منابع طبیعى و منافقان

دانلود پایان نامه

بِفَاطِمَهِ المُهَذَّبَهِ الطَهُورِ
بِمَا تَحوِیهِ مِن کَرَمٍ وَ حُورِ
(مجلسی، 1382ش، ج43: 113)
ترجمه: علی(ع) بود که با فرمان حق عقد او با زهراى پاک طینت در آسمانها برگزار شد. کابین او خمس زمین مقرر گشت، از منابع طبیعى و آنچه بر آن روید و زاید.
متن حاضر:
وَ زَوَّجَهُ بِفَاطِمِ ذُو المَعَالِی
وَ خَمسُ الأَرضِ کَان لَهَا صِدَاقاً
عَلَی الأَرغَامِ مِن أَهلِ النِّفَاقِ
أَلا للهِ ذَلِکَ مِن صِدَاقِ
(الأمین، 1403هـ، ج9: 270)
ترجمه: خداى متعالى، على رغم منافقان، فاطمه(س) را به همسرى على(ع) در آورد و یک پنجم زمین را مهر او کرد، زهى چنین کابینى.
متن غایب:
یاعَلِی إِنَّ الاَرضَ لله یُورِثُهَا مَن یَشَاءُ، مِن عِبَادِه، وَ إِنَّهُ أَوحَی إِلَیَّ أَن أُزَوِّجَّکَ فَاطِمَهَ عَلَی خُمسِ الاَرضِ فَهِیَ صِدَاقُهَا، فَمَن مَشَی عَلَی الاَرضِ وَ هُوَ لَکُم مُبغِضٌ فَالاَرضُ حَرَامٌ عَلَیهِ إِن یَمشِی عَلَیهَا (الجوینی، 1398هـ، ج1: 95)
ترجمه: اى على همانا زمین از آن خداست و آن را به هر یک از بندگان خود که بخواهد، وامىگذارد. اینک به من وحى فرستاده که فاطمه را با کابین یک پنجم زمین، به ازدواج تو درآورم، پس آن صداق و مهریهی اوست و هر کس بر زمین گام نهد، و شما را دشمن باشد، راه رفتنش بر زمین، حرام است.
عملیات بینامتنی: عبدی کوفی در ابیات فوق مجدداً ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا(س) را با زبان شعر بیان کرده، و به صداق و مهریهی بینظیر دخت گرامی پیامبر(ص) اشاره نموده است. اما در روایتی که رسول اکرم(ص) خطاب به امیر المؤمنین علی(ع) میفرماید: زمین از آن خداوند است به هر کس که بخواهد آن را ارزانی میدارد، خداوند به ازدواج دخترم با تو فرمان داده و یک پنجم از زمین را مهریهی دخترم قرار داده است. در نتیجه هر آن کس که با شما دشمن باشد قدم نهادن در زمین بر وی حرام است. با در نظر گرفتن این نکته که عبدی در این ابیات از شعر خویش برای بیان مقصود خویش، از مضمون کلام پیامبر(ص) سود برده است، رابطهی بینامتنی از نوع نفی متوازی است. همچنین واژگان کلیدی موجود در متن حاضر «زَوَّجَ، فَاطِمَهِ، خَمسُ، الأَرض و صِدَاقاً»، که سوق دهندهی ذهن به سوی متن غایب میباشد، رابطهی بینامتنی از نوع نفی جزئی را میرساند.
متن حاضر:
مَا لِعَلِیٍّ سِوَی أَخِیهِ
مُحَمَّدُ فِی الوَرَی نَظِیر
(الأمین، 1403هـ، ج9: 270)
ترجمه: علی(ع) را در میان خلق همانندی جز برادرش محمد(ص) نیست.
متن غایب: