مقاله درمورد تیپ‌های شخصیتی و محدودیت

دانلود پایان نامه

پذیرفتن مبارزه با حال
محدودیت و مرزگذاری با زندگی
تنش و بی‌حسی
حالت دفاعی
دل کندن و جدایی
نگرانی
2-1-2-14-6 بال‌های تیپ‌های شخصیتی
هر تیپ شخصیتی دو بال دارد (دو تیپ شخصیتی که در اینوگرام در همسایگی است) که کلاً یکی از دو بال روی تیپ اصلی تأثیرگذار است و تیپ شخصیتی فرعی به وجود می‌آید. بنابراین هر تیپ شخصیتی دو تیپ فرعی دارد که ضمن شباهت‌ها، می‌توانند متفاوت هم باشند. بدین ترتیب نُه تیپ اصلی وجود دارد که دو تیپ فرعی را در بر دارد. در مجموع 18 تیپ را می‌توان تفکیک کرد، باید توجه کرد که این تیپ‌ها نه فقط از هم گسسته نیستند، بلکه در هم تنیده هم هستند.
تیپ یک با بال قوی نُه – آرمان‌گرا، معنوی و دارای اصالت
تیپ یک با بال قوی دو – حامی، سازنده و مدافع
تیپ دو با بال قوی یک – خدمتگزار
تیپ سه با بال قوی سه – مهمان‌نواز
تیپ سه با بال قوی دو – خوش‌رو و خوش‌بیان (دارای جذبه)
تیپ سه با بال قوی چهار – عمل‌گرا و متشخص
تیپ چهار با بال قوی سه – اشرافی
تیپ چهار با بال قوی پنج – قلندر
تیپ پنج با بال قوی چهار – تصویرگرا و بُت‌ساز
تیپ پنج با بال قوی شش – حلال مشکلات
تیپ شش با بال قوی پنج – مدافع و مبارز
تیپ شش با بال قوی هفت – رفیق و همراه
تیپ هفت با بال قوی شش – خوش‌رفتار و خوش‌رو
تیپ هفت با بال قوی هشت – واقع‌بین و واقع‌گرا