مقاله رایگان درمورد آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله جوادی آملی

دانلود پایان نامه
3ـ در هنگام اجرای دستورهای خداوند،در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر،ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی،اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهمتر، موقتا تعطیل می‌کند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقت اجرای برخی احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام می‌باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم می‌باشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، به عهده فقیه جامع شرایط رهبری است.»
حال به اصل پاسخ می‌پردازیم. لازم به یادآوری است از آنجا که در این مجال کوتاه نمی‌توان به تمام نظرات علما اشاره نمود لذا به حسب نیاز،بیشتر نظرات چند تن از فقهای معاصر معتقد ولایت مطلقه و مقیده مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
الف: قائلین به ولایت مطلقه فقیه
1. امام خمینی(ره) ؛ حضرت امام که به مسایل دینی بعنوان مسایلی که دین و دنیای جامعه اسلامی را باید اداره و نسبت به آن پاسخگو باشد توجه نموده و به بسیاری از بن بست‌های فراروی جامعه پایان دادهاند موضوع ولایت مطلقه (متفاوتاز مطلقه «استبدادی» مطرح در فلسفه سیاست) فقیه را در سال 1348 در نجف اشرف در درس خارج فقه خود طرح و بر این باورند که این ولایت در واقع همان ولایت نبی اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) می‌باشد و با همان گستره و اختیارات می‌بایست عمل شود.
امام در ضرورت و بداهت ولایت فقیه فرموده‌اند:
«ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى‏شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت‏».
ایشان در کتاب البیع در مباحث ولایت فقیه،چنین آورده‌اند: «لابأس بالتعرّض لولایه الفقیه مطلقا»؛ اشکالی نیست در اینکه ولایت فقیه را مطلق بدانیم.
2. آیت الله فاضل لنکرانی پیرامون مطلقه بودن این ولایت چنین اظهار نظر کرده‌اند:
«لو کانت دائره ولایه الفقیه متّسعه بتمام المعنی… یمکن استفاده العموم من الإطلاقات الوارده فی التعزیر، الدالّه على ثبوت نفس هذا العنوان من دون التعرّض لکیفیّه خاصّه»؛
اگر گستره ولایت فقیه به تمام معنا، وسیع(یعنی ولایت مطلقه) باشد… ممکن است از اطلاقات وارده در باب تعزیرات، استفاده عموم نمود که به خود این عنوان(ولایت) بدون بیان کیفیت خاصی، دلالت دارد.
3. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب «بحوث فقهیه هامه» قائل به اطلاق ولایت فقیه بوده و چنین آورده‌اند: «فولایه الفقیه مطلقه فی حریم أحکام الشرع» یعنی ولایت فقیه در محدوده احکام شرعی، مطلق است.
4. آیت الله جوادی آملی معتقد به مطلقه بودن ولایت شده و درکتاب ولایت فقیه چنین بیان داشته‌اند: «ولی فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و امامان (ع) در اداره جامعه را داراست؛زیرا او در غیبت امام عصر(عج) متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید».
ب: قائلین به ولایت مقیده فقیه
1. علامه نائینی نیز بر عدم اطلاق این ولایت نظر داده و بیان می‌دارد:
«الأحسن ان یقال انه لا إشکال فی قابلیه المرتبه الثانیه (عدم الاطلاق) من الولایه… ممن له الولایه العامه على الناس»؛ بهتر این است که گفته شود اشکالی در قابلیت مرتبه دوم (ولایت مقیده) از کسی که (فقیه) ولایت عامه بر مردم دارد نیست.
2. آیت الله خوئی در برخی آثار خویش به عدم اطلاق ولایت برای فقیه، معتقد و چنین آورده‌اند:
«…بعنوان ولایه الحاکم ففی غایه الصعوبه و الإشکال و إن ذهب إلیه بعضهم»؛ (پذیرش ولایت برای فقیه) به عنوان ولایت حاکم، در نهایت سختی و اشکال است هرچند برخی(از فقهاء) به آن معتقد شده‌اند.
در ادامه به بررسی بیشتر نظرات ایشان در مورد ولایت فقیه و حدود اختیارات او می‌پردازیم:
ولایت‌های امام معصوم(ع) عبارت است از:
1ـ ولایت در پذیرش
2ـ ولایت در فتوا
3ـ ولایت در تعیین موضوعات