مقاله درباره شایستگی اجتماعی و مهارت حل مساله

به نقل از می یرد فارول 1988 از ویژگی های لازم و ضروری در دوره نوجوانی شایستگی اجتماعی ، مهارت حل مساله، احساس استقلال و هدفهمندی می باشد (آقاجانی 1388).
Widget not in any sidebars

در تعریف دیگر : فرایند شناختی و رفتاری که توسط خود فرد هدایت می شود و در آن تلاش
می کند برای مسائل زندگی خود به راه حل های موثر و سازگارانه دست پیدا کند. برای کسب این مهارت، پیش نیازهای بسیار وجود دارد که عبارتند از :
1- جامعه نگری: به معنای سنجش همه‌ی جوانب یک مسأله و بررسی راه‌حل‌های مختلف است.
2- مثبت اندیشی : به معنای خوش بین بودن نسبت به یافتن راه حل یک مسأله
3- تشخیص صحیح : به معنای سنجش کیفیت و کمیت مسأله و کشف ریشه ها و علل آن مسأله
4- شناخت فرمولهای حل مسأله
5- شناخت فرمولهای خصوصی حل مسأله (مثلا برای برون رفتاز یک مسئله خانوادگی نسبت به یک مسئله اقتصادی تفاوت هایی وجوددارد)
6-آزمایش راه های مسأله برای کشف راه حل مؤثر
7- استمداد از محیط های پیرامونی با مراجعه به مراکزی که برای حل مشکلات وجوددارد. مانند مراکزمشاوره و یا استفاده از نظرات کارشناسان دینی و روحانیون مجرب (مثلا در زمان پیامبر اکرم (ص) یکی از کارگرها در مسجد با خانه پیامبر (ص) و حضرت عیسی (ع) همین امر بوده است.
8- یاری طلبی از دیگران (چه فردی ، چه فیزیکی و اقتصادی) مانند درخواست قرض و … ، حل تقسیم مشکل، چرا که یافتن راه حل لزوما به معنای حل مسأله به صورت انفرادی نیست)
9- به کارگیری عوامل معنوی در حل مسأله (مانند توکل، نذر، توسل، ذکر یا نماز)
بدیهی است وجود این توانایی در زندگی به معنای داشتن یک زندگی بی دغدغه و راحت نیست ولی دارنده این مهارت از قوائد بیشماری بهره مند می گردد. فوائدی چون :
1- کسب پیروزی پی در پی (چرا که حل یک مشکل، حل مشکلات بعدی را آسان تر می کند.
2- نشاط و امید در زندگی
3- ایجاد تحرک، پویایی و سرعت در زندگی
4- احراز حالت تعامل روحی و کنترل واکنش ها و کنش های رفتاری
5- معنویت گرایی
6- کمک رسانی به دیگران در حل مشکلاتشان و نائل آمدن به پاداش های بیشمار اخروی
7- موفق شدن در ایفای نقش مؤثر در خانواده، محل کار و اجتماع
8- لذت بردن از روند زندگی
* بدون شک در صورت نداشتن این مهارت، زیان های متعددی دامنگیر انسان و زندگی پیرامونی او خواهد شد.
عوارضی چون :
1- نگرانی دائمی
2- اتلاف وقت
3- انتقال استرس های فردی به دیگران و نزدیکان و زهرآلودبودن برخوردها