مقاله سازمان های غیر دولتی و افزایش کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

ایجاد مسئولیت تضامنی بین تولید کنندگان ریزگردها، این مکانیسم می تواند درجبران خسارات زیان دیدگان وترمیم محیط زیست مفید باشد. چون مسئولیت تضامنی می تواند تضمینات بیشتری برای جبران ضرر وارده فراهم آورد.
توجه به اصل پرداخت آلوده ساز، توجه به این اصل به عنوان اصل اولیه در جبران خسارات محیط زیستی، بسیار حائز اهمیت است. کشورمنبع آلودگی باید مسئولیت تامین وپرداخت بخشی از هزینه های مقابله خسارات ریزگردها را برعهده بگیرد.
پذیرش نظام مسئولیت مطلق در خسارات مربوط به ریزگردها، با پذیرش این نوع مسئولیت صرف احراز رابطه سببیتف دولت آلاینده مسئول شناخته می شودونیاز به احراز عنصر تقصیر نیست.
پذیرش مسئولیت مطلق متصدیان خسارات زیست محیطی این مزیت رادارد که درصورت عدم رعایت نکات ایمنی وپیشگیری های لازم واصول بنیادین تولید، دادگاه ها در تعیین میزان خسارت اغماض کمتری روا می دارند.
گسترش میزان سقف مسئولیت، هرچقدر بتوان دولت ها را متقاعد کرد که میزان سقف مسئولیت خود در ایجاد ریزگردها وآسیب رساندن به محیط زیست را افزایش دهند،امکان جبران خسارت بیشتری نیز وجود دارد.
تشکیل صندوق های مالی برای مقابله با خسارات ناشی از ریزگردها، تشکیل این صندوق ها جهت پوشش دادن به میزان خسارت متجاوز از سقف مسئولیت می تواند موثر باشد. در زمینه خساراتی که به کشاورزان وارد می شود تشکیل این صندوق ها می تواند بسیار مفید باشد.
توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها می تواند گام موثری برای جبران خسارات ناشی از گردوغبارباشد. دولت هایی که سهم بیشتری در تشکیل ریزگردها دارند، باید در هزینه ها وجبران خسارات نیز نقش بیشتری داشته باشند.
باید مدت زمان مرور زمان در دعاوی راجع به ریزگردها بیشتر شود، این امر می تواند محرک بازدارنده نسبتا خوبی برای دولت ها در جهت توجه بیشتر به محیط زیست ومقابله با ریزگردها باشد.
حمایت از شرکت های بیمه ای برای پوشش دادن به ریسک فعالیت های خطرناک، این نوع حمایت امکان پرداخت خسارت به قربانیان آلودگی محیط زیست وتا حد امکان اعاده وضعیت محیط زیست به حالت سابق رافراهم می آورد.
ایجاد شعب حقوقی وکیفری در ارتباط با جرائم مرتبط با ریزگردها در مراجع قضایی.
توجه به امر آلودگی زدایی، آلودگی زدایی روندی برای اعاده وضع به حالت سابق است. گرچه آثار مخرب ریزگردها بسیار شدید می باشد اما با توجه وتلاش بیشتر می توان تا حدودی از آثار سوء بوجود آمده کم کرد.
و
درآخر
_ باتوجه به تاثیر جنگ بر تخریب محیط زیست (مثلا خشک کردن تالاب های عراق توسط صدام درجنگ این کشور با ایران) باید درکنوانسیون های راجع به مقابله با ریزگردها به این امر نیز توجه شود. تا از آسیب بیشتر این قربانی خاموش در مخاصمات مسلحانه جلوگیری شود.
_ می‌توان با یک برنامه چند ساله، راه‌های اصلاح الگوی مصرف آب و افزایش میزان بهره‌وری آن در کشاورزی( همانگونه که در سال جاری شاهد اتخاذ این تدابیر از سوی سازمان محیط زیست ایران در مورد دریاچه ارومیه هستیم) را به اجرا گذاشت تا جلوی هرگونه نیاز جدیدی به آب گرفته شود. احداث هر سد تنها به فربه شدن جیب شرکت‌های سد‌سازی‌ کمک می‌کند و مشکل ریزگردها را هر روز تشدید می‌کند.
_ کلیه کشورها متعهد شوند که به حقوق محیط‌زیستی احترام بگذارند و با اجرای طرح‌های بدون پشتوانه علمی، اکوسیستم‌ها و چرخه‌های طبیعی که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته را مختل نکنند. نمونه عملی اینگونه عملیات مخرب خشک‌شدن دریاچه آرال در نیمه قرن بیستم در آسیای میانه یا خشک شدن دریاچه ارومیه درایران است.
_ درکشورهای خشک که زمین‌های قابل کشاورزی محدود است. حتی با وجود وسعت زیاد، دولت ها باید ظرفیت جمعیتی کشورخود را درنظر بگیرند و با کنترل جمعیت، بیشتر به فکر نسل آینده خود باشند. برنامه‌ریزان این کشورها باید به‌جای تشویق به افزایش جمعیت، روند منطقی ومتعادل را حفظ و با اعمال مدیریت درست با توسعه پایدار به افزایش کیفیت زندگی مردم کمک کنند. زیرا شرایط وظرفیت محیط زیست آنها قابل مقایسه با کشورهای مرطوب دنیا نیست. سازمان های غیر دولتی نیز باید دراین امر همکاری کنند وبا آموزش صحیح به خانواده ها جلوی روند افزایش غیرمنطقی جمعیت را بگیرند.
_ ما انسان ها براساس حقوق انسانی حق تخریب محیطی که باید خود ما و نسل آینده ما در آن رشد سالمی داشته باشند را نداریم. محیط زیست ما امانتی در دست ماست که باید ضمن استفاده مطلوب از آن، آنرا سالم وصحیح به نسل آینده انتقال دهیم.
_ امروزه با وضع استانداردهای ایمنی می توان از بسیاری از آلودگی های محیط زیست رهایی یافت.
_ افزایش وسعت وتعداد تالاب ها و دشت های حفاظت شده می تواند در مصون نگه داشتن این مناطق از تبدیل شدن به منبع آلودگی های محیط زیستی، تاحد بسیاری موثر باشد.
_ توسعه استفاده از انرژی پاک (Clean energy) که اصل 4 اعلامیه ریو آن راجزء لاینفک توسعه پایدار (Sustain able deve lopment) می داند، راهکار بسیار موثری جهت جلوگیری از خسارات زیست محیط زیستی است چرا که این انرژی ها علی الاصول نه تنها منجر به آلودگی محیط زیست نمی شود، بلکه داعما در طبیعت در حال تجدید هستند وجایگزینی این انرژی ها به جای سوخت های فسیلی ضروری به نظر می رسد.