مقاله رایگان درمورد امر به معروف و نهی از منکر و مدیریت و رهبری

دانلود پایان نامه

آنچه گفتنی است، نظریه ولایت فقیه در ابواب مختلف در طول تاریخ فقه شیعه مطرح شده و همواره روند تکاملی و توسعه داشته است، اما ما در این تحقیق تلاش می‌نماییم که در روند زمانی انتخاب شده یعنی قرن 12 تا عصر حاضر اقوال و آرای فقهای بزرگ و برجسته را بررسی کنیم و روند تکاملی آن را جستجو نماییم.
هدف آن این است که به یک طرح تاریخی و موضوعی بسیار مختصر در محدوده زمانی خاص بپردازیم و نشان دهیم که فقهای بزرگوار این چند دوره تا چه اندازه درگیر مسائل سیاسی حکومتی بوده‌اند و کم و کیف آن پیدا بوده است و تا چه حد در نظام سیاسی و بنیادهای آن بر مبنای فقه حکومتی به اندیشه پردازی پرداخته‌اند و چه کسانی از نظام سیاسی کمتر سخن گفته‌اند.


ـ سؤالات تحقیق
سؤالات فرعی فراوانی پیرامون این بحث به ذهن می‌رسد. اما آن سؤال مهم و دغدغه اصلی نویسنده این است که:
1ـ آیا مسأله ولایت فقیه در بستر زمان و مکان دارای فراز و نشیب بوده است؟
2ـ اختیارات و وظایف ولایت فقیه در این فراز و فرودها از قرن 12 تا عصر حاضر چیست؟
ـ فرضیات تحقیق
قبل از بحث و بررسی این موضوع، آنچه به ذهن می‌رسد و به عنوان فرضیه مطرح است، این است که:
1ـ ولایت فقیه به شدّت تأثیر پذیرفته از عنصر زمان و مکان است.
2ـ ولایت فقیه تطورات فراوانی را طی کرده است.
3ـ ولایت فقیه مسأله‌ای مستحدثه و نو نیست.
ـ پیشینه بحث
نظریه ولایت فقیه هرچند که دارای دو بُعد کلامی و فقهی بوده، ولی جنبه فقهی آن، باعث شده است که فقهاء در ابواب مختلف فقه به آن بپردازند. به همین جهت می‌توان در مسائل زیادی از ابواب فقه رد پای مسأله ولایت فقیه را جستجو کرد و موضوع ولایت فقیه را در مسایلی از قبیل: جهاد، تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی اطفال، اموال محجور و شخص غائب، در باب امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی مورد بحث قرار دادند. در این خصوص، کتاب‌های زیادی نوشته شده؛ از جمله: کتاب السرائر(ابن ادریس حلی)، ولایت فقیه(جوادی آملی)، ولایه الامر فی عصر الغیبه(آیت الله حائری)، المقنعه(شیخ مفید)، ریاض المسائل(طباطبایی)، الحدود(لنکرانی)، مدیریت و رهبری در اسلام(مطهری) و… ، و در نوشته‌جات مختلف ابعاد و زوایای آن مورد بررسی قرار گرفته است اما در اینجا بر آنیم که بنیان این نظریه را از جهت تاریخی بحث کنیم و دامنه وظایف و اختیارات ولایت فقیه در محدود زمانی قرن 12 تا عصر حاضر مد نظر است.
ـ روش تحقیق
از آنجایی که روش‌های تحقیق و پژوهش در مباحث علوم اسلامی متعدد است و هر تحقیق، با روشی خاص مورد مطالعه قرار می‌گیرد، این نوشتار، کتابخانه‌ای است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به نگارش درآمده است؛ زیرا با استفاده از منابع کتابخانه به تحلیل و بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله کسب و کار و قرآن کریم

فصل دوم: واژه‌شناسی
ـ ولایت در لغت:
ولایت با کسره واو به معناى سلطان است، و ‏با کسره و فتحه به معناى نصرت است.
سیبویه گفته است: ولایت با فتحه مصدر است، و با کسره اسم مصدر است، مثل: امارت و نقابت، چون اسم است براى آن چیزى که تو بر آن ولایت دارى، و چون بخواهند معناى مصدرى را اراده کنند، فتحه مى‏دهند.
گاه ولایت‏ با فتح و کسر هر دو به معناى خطه و امارت و سلطان است.
والى اسم فاعل است. والى بلد یعنى شخص مسلط و حاکم بر شهر، به علت آنکه رشته تدبیر امور آن مرز و بوم را با امر و نهی کردن خویش، به دست ولایت خود مى‏گیرد. جمع آن ولاه است.