منبع مقاله درباره برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژی

دانلود پایان نامه

الف – اطلاعات به روز باشد و به موقع در اختیار استفاده کننده قرار گیرد .
ب – اطلاعات صحیح و دقیق باشد .
ج – اطلاعات مربوط و مورد نیاز مدیران باشد .
د- کلیه اطلاعات مورد نیاز برای هرنوع تصمیم گیری به طور سریع در اختیار قرار گیرد (میرسپاسی ، 1362 : 69).
تعریف 9 )
برای پیش بینی تقاضا برای منابع انسانی در آینده و همچنین تعیین محل و نحوه استخدام نیز کاربرد دارد (لارنس ، 2005).
تعریف 10 )
سیستم اطلاعات منابع انسانی اطلاعات موثر در مورد تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به کارکنان و کارمندان سابق و متقاضیان در دسترس قرار می دهد (هیسفیلد ، 2007).
تعریف 11)
فناوری اطلاعات منابع انسانی برای مدیریت شرکت ها م مزایای طرح ها و اطلاعات کارمندان است (بروک ،2000) .
تعریف 12 )
فناوری اطلاعات برای مزیت رقابتی شامل سیستم های مرتبط با سازمان به تامین کنندگان ، کانالهای توزیع با مشتریان به طور کلی این سیستم ها استفاده از اطلاعات و توانایی پردازش در یک سازمان برای بهبود عملکرد از دیگری یا بهبود روابط بین سازمان هاست (تیم تحقیقات مینه سوتا، 1988).
تعریف 13 )
دانشمندان مدیریت برای مدت طولانی است که به عنوان مسیرهای قوی و صریح میان برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد در منابع انسانی نامیده می شود . با این حال هدایت اجرائی بر این ارتباط حیاتی درهم و برهم ثابت شده است . ما معتقدبم که سیستم اطلاعات منابع انسانی یک ابزار قدرتمند در جعل این لینک و افزایش درک به دست آورده شده برای توسعه پتانسیل حداثر شده است (میلتون و همکاران ، 2003).
در نگاه به کل سازمان سیستم های اطلاعات منابع انسانی یکی از زیر سیستم های اطلاعاتی مانند سیستم اطلاعات حسابداری و کالی ، تولیدو فروش و … به شمار می آید . اطلاعات در ابعاد مختلف بسیار موثر است . سوالاتی از قبیل چه میزان کارکنان سازمان دارای منازل مسکونی با مالکیت شخصی هستند ؟چه میزان کارکنان استفاده کننده از تسهیلات زیارتی سیاحتی سازمان هستند ؟ توزیع آماری بر حسب نفر و میزان وام در انواع مختلف آن چگونه بوده است ؟ توزیع آماری پرداخت انواع بیمه کارکنان (عمر ، مکمل ، خانه و خانواده و درمانی ) چگونه بوده است و توزیع میزان تسهیلات دریافتی از بیمه گر چگونه است؟(کفه ترازو در سازمان به نفع کیست) . این سوالات و موارد گوناگون دیگری از جمله توزیع های آماری سلامتی و بیماری و علل آن و هزینه های ناشی از آن ، انتصابات در مشاغل و جایگاه های مختلف ، سنوات خدمتی ، سن رتبه ، درجه و … چگونه است ؟ اگر برای سوالات فوق پاسخی وجود ندارد باید دانست که در هدایت و رهبری نیروی انسانی نه معلوم است در کجا قرار داریم و نه معلوم است کجا می خواهیم برویم (آسافو ، ترجمه هاشمی فر ، 1386 : 1).
تعداد زیادی نرم افزار مختلف به منظور کمک به توسعه یک سیستم اطلاعات منابع انسانی جامع وجود دارد . بدون شک رایانه های شخصی می توانند تصمیمات منابع انسانی را حمایت کنند اما اطلاعات باید در یک فرمی که بتواند به طور موثر برای فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد در دسترس باشد (کاواچ و همکاران ، 1999).
بخش سیستم اطلاعات منابع انسانی به مانند قالب یک شرکت ، بخش منابع انسانی مرکز اطلاعات است (مویلان ، 1011).
می توان گفت : مرکز اطلاعات کارکنان مهمترین دارایی هر سازمان است و مانند حفظ منظم ضربان قلب بخش ضروری است (بروک ، 2000).
یکی دیگر از روند روبه رشد شامل روش های بهبودیافته برای نظارت و مدیریت استفاده کارکنان از اینترنت می باشد . این کمک می تواند بهبود بهره وری ، کاهش بدهی قانونی و هزینه آن را کنترل کند (لارنس ،2005) .
با کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی فرایندهای مجزا مانند ترفیعات ، انتصابات ، سنوات خدمتی ، ارزشیابی و اقدامات انضباطی ، سیستم حضور و غیاب و… در قالب طرحی جامع و یکپارچه در آمده و بستر های تحول و توسعه منابع انسانی فراهم می آید. سیستم اطلاعاتی عبارت است از مجموع های از اطلاعات که برای تصمیم گیری ، کنترل ، جمع آوری ، بازیابی ، پردازش ، ذخیره و توزیع به کار می آیند”. با تامل در این تعریف و با توجه به وظایف و فرایندهای مدیریت منابع انسانی، سیستم اطلاعات منابع انسانی را می توان چنین تعریف کرد: مجموعه ای جامع و یکپارچه از کلیه داده ها و اطلاعات مرتبط با نیروی انسانی با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به منظور کمک به تصمیم گیری ، برنامه ریزی و انجام امور جاری نیروی انسانی در سازمان. در نگاه به کل سازمان ، سیستم اطلاعات منابع انسانی یکی از زیر سیستم های اطلاعاتی مانند سیستم اطلاعات حسابداری و مالی ، تولید، فروش و… به شمار می آید. چنین سیستم هایی در قلمرو کاری واحد یک سیستم جامع و یکپارچه هستند اما در ارتباط با کل سازمان و سایر زیر سیستم های آن یک زیر سیستم قلمداد می شود. ارتباط زیر سیستم های اطلاعاتی فوق از نوع تعاملی است ، بدین معنا که یک رابطه متقابل و پویا بین آن ها برقرار بوده و کمیت و کیفیت اطلاعات یکی در نتیجه و کارایی زیر سیستم دیگر بسیار موثر است. یکی از مهمترین این زیر سیستم ها که در ارزیابی و عملکرد سایر زیر سیستم ها تاثیر قابل توجهی دارد، سیستم اطلاعات منابع انسانی است (ظاهری ، 1381 : 87).
2-2-7- اجزای اصلی سیستم اطلاعات منابع انسانی
سیستم مدیریت
سیستم سخت افزار و نرم افزار
سازمان ( ساختار ، سیستم ها و روشها ) است(سلمانی ، 1381: 54).