مقاله درمورد دانلود کیفرهای جایگزین حبس

قراردهد.
سابقه تحقیق
در رابطه با زندان، کیفر حبس و تحولات آن و نیز راه ها و کیفرهای جایگزین آن، تا به حال پژوهش های بسیاری صورت گرفته و کتاب هایی نیز در این مورد نگارش یافته است و هرکدام با هدف و نگاهی متفاوت در این زمینه نگاشته شده اند.
به عنوان اولین نمونه می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی با عنوان “جانشین های مجازات زندان” اشاره کرد.
در این پایان نامه پس از بیان مفهوم مجازات و طبقه بندی که از مجازات ها ارائه شده، ایراداتی که بر مجازات سالب آزادی وارد می باشد از جمله؛ فاسد شدن افراد زندانی، تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها، پایین بودن سطح بهداشت و… ذکر شده است. در بخش دوم به تدابیر جایگزین زندان پرداخته و آن ها را به این شرح بیان کرده است: 1.نظام آزادی مشروط 2.نگهداری محکومین در موسسات خارج از زندان 3.مرخصی از زندان برای کار کردن در محیط خارج از زندان 4.کیفر های پایان هفته ای 5. حبس در منزل (جانی پور، 1375)
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “جانشین های مجازات زندان در اسناد سازمان ملل متحد، حقوق ایران، فرانسه و انگلیس” یکی دیگر از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه می باشد.
در این تحقیق جانشین ها در دو گروه بررسی می شوند: 1. جانشین های مجازات زندان قبل از محکومیت قطعی 2.جانشین های مجازات زندان بعد از محکومیت قطعی. در پایان هر فصل این تحقیق، بررسی تطبیقی در رابطه با موضوع همان فصل صورت گرفته و البته به جز کشورها و اسناد گفته شده در عنوان پایان نامه، در بعضی موارد این موضوع در کشور آلمان نیز بررسی شده است. (اشراقی، 1374)
“جایگـزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفـری ایران و انگلسـتان” یکی دیگر از
پایان نامه های کارشناسی ارشد در این زمینه می باشد. همانگونه که از عنوان این پژوهش پیداست، این پایان نامه به طور تفصیلی به زندان های کوتاه مدت در این دو کشور پرداخته و پس از بیان دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی، در ارتباط با زندان، به بررسی جایگزین های حبس در حقوق ایران از قانون مجازات 1304 تا قانون مجازات 1370 و قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و…1373، پرداخته است و پس از آن تمامی این موارد با حقوق انگلستان تطبیق داده شده است. (روشن قنبری، 1376)
به عنوان چهارمین نمونه می توان پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع “تحلیل حبس زدایی به عنوان سیاست نوین جرم شناسی” را ذکر کرد.
این تحقیق پس از بیان کلیاتی چون مفهوم کیفر حبس، جایگاه، تاریخچه، اقسام و سیستم های اداره و کنترل آن و دیدگاه مکاتب کیفری، به حبس زدایی می پردازد و آن را نتیجه کیفرزدایی (تقنینی و قضایی) می داند و عوامل گرایش به سیاست حبس زدایی را تردید در نقش های مجازات حبس و معایب آن معرفـی می کند و جایگزین های حـبس را نتیجه حبس زدایی می داند. این جایگزین ها که انواع متعددی دارند و تعدادی سنتی و دارای قدمت زیاد بوده و تعدادی جدید و عمر چندانی ندارند، به دو صورت قضایی و تقنینی اعمال می شوند. نگارنده در این پژوهش به معرفی این جایگزین ها پرداخته است و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، کاهش هزینه ها، کاهش تکرار جرم و بازسازی اجتماعی مجرم را از مزایای اعمال این جایگزین ها می داند. (غفاری، 1383)
همانطور که گفته شد، کتابهای بسیاری نیز این زمینه تالیف شده اند که در جای جای این تحقیق از آنها استفاده شده و به آنها استناد شده است.
ضرورت و نو‌آوری تحقیق
در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس
شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی 1392 اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.
سؤالات تحقیق
آیا اجرای سیاست حبس زدایی در کشور ایران موفقیت آمیز بوده است؟
آیا ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست حبس زدایی موفق عمل کرده است؟
آیا کیفرهای جایگزین حبس موجب کم اهمیت شدن جرایم و در نتیجه گستاخی مجرمان نمی شود؟
فرضیات تحقیق
کشور ایران در زمینه حبس زدایی متناقض عمل کرده است.
ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست حبس زدایی موفق بوده است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بعضی موارد تعیین کیفرهای جایگزین حبس موجب سوء استفاده افراد جامعه و در نتیجه گستاخ شدن در ارتکاب اعمال مجرمانه خواهد شد.
هدفها و کاربردهای تحقیق
در این تحقیق انتظار می رود که پس از مطالعه در سیر حبس زدایی در حقوق کیفری ایران نقاط قوت و ضعفی که در اجرای این سیاست وجود دارد شناخته شده و با مقایسه آن در نظام کیفری آمـریکا در جـهت تقـویت یا بهـبود آن راهـکار هایی ارائه شـود. هـمچنین با بررسـی و مقـایسـه مجازات های جایگزین دراین دو نظام حقوقی و معرفی مزایا و شناخت معایب آن، راه حلی برای برطرف کردن این عیوب و موفقیت بیشتر در اجرای این سیاست، ارائه شود تا در نهایت گامی در جهت آماده سازی افکار جامعه برای پذیرش چنین مجازاتهایی در نظام کیفری ایران، برداشته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر استفاده حقوقدانان و دانشجویان در طرح های پژوهشی خود، مورد استفاده قضات محترم به هنگام تعیین کیفر و نیز تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قضایی کیفری قرارگرفته و در اصلاح قوانین مصوب و لوایح در حال تصویب موثر واقع شود.

روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد که با مراجعه به منابع مکتوب به زبان فارسی و انگلیسی و سایت های اینترنتی و استفاده از روش استدلال عقلی و منطقی انجام شده است.
ساماندهی تحقیق
این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم، تاریخچه، اهداف و ویژگی های کیفر حبس می پردازد. در بخش دوم حبس در اندیشه های کیفری مورد بررسی قرار گرفته و تحول نگرش اندیشمندان در دوره های مختلف ذکر گردیده است. ایرادات وارد بر کیفر حبس در بخش سوم این فصل بیان شده و در بخش چهارم حبس زدایی و علل ایجاد چنین رویکردی در ایران و آمریکا مطرح و راه ها و تدابیر جایگزینی که سیاست جنایی این دو کشور را در رسیدن به این هدف یاری می کند، معرفی می شود.
فصل دوم که تدابیر جایگزین حبس نام دارد، به شرح مفصل روش هایی که در حقوق ایران و آمریکا برای جلوگیری و کاهش صدور حکم محکومیت به حبس یا کاهش اجرای آن یا حتی کاهش مدت اجرای آن موجود است پرداخته و شرایط و ویژگی های اعمال و اجرای آن ها را بیان می کند. این فصل شامل 7 بخش است. بخش اول تعویق صدور حکم به کیفر حبس، بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس، بخش سوم: نظام نیمه آزادی، بخش چهارم: آزادی مشروط، بخش پنجم: نظارت الکترونیکی، بخش ششم میانجیگری و بخش هفتم معامله اتهامی، بخش هشتم: اعزام به پادگان های آموزشی ـ اصلاحی، بخش نهم: ارائه گزارش به مراکز گزارش روزانه.
در فصل سوم با عنوان کیفرهای جایگزین حبس، انواع گزینه های کیفری موجود در ایران و آمریکا با ذکر شرایط و نحوه اعمال و اجرای آنها بررسی می شود. بنابراین این فصل شامل 9 بخش؛ بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران، بخش دوم: دوره مراقبت، بخش سوم: خدمات عمومی رایگان، بخش چهارم: جزای نقدی، بخش پنجم: جزای نقدی روزانه، بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی، بخش هفتم: حبس خانگی، می باشد.

فصل اول کلیات

آشنایی با مفهوم و تاریخچه حبس، زندان، ویژگی ها و معایب این کیفر و نیز معرفی راه ها و کیفرهایی که در جهت مقابله با این کیفر پیشنهاد شده است موضوع بررسی در فصل اول خواهد بود.
بخش اول: مفهوم و تاریخچه و اهداف کیفر حبس
بررسی سیاست حبس زدایی در ابتدا نیازمند شناخت مفهوم و تاریخ تحولات کیفر حبس و چگونگی پذیرش آن به عنوان کیفری رایج می باشد. لذا در این بخش پس از بیان مفهوم حبس در گفتار اول، به طور مختصر در گفتار دوم به تاریخ و سرگذشت این کیفر پرداخته خواهد شد و پس از آن اهداف و ویژگی هایی که موجب شد این کیفر بر بسیاری از کیفرها برتری یافته و رواج پیدا کند در گفتار سوم خواهد آمد.
گفتار اول: مفهوم حبس
در فرهنگ معین حبس به معنی بازداشـتن، بازداشـت و زندانی کردن، آمده است. در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است: «سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در آن، حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار داشته باشد آن را توقیف گویند نه حبس.» (جعفری لنگرودی، 1374، 28)
در ادبیات کیفری به زبان فارسی دو لفظ زندان و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب

آزادی بیش از همه مرسوم است. علاوه بر این دو واژه گاهی اوقات نیز از لفظ سجن و ندامتگاه1استفاده می شود. زندان در زبان فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سالب آزادی در آن نگهداری می شوند و شاید از این جهت که زندانی در زندان از کرده خود نادم و پشیمان می شود به این محل ندامتگاه نیز گفته اند و اگرچه محل نگهداری متهمین بازداشتگاه یا توقیفگاه نام دارد، ولی از روی تسامح به محل نگهداری هر دو دسته ی محکومین و متهمین، زندان گفته می شود. مفهوم حبس با هر شکل و عنوانی عبارت از سلب آزادی است. (صفاری، 1386، 17و12)
در قوانین کشورهای مختلف، در دوره های متفاوت تقسیم بندی های گوناگونی از حبس ارائه شده اسـت. به عنوان مثال: براساس نحوه اعمال حبس و نوع برخورد با مجرم: حبس سـاده و حبس با اعمال شاقه، حبس تکدیری، براساس مدت زمان محکومیت: حبس دایم و موقت، براساس درجه جرم مرتکب شده: حبس خلافی، جنحه ای و جنایی، ویا براساس نوع جرم:حبس سیاسی و حبس عادی، حبس تعزیری و حدی. (در ایران کیفر حبس یک نوع بوده و جز در مورد سرقت حدی که به عنوان حد اعمال می شود یک مجازات تعزیری است.) (زراعت، 1385، 73) با این وجود بعضی از انواع گفته شده در بعضی کشورها وجود نداشته و یا اینکه در حال حاضر در بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا حذف شده است. به عنوان مثال حبس تکدیری، حبس با اعمال شاقه از جمله مواردی هستند که به دلیل سازگار نبودن با مقام و منزلت انسان و نیز معارض بودن آنها با حقوق بشر از سیستم قانونی حذف گردیده است.
گفتار دوم: تاریخچه کیفر حبس
آنچه در تاریخ حقوق کیفری با عنوان کیفر حبس به صورت پراکنده وجود داشته با شکل سازمان یافته این مجازات در جهان امروز متفاوت بوده است. کیفر حبس در شکل امروزی آن حدود دو سده است که وارد حقوق جزای مدرن شده و از این رو مجازاتی مدرن است. (نجفی ابرند آبادی، 1391، 536) در گذشته «زندان تنها به عنوان محل نگهداری متهمان مورد استفاده قرار می گرفت، لیکن لغو کیفرهای بدنی در اوایل سده نوزدهم میلادی، ضرورت یک کیفر جایگزین را مطرح ساخت.» (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 1390، 231)
این اندیشه که حبس بزهکار می تواند مهم ترین اهداف مجازات ها یعنی سزادهی1، عبرت انگیزی2(پیشگیری) و بازاجتماعی شدن بزهکار3(اصلاح) را تامین کند، موجب شد تا رفته رفته این کیفر یکی از رایج ترین مجازات ها و جایگزینی برای کیفرهایی چون شلاق، قطع عضو و حتی اعدام در حقوق کیفری کشورها باشد.
«کیفری که در ابتدا به منظور جلوگیری از فرار متهمان و مجرمان عادی حداکثر برای چند روز تا زمان برگزاری جلسه محاکمه به کارگرفته می شد، به زودی شاکله پدیداری و فلسفه وجودی آن تغییر یافت و به مثابه مجازات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *