات حجاب که همگی دال برتکلیف بودن حکم حجاب بر زنان مسلمان است. مطرح و بررسی می شود از جمله آیه ۳۱ سوره نور که دال بر وجوب پوشش همه بدن زنان مگر زینت های ظاهری است که این زینت ظاهری بنابر اکثر مفسرین وجه و کفین می باشد و آیه ۵۹ سوره احزاب که کلمه “جلباب” دال بر وجوب پوشش سراسری برای زنان است و طبق آنچه در کتاب صواب الخطاب فی اتقان الحجاب آمده این آیه صریح در وجوب چادر برای زنان می باشد.
بحث بعدی حد لازم پوشش برای زنان است که ۴ قول در این زمینه وجود دارد.
۱- وجوب پوشش همه بدن غیر از وجه و کفین
۲- وجوب پوشش همه بدن مطلقاً
۳- وجو ب پوشش همه بدن غیر از وجه و کفین و قدمین
۴- وجوب پوشش همه بدن غیر از وجه که قول اول در بین علمای شیعه و سنی طرفدار بیشتری داردکه دلایل آنها عبارتند از:
الف: آیه ۳۱ سوره نور که زینت ظاهری در این آیه بنابر نظر اکثر مفسرین وجه و کفین است و روایات نیز این نظر را تقویت می کنند. ب: روایات بسیار زیاد که در این زمینه وجود دارد که بعضی مختص است به جواز آشکار نمودن صورت و دست ها و بعضی دیگر مختص است به سؤالهایی که درباره حکم نگاه کردن به موی شماری از زنان مطرح می شود که نشانگر عدم تردید در جواز آشکار نمودن چهره است. ج: بر طبق قاعده نفی عسرحرج، لازم می آید استثنا بودن وجه و کفین از حکم کلی پوشش و دلایل دیگر.
البته آشکار نمودن وجه و کفین با شرط عدم تبرج و زینت نمایی جایز می باشد و طبق آیه ۲۳ سوره احزاب آنچه که خودنمایی و زینت محسوب شود جایز نمی باشد.
* بررسی حجاب در قرآن و جامعه دینی. اصلانی، مینو، مقطع کارشناسی ارشد، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
این پایان نامه در شش فصل به بررسی حجاب پرداخته است: فصل اول، تاریخچه حجاب؛ فصل دوم، ظهور اسلام و تأکید بر حجاب در قرآن کریم؛ فصل سوم، حجاب از دیدگاه عقل و شرع؛ فصل چهارم، سیر حجاب در ایران، فصل پنجم، شیوه های مقابله با فساد و بی حجابی از دیدگاه قرآن؛ فصل ششم، در این فصل پرسشنامه و جداول مربوط آمده است. این پرسشنامه به منظور دستیابی به دیدگاههای مردم در زمینه وضعیت حجاب در جامعه تهیه و اجرا شده است.
* بررسی مبانی حجاب و عفاف در قرآن
نام تحقیق دیگری است که توسط سرکار خانم فرزانه نیکوبرش راد؛ که درج در سایت سازمان تبلیغات اسلامی تدوین گشته است. ایشان آورده است حجاب و عفاف در قاموس بشری، واژه های آشنایی هستند که در گذر زمان از سنت به سوی مدرنیته، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. در این میان مردان و زنان (بخصوص زنان) در مسیر تندباد حرکت به سوی مدرنیسم، در معرض برهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی قرار گرفته اند تا در توسعه سرمایه گذاری نقش ایفا کنند. اما با گذر زمان از هویت و شخصیت و ماهیت خود بیشتر دور شدند و در یک حرکت جدید با بازگشت دوباره به سوی منیت خویش و با توجه به سرشت و طبیعت و احتیاجات حقیقی خود را در میان معنویت، هویت خویش را در عفاف و حجاب جستجو کردند.
نگاهی به مبانی عفاف و حجاب که برخواسته از حقایق دین و در افق بالاتر از عالم ماده تدوین و تبیین شده است در عصر برهنگی تنها پاسخ مثبت و حقیقی به نیازهای درونی و بازگشت به گرایش های فطری جامعه انسانی که سلامت، امنیت، معنویت و کمال را در خانواده و اجتماع میسر می کند و این انتخاب تنها راه رسیدن به کمال و سعادت الهی است. مبانی و ریشه و راه های این حقیقت را می توان از بطن قرآن و روایت های اصیل اسلامی به دست آورد.
از این رو در این تحقیق (مبانی عفاف و حجاب) از قرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
* اثرات فردی حجاب از دیدگاه اسلام. مدرسه علمیه قدسیه، انسیه گرایلی.
این تحقیق شامل هفت فصل است. در فصل اول به تعریف حجاب در لغت و اصطلاح و عرف و عرفان پرداخته شده است. در فصل دوم به تاریخچه ی حجاب قبل از اسلام و بعداز اسلام پرداخته که گروهی معتقدند قبل از اسلام، حجابی نبوده اما از آن جا که می دانیم زمان هبوط حضرت آدم علیه السلام به زمین با نوعی برگ درخت پوشیده بوده اند و خداوند کریم هم تمام قوانینش بر اساس فطرت انسان است که یکی از آن قوانین حجاب می باشد.
فصل سوم با عنوان حجاب از دیدگاه آیات می باشد که زن و مرد در بسیار امور مشترکند اما چون زن لطیف و ظریف است پوشیده بودن او به صلاح جامعه و بانوان است.
فصل چهارم به حجاب از دیدگاه روایات پرداخته شده است.
فصل پنجم شامل اثرات فردی حجاب می باشد که اثرات حجاب بر انسان در جهت کاهش مفاسد، تلاش می کند و موجب رشد فضایل اخلاقی و رشد کمالی انسانی می شود و موجب سلامت و امنیت و مصونیت زن از دست طمع بیگانگان خواهد بود و موجب سلامت نسل آینده.
فصل ششم به علل بی حجابی و اثرات بی حجابی و راههای مبارزه با آن پرداخته شده است.
فصل هفتم ب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *