مقاله رایگان با موضوع کاهش بحران، سازمان ملل

ذکرشده دربار? آب بررسی شود. ازاین‌رو برای تقویت سازمان‌هایی که پاسخ‌گوی دگرگونی‌های توسعه و تحولات مدیریتی در بخش آب هستند، باید برنامه‌های موجود مدیریتی مجدداً ارزیابی شود.
?. طراحی جامع در آبگیرها
روش درست و جامعی برای طراحی توسعه و مدیریت بخش آب وجود نداشته است. درنتیجه در این بخش، توازن به هم می‌خورد. ازاین‌رو، نیاز ضروری به طراحی جامع وجود دارد تا با اطلاع از نیاز زیربخش‌ها، کلّ مناطق آبگیری پوشش داده شود.
?. برنام? هماهنگ‌سازی بخش ملی برای تأمین آب و تعیین بودج? بخش فاضلاب
دولت سریلانکا، ازطریق وزارت مسکن، تجهیزات عمومی ساخته و با حمایت برنام? توسع? سازمان ملل متحد مبادرت به هماهنگ‌سازی بخش ملی برای تأمین آب و فاضلاب کرده است.
3-2-4-3: استراتژی آینده برای هماهنگ‌سازی مؤثر
تدوین یک طرح توسعه‌ای جامع در بخش آب که تمامی موضوعات مربوط به منابع و نیاز شهرهای سریلانکا را دربرگیرد، بسیار ضروری است. در چنین طرحی، نیازهای آبی و فاضلاب‌های بهداشتی روستاها و شهرهای فقیر به‌صورت جدی بررسی می‌شود تا سلامت و اقتصاد بهتری برای این مناطق به‌دست آید.
3-2-4-4: به کارگیری قوانین دوبلین در استراتژی‌ها و پروژه‌ها
چهار قانون موجود در زمین? منابع آبی برای توسعه و مدیریت منابع آبی به‌کار گرفته شده که به شرح زیر است:
?. آب شیرین منبعی محدود و ارزشمند بوده و اساس زندگی و توسعه و محیط‌زیست است؛
?. توسعه و مدیریت منابع آبی باید براساس مشارکت مصرف‌کنندگان و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران صورت گیرد؛
?. آب در هم? مصارف خود، ارزشی اقتصادی دارد و باید کالایی اقتصادی درنظر گرفته شود؛
?. زنان نقش اصلی را در تأمین و حفاظت و مدیریت آب دارند.
3-2-5: چین [38]
3-2-5-1: طرح ملّی بررسی آب
چین در این طرح، اهداف زیر را به ترتیب برای سال‌های 2000 و 2010 فهرست‌بندی کرده است که اساسی‌ترین آن‌ها‌ عبارت است از:
?. سرعت‌دهی به مدیریت آب و برنام? کنترل سیل برای رودخانه‌ها و دریاچه‌های مهم ملی با پافشاری بر سلامت مردم در مناطق سیل‌خیز. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تقویت مخازن ناامن علاوه‌بر ساخت تجهیزات مقدماتی کنترل سیل در نزدیک شهرهای مهم تکمیل شده و از مناطق صنعتی و کشاورزی ملی و تجهیزات حمل‌ونقل در شهرهای کشور حفاظت شود؛
?. بهبود توسع? آب و مدیریت برای افزایش تولید سالان? محصولات کشاورزی در کشور. در این مدت باید برای افزایش بازده میانگین یا اندک زمین‌های کشاورزی، به‌کارگیری تکنیک‌های آبیاری ذخیر? آبی، به‌علاوه بهبود زمین‌هایی که دچار آبگرفتگی و شوری شده‌اند، تلاش‌هایی صورت گیرد؛
?. افزایش بهره‌برداری صحیح، به‌کارگیری و حفظ منابع آبی برای فراهم‌کردن منبع آب مناسب با کیفیت مطلوب برای استفاده در صنعت و کشاورزی و شهرها. برای رسیدن به این منظور باید پروژه‌های اساسی کنترلی آب و پروژ? انتقال آب میان‌حوضه‌ای از جنوب به شمال کشور انجام گیرد؛
?. سرعت‌دهی به ساخت نیروگاه آبی متوسط و کوچک و برنامه‌های تأمین آب نواحی؛
?. هدف کلّی توسعه و حفظ منابع آبی عبارت است از: ترکیب توسعه و کاربرد منابع آبی با ذخیر? درست آب، کاهش بحران تأمین آب در این کشور و به‌حداکثررساندن سود اقتصادی و اجتماعی و ‌زیست‌محیطی حاصل از به‌کارگیری منابع آبی. هدف دیگر عبارت است از: برطرف‌کردن تقاضا و بهترکردن کیفیت آب تولیدی با کمک استانداردهای بهتر زندگی.
اهداف خاص به شرح زیر است:
?. توسع? راه‌حل‌های اساسی برای مشکلات آلودگی منابع آب نوشیدنی و سیستم‌های آبی در مناطق ویژه؛
?. برطرف‌کردن تقاضای آب چین و ادام? توسع? اقتصادی، به‌ویژه در مناطقی که با کمبود آب مواجه‌اند، ازطریق مدیریت تأمین و تقاضا؛
?. دستیابی به مصرف مداوم و حفظ منابع آبی، مدیریت مؤثر و تغذی? آب زیرزمینی و کنترل آلودگی آب زیرزمینی در مناطق تحت بهره‌برداری بی‌رویه، به‌علاوه اجرای قوانینی برای حفظ منابع آب زیرزمینی؛
?. بهره‌برداری از آب موجود؛
?. منابع آب سطحی و زیرزمینی مربوط به شبکه‌های تأمین آب تا سال 2025، مناطقی حفاظتی اعلام خواهد شد؛
?. برای افزایش سطح زمین آبیاری از 48.7میلیون هکتار به 53.3میلیون هکتار تا سال 2025، افزایش تقاضای آب با مساحت پروژه‌های آبیاری کشاورزی، مخازن متوسط و کوچک، پروژه‌های انتقال آب که آب اضافی تأمین می‌کند، برطرف خواهد شد. در این دوره، به‌کارگیری تکنیک‌های ذخیر? آب در آبیاری ازقبیل خطوط لول? فشار پایین آب‌پاش و تکنیک‌های میکروآب‌پاش انجام خواهد شد. مسطح‌کردن زمین و کاهش افت آب در سیستم‌های کانالی منجر به ذخیر? آب خواهد شد؛
?. تدوین استراتژی‌های مناسب برای کنترل تأثیر تغییرات آب‌وهوایی روی منابع آب و اتخاذ ابزار مؤثر برای کاهش تأثیرات نامطلوب؛
?. اصلاح سیستم مدیریت آب موجود و ارائ? قوانین جدید برای تقویت طراحی و مدیریت جامع برای توسعه و حفظ مؤثر منابع.
2-2-5-2: قوانین سازمانی برای مدیریت و توسع? منابع آبی
درحال حاضر توسع? کاربرد منابع آبی، از عمده مسئولیت‌های وزارت منابع آبی است که کمیسیون‌های حوض? رودخانه‌ای و نمایندگی‌های حکومتی‌‌ ـ منطقه‌ای در سطوح خصوصی با کمک استانداری حمایت خواهد شد.
3-2-6: اندونزی [39]
3-2-6-1: وضعیت جاری توسعه و مدیریت منابع آبی
?. سیاست و استراتژی
آنچه برای توسع? پایدار و مدیریت منابع آب از اهمیت خاصی برخوردارند، از این قرارند: < br />?. تهی? طرح‌های مکانی در سطح منطقه‌ای و استانی برای توسع? مداوم با هدف مصرف بهین? تمامی منابع؛
?. تهی? طرح‌های جامع مدیریت آب حوضه‌ای در سطح رودخانه‌ای متصل به آب زیرزمینی و سطحی و نیز تهی? طرح‌های کیفیت آب و مصرف زمین و طرح‌های زیرساختی برای انتقال آب مطابق با میزان مصرف؛
?. دولت مسئولیت‌های مربوط را برای تصمیم‌گیری و فعالیت به مسئولان مناطق واگذار خواهد کرد.
?. دستیابی به توسع? منابع آبی، طی طرح 25ساله
?. بهبود سیستم آبیاری؛
?. تکمیل توسع? کشاورزی و زمین؛
?. توسع? آبیاری نو؛
?. احیای باتلاق؛
?. کنترل سیل و آتشفشان؛
?. مدیریت و حفاظت مناطق ساحلی؛
?. تأمین منابع آب خام؛
?. تولید توان آبی.
?. سیاست‌های بخش‌ها برای توسعه و مدیریت منابع آب
?. سیاست: تقویت سازمان‌های منابع آبی
رفتار: تدوین برنام? فهرست‌بندی‌شده برای بهبود و پیدایش واحدهای عملیاتی تخصصی با مسئولیت‌های مربوط و اجرای سیاست‌های کارمندی برای تشویق کادر متخصص.
وضعیت: دولت از اهمیت تقویت سازمان‌های آبی مطلع شده است.
?. سیاست: سازمانی‌کردن نوعی سیستم قانون‌گذاری جامع
رفتار: پیدایش نوعی سیستم برای قانونی‌کردن مصرف آب سطحی و آب زیرزمینی که هم در بخش دولتی و هم خصوصی بتوان آن را اجرا کرد.
وضعیت: هیچ سیستم قانون‌گذاری مؤثری در بخش آب سطحی وجود نداشته و اجرای سیستم آب زیرزمینی نیز نامناسب بوده است.
?. سیاست: توجه به وضعیت مالی بحث آب
رفتار: تعیین منابع اختصاص بودجه و ارائ? یک طرح بودجه‌بندی وسیع برای اهداف و عملیات اساسی کشور ازجمله استراتژی‌های بخش آب.
وضعیت: هیچ پروژ? جامع مالی برای رفع نیازهای پروژه‌ها و برنامه‌ریزی برای پوشش‌دهی طولانی‌مدت وجود ندارد.
?. برنامه‌های آینده در زمین? توسعه و مدیریت مداوم منابع آب
?. اهداف و استراتژی‌ها برای طرح توسع? 25سال? دوم
هدف اصلی توسع? منابع آبی، دستیابی به پخش مناسب آب است تا توسعه‌ای پایدار در اندونزی و برای مردم آن به‌وجود آید.
هدف دوم، به‌وجودآمدن بخشی مؤثر در زمین? آب برای افزایش بهره‌وری منابع آبی است.
هدف سوم آن، حفاظت از منابع آبی و افزایش کیفیت محیط‌زیست است.
?. سیاست‌های کلّی
این سیاست‌ها برای افزایش بازده و بهره‌وری مصرف آب و بهبود تأمین آب کشاورزی و صنعتی و انرژی است و دامن? نتایج این حرکت به صنعت توریسم هم می‌رسد. هدف مرجع دیگر آن، حفاظت از منابع طبیعی و بهبود محیط‌زیست است که این موضوع با بهبود سیستم مدیریت منابع آب، کسب دانش و تکنولوژی جدید و تقویت سازمان‌های مربوط امکان‌پذیر است.
درنظر گرفته شده است که کشاورزان برای سهیم‌شدن در توسع? منابع آبی تشویق می‌شوند تا از واردشدن آسیب به محیط‌زیست و تخریب کیفیت منابع آبی جلوگیری شود.
?. سیاست‌های ویژه
?. تقویت زیرساخت‌های منابع آب؛
?. بهینه‌سازی مصرف آب؛
?. حفظ محیط‌زیست؛
?. تقویت سازمان‌های مربوط به منابع آبی.
?. سیاست مدیریت منابع آب
اصول این سیاست‌ها عبارت است از:
?. مدیریت منابع آبی در چهارچوب مسئولیت‌های دولت‌های منطقه‌ای و درنظرگرفتن ویژگی‌های رودخانه‌ها و حوضه‌های آب زیرزمینی؛
?. مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی ازطریق سو‌گیری موضوعات ملی و منطقه‌ای؛
?. توسع? منابع آب با کمک دولت با مشارکت کارآمد جامعه؛
?. هدایت و سرپرستی مدیریت جامع منابع آبی؛
?. دریافت هزینه‌ها برای فراهم‌کردن خدمات تأمین آب که اثری مستقیم بر خودکفایی دارد؛
?. بهبود سیستم سازمانی در سطوح مرکزی و منطقه‌ای به‌ویژه برای رسیدن به مدیریت جامع منابع آبی؛
?. افزایش توسع? منابع انسانی به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت منابع آب.
?. استراتژی برای مدیریت منابع آب
سیاست‌های مطرح در این بخش عبارت است از:
?. به‌کارگیری سیستم‌های سازمانی برای جهت‌دهی در سطوح مرکزی و منطقه‌ای؛
?. واگذاری مسئولیت‌های اساسی به دولت‌های منطقه‌ای با توجه به تمایلات و توانمندی‌های آن‌ها؛
?. در سطح خصوصی، تدوین سیاست با کمک دولت‌ها؛
?. انتقال مدیریت منابع آب به بخش خصوصی؛
?. مدیریت منابع آب و محیط‌زیست با کمک طرح‌های ملی و خصوصی و استانی؛
?. گروه‌بندی مسئولیت‌های مربوط به آب، مطابق اصول توسعه و مدیریت جامع حوضه‌های رودخانه‌ای؛
?. همراه‌سازی مصرف و مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی براساس طرح جامع توسعه و کاربرد آن با درنظرگرفتن دیرپایی منابع و حفظ محیط‌زیست برای توسعه‌های آتی؛