منابع محدود و ناسازگاری

دانلود پایان نامه

فریب و نیرنگ در گفتار و کردار


دروغ گویی
ایجاد محیط تنش زا و شکل گیری منازعه و شکلگیری مخاصمه
انقیاد و مطیع بودن زن
اعتقاد به عدم پاسخگویی مرد
گوش به فرمان بودن
از خود گذشتگی
اطاعت از خواستههای مرد
مراعات کردن
کشمکش بر سر منابع محدود
تلاش برای جلب توجه همسر
افزایش تعداد فرزندان برای کسب سهم بیشتر از دارایی مرد
جدال لفظی
بروز تضاد و ناسازگاری
حسادت کردن
بدبینی
کینه توزی و انتقام جوئی
نفرین و زخم زبان
درگیری بر سر نحوه تقسیم کار خانه
شرایط علی
-فقر مالی
-بالا رفتن سن دختران
داشتن فرزند ذکور و اولاد بیشتر
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره قوانین موضوعه