مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه
قنبری ، حمید ، « مرز رازداری بانکی » روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 3182 سال 93 .
روزنامه خراسان – مورخ سه‌شنبه 02/02/1393 ، شماره انتشار 18668
وب سایت :
رجبی اصل ، مهدی ، افشاء اسرار حرفه ای 2014،.www.pajoohe .com
پایگاه خبری تحلیلی پارسینه 2014 www. Parsine .com
ارجمند نژاد، عبدالمهدی ، اصول 25 گانه برای نظارت بانکی موثر،1385، www.cbi.ir
FSI Team financial Secrecy Index , 2011, Available Online at : http://www.financialsecraegindex.com/.Last Accessed September 28,2012
Tax Justice Networke Mapping Financial Secrecy، Secrecy Indicators،2011.at: www. Secrecy Jurisdictions . com/reasearchanalysis/
منابع عربی :
الشورابی، محمد و عبدالحمید، اداره المخاطر الائتمانیه من و جهتی النظر المعرفیه و القانونیه ، منشاه المعارف، جلال حزی و شرکاء، الاسکندریه، 2002.
قشقوش، هدی حامد، جریمه غسیل الاموال فی نطاق التعاون، الدولی، دارالنهضه العربیه القاهره، 1998 .
قانون شماره 88 مورخ 2003 مصر .
اسناد :
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353
دستور العمل مقررات پیشگیری از پولشویی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1386
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ، مصوب 1353
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 اصلاحیه 1379
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد 1988
کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مواد مخدر و داروهای روان گردان 1988
توصیه های چهل گانه FATA