منابع پایان نامه درباره شهر تهران، چشم انداز، ارائه خدمات

سازمان های مرتبط با مدیریت مسکن شهری در ایران و وظایف آنها
سازمان
وظایف و مسئولیت ها
وزارت راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان
تدوین الگوی مسکن، برنامه‌ریزی مسکن متناسب با نیازهای جامعه، بازار مناطق و اقلیمهای مختلف جغرافیایی
جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه‌گذاری بخش مسکن
تصویب و ترویج مقررات ملی ساختمان و ضوابط و دستورالعمل‌های آن
تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای نظام صنفی و قوانین نظام مهندسی و تشکیلات حرفه‌ای
ارائه خدمات به منظور صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور
انجام سایر امور ارجاعی مقام محترم وزارت
ارتقاء کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین تدوین آئین‌نامه‌های قانونی، روشها و ساختار اداری و اجرایی مربوطه
سیاستگذاری آموزشی در سطوح مختلف نظام مهندسی ساختمان
برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون ملی اسکان بشر هماهنگ با سیاستهای جهانی هبیتات (وابسته به سازمان ملل متحد)
وزارت راه و شهرسازی معاونت معماری و شهرسازی
راهبری و نظارت عالیه بر امر تدوین سیاست‌ها و ضوابط و مقررات لازم معماری و طراحی شهری در راستای تحقق مفهوم معماری و شهرسازی متناسب با شان و جایگاه آن در تمدن و فرهنگ سرزمین ایران.
راهبری و نظارت عالیه بر چگونگی اجرای طرح‌های تخصصی معماری و طراحی شهری و طرح‌های ویژه شهرهای تاریخی.
راهبری و نظارت عالیه بر انجام اقدامات لازم در جهت بازیابی هویت اسلامی – ایرانی در شهرسازی و معماری، طراحی شهری و بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شهرها.
راهبری و نظارت عالیه بر تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و عمران ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای‌ و محلی.
راهبری و نظارت عالیه بر تنظیم و نحوه اجرای ضوابط و مقررات وآئین نامه های شهرسازی و معماری و طرح های توسعه و عمران.
راهبری و نظارت عالیه بر امر تدوین سیاست‌ها و راهبردهای لازم در تنظیم برنامه‌های جامع و هماهنگ به منظوراستفاده بهینه از اراضی اعم از دولتی، غیردولتی، شهری و روستایی (داخل محدوده یا خارج محدوده) در راستای منطقی نمودن اندازه شهرها و روستاها برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها و تامین نیازمندی‌های عمومی و ضوابط و مقررات مربوطه.
راهبری و نظارت بر امور مکان‌یابی شهرهای جدید و اراضی مسکن مهر.
دبیری جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری و نظارت بر پیگیری ابلاغ و اجرای مصوبات آن تا حصول نتیجه از طریق واحدهای ذیربط.
راهبری و نظارت بر کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
راهبری و نظارت عالیه بر تنظیم موافقتنامه های مالی طرح‌های در دست تهیه این معاونت.
شرکت در کمیسیون‌ها و شوراهای مربوطه حسب قوانین و مقررات موضوعه و یا به نمایندگی از طرف مقام عالی وزارت.
راهبری ‌و نظارت عالیه بر تهیه و انجام طرح‌های مطالعاتی، تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف شهرسازی ‌و ‌معماری.
راهبری و نظارت عالیه بر کلیه امور مربوط به ستاد واحدهای استانی در بخش شهرسازی و معماری.
وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن
ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعملهای لازم مرتبط با اهداف و موضوعات فعالیت و وظایف سازمان به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذی‌صلاح.
اجرای برنامه‌های حمایتی تامین مسکن گروههای کم درآمد، ایجاد مجتمع های مسکونی و شهرک ها، سرمایه‌گذاری و مشارکت در امر تامین مسکن در محدوده شهرها و شهرکها براساس سیاست های ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی
الگوسازی در زمینه‌های طراحی شهری، طراحی و اجرای واحدهای مسکونی و جزییات شهری از طریق اجرای طرحها و پروژه‌های ویژه، با هماهنگی حوزه‌های تخصصی در داخل وزارت مسکن و شهرسازی.
جلب، هدایت و تجهیز منابع مردمی و غیردولتی و همچنین اخذ کمک های دولتی از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، حمایت از تشکیل شرکت های سهامی‌عام و نظایر آن، انتشار اوراق مشارکت، تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی
برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه برای استفاده از خدمات و منابع مالی موسسات و شرکتهای خارجی برای فعالان امر مسکن در کشور و در صورت لزوم عقد قرارداد برای استفاده از خدمات و منابع آنها برای سازمان
ارائه خدمات فنی و مهندسی و دانش استفاده از فناوری‌های نوین در تولید مصالح، قطعات ساختمانی و ساخت در اجرا و عملیاتی کردن برنامه‌ها و طرحهای تامین مسکن کشور.
حمایت، تشویق، ترغیب و هدایت بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در جهت تاسیس، ایجاد و بازسازی کارخانجات خانه‌سازی یا قطعات و مصالح ساختمانی و همچنین اصلاح یا تغییر خط تولید کارخانجات به منظور افزایش سرعت، کیفیت و تولید صنعتی مسکن.
حمایت از فعالیتهای بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در زمینه تامین مسکن گروههای کم‌درآمد و نیازمند، کوچک‌سازی، انبوه‌سازی از طریق واگذاری زمین، ایجاد تسهیلات، تخفیفات ارایه کمکهای فنی براساس سیاستهای ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی.
هماهنگی با مراجع و دستگاههای ذیربط در مورد تهیه برنامه‌های اجرایی زمین و مسکن و امور شهرسازی و معماری.
شورایعالی شهرسازی و معماری
بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران.
اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی
– نحوه استفاده از زمین
– ‌تعیین مناطق صنعتی
– بازرگانی
– اداری
– مسکونی
– تأسیسات عمومی
– فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می‌باشد.
بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی.
تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی.
شهرداری تهران
معاونت شهرسازی و معماری
بررسی اهداف، سیاستها و خطوط کلی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری تهران در زمینه امور مربوط به شهرسازی و معماری شهر تهران در راستای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه های طرحهای تفصیلی و جامع شهر تهران
تدوین هدفها، سیاستها، برنامه های جامع نظام شهرسازی و معماری منطقه تهران بزرگ و تجدید نظر و به هنگام نبودن مستمر برنامه ها و طرحهای مربوط به شهرسازی و معماری.
تامین، تهیه و تدوین سیاستهای شهرداری تهران در ارتباط با نحوه، کیفیت و چگونگی پیشبردی امر ساخت و ساز در تهران و انتخاب بهترین راه در زمینه هدایت و کنترل آن .
ابلاغ بخشنامه ها و سیاستهای شهرداری تهران در امر ساخت و ساز همراه با فرم ها و دستورالعمل های لازم و مصوب به مناطق بیست گانه و واحدهای ذیربط جهت اقدام و اجرا.
ایجاد ارتباط مستمر و مداوم با واحدهای مختلف شهرداری تهران در زمینه های معماری و شهرسازی به منظور هدایت واحدهای ذیربط به سمت اهداف شهرداری تهران در رابطه به موارد و مسائل ساخت و ساز در شهرداری
نظارت مستمر بر اجرای نقشه های جامع و تفصیلی شهر تهران و ارائه پیشنهادات ضرور و لازم در ارتباط با ایجاد تغییرات پی در پی در آن بطور اصولی و منطقی به مسوولین ذیربط.
اجرای امر نظارت و برنامه ریزی دقیق و حساب شده در ارتباط با صدور پروانه های ساختمانی و روند شهرسازی و معماری شهر تهران و تامین امکانات فنی از نظر نیروی انسانی متخصص، آمار و سایر ابزارهای مورد نیاز.
[ تنظیم توسط نگارنده بر گرفته از سایت وزارت راه و شهرسازی و سایت شهرداری تهران]
3-3-2-2- بررسی قوانین مسکن در کشور
در این بخش به بررسی قوانین مسکن در دو سطح ملی و محلی پرداخته خواهد شد.
1-3-3-2-2- قوانین ملی در خصوص مسکن
قوانین مرتبط با مسکن در سطح ملی را میتوان در پنج بخش قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در بخش مسکن، سند چشم انداز جمهوری اسلامی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن طبقه بندی نمود. جدول 2-3 قوانین ملی را با توجه به طبقه بندی ذکر شده نشان می دهد.
جدول2- 3: قوانین ملی در خصوص مسکن
عنوان قانون
فصل/بند/ماده
شرح قانون
قانون اساسی
اصل 3 بند 12
دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:
پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
اصل 31
داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.
اصل 22
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند
سیاست های کلی نظام در حوزه مسکن
مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.
احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش های کارآمد.
برنامهریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم.
برنامهریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیبپذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگیهای بومی.
ایجاد و اصلاح نظام مالیاتها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.
حمایت از تولید حرفهای، انبوه و صنعتی مسکن.
اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی.
رعایت ارزشهای فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.
تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
سند چشم انداز
بند 10 در محور معماری و بافت شهری
تقویت نظارت بر ساخت وسازها، کاربری ها و فعالیت ها و صدور مجوز تغییر با انجام بررسی های مختلف کارشناسی به منظور افزایش کیفیت ساخت وسازهای شهری
برنامه پنجم توسعه
ماده 168
به منظور مقاوم‌سازی ساختمانها و اصلاح الگوی ‌مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف ـ شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 1
به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکـونی موجود، دولت مـوظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *