مقاله با موضوع شبکه‌های ارتباطی و ارتباطات سازمانی


Widget not in any sidebars

– پست صوتی
– تهیه تقویم الکترونیکی
– برگزاری کنفرانس دیداری
– برگزاری کنفرانس کامپیوتری
– ارسال فاسی مایل (فاکس)
– ویدوتکس
– ذخیره‌سازی و بازیابی تصویری
– چاپ دسک تاپ. (ریموند مک لوید، 1386، ص 474)
2-2-9- تعریف ارتباطات:
از ارتباطات معانی و برداشت‌های گوناگونی در ذهن افراد وجود دارد. شاید به همین دلیل است که نویسنده‌ای در تعریف ارتباطات آن را به آفتاب‌پرست تشبیه کرده است که در ذهن به رنگ خاص درمی‌آید و مفاهیم ویژه‌ای به خود می‌گیرد. (میلر ، 1993، صص 659-644). در عین حال ارتباطات مفاهیم زیر را تجلی می‌سازد:
ارتباطات فراگردی است که طی آن افراد از طریق علائم پیام، به ارسال و دریافت معنی مبادرت می‌کنند. (رضاییان، 1379، ص 473)
– ارتباطات فرآیند دو جانبه اطلاعات با سایر افراد و اطلاعات هر نوع تفکر و اندیشه‌ای که مدیران مایلند به طور دو جانبه با دیگران مبادله کنند. (سوندارام، ایرلند ، 1992، صص 757-729)
– ارتباطات عبارت است از فرایند ارسال اطلاعات از طریق یک شخص به شخص دیگر و درک آن توسط شخص گیرنده. (هیت، ایرلند ، 1986، صص 416-401)
– ارتباطات فرایندی است که به وسیله آن افراد درصدد برمی‌آیند در سایه مبادله پیام‌های نمادین به مفاهیم مشترک دست یابند. (کازانجیانا، درازین ، صص 354-342)
2-2-9-1-تئوری ارتباطات:
اهمیت ارتباطات به حدی است که بخش عمده‌ای از اوقات کار مدیران و رهبران را به خود اختصاص می‌دهد. حتی هنگامی که یک مدیر با دیگران مذاکره نمی‌کند، ممکن است به نوشتن یا انشاء گزارش‌ها، نامه‌ها و یادداشت‌ها بپردازد. یا مشغول مطالعه اسناد و مدارک مکتوبی باشد که برای وی تنظیم شده‌اند. به طور کلی، به ندرت امکان دارد که یک مدیر عالی بتواند بدون ارتباط با دیگران مشغول کار باشد. حتی هنگامی که به تنهایی در اطاق خود مشغول تفکر است نیز ممکن است به دلیل برقراری یک ارتباط تلفنی یا حضور، رشته افکارش گسسته شود. در واقع، به ندرت امکان دارد که یک مدیر اجرایی بتواند اندک زمانی را بی‌وقفه کار کند.با توجه به گستردگی حوزه مسائل ارتباطی در سازمان و مدیریت، می‌توان ادعا کرد که بسیاری از مشکلات سازمانی و اجتماعی از ضعف ارتباطات نشأت می‌گیرند. اهمیت ارتباطات موثر بدان دلیل است که فرایندی را ایجاد می‌کند که انجام وظایفی نظیر برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری و کنترل را برای مدیران تسهیل می‌کند و همچنین مدیران را در تحقق وظیفه هماهنگی و استفاده بهتر از زمان یاری می‌رساند. (رضاییان، 1379، ص 472)
ارتباطات را به عنوان خونی به حساب می‌آورند که در رگ‌های حیات سازمان جریان دارد و نبودن آن باعث بروز اختلال در قلب سازمان خواهد شد. در نهایت بدون ارتباطات موثر انجام وظایف سازمان و ادامه حیات آن امکان‌پذیر نخواهد بود. (لبلبیسی و شالی ، 1996، صص 418-403)
تئوری ارتباطات را با نام تئوری اطلاعات نیز می‌شناسند. براساس این تئوری، شانون و ویور مسأله ارتباطات را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌اند:
سطح1- مسائل فنی : برای مثال، چگونه می‌توان نمادهای ارتباطات را به شکل درستی انتقال داد؟
سطح2- مسائل معنایی : برای مثال، چگونه از نمادهای انتقال داده شده، مفهوم دلخواه گرفته شود؟
سطح3- مسائل اثربخشی : برای مثال، چگونه مفهوم درک شده به طرز موثری رفتار را به شیوه مطلوب تحت تاثیر قرار دهد؟
از نظر متخصصان ارتباطات سازمانی و مدیران سطح 3 دارای بیشترین ارزش می‌باشد ولی از دیدگاه متخصصان ارتباطات از راه دور مسائل سطح 1 بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند. (ثاقب‌تهرانی، تدوین، 1380، صص 9-8)
2-2-9-2- شبکه‌های ارتباطی:
ارتباط از ضروریات جوامع بشری است و امروزه به دلیل تغییرات سریع و پیچیدگی امور از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط موثر بین افراد و گروهی در سازمان‌ها می‌تواند به تسهیل امور و تصمیم‌گیری به موقع در پاسخگویی به شرایط بیانجامد. شبکه‌های ارتباطی بسیاری طی سال‌های گذشته به منظور پشتیبانی از ارتباطات و انتقال اطلاعات و پیام‌ها به وجود آمده بسیاری از این شبکه‌ها در سطوح ملی و فراملی به صورت شبکه‌های به هم تنیده امکان ارتباط بین افراد و تبادل ارتباطات را فراهم کرده‌اند. انواع شبکه‌ها در جدول (2-4)ارائه شده است.
جدول(2-4) انواع شبکه‌ها (صرافی‌زاده، 1383، ص83)