مقاله با موضوع سپرده ها، عملکرد شرکت، دانشگاه تهران

اطلاعات، مانند مصاحبه استفاده شود.
* بررسی تطبیقی متغیرهای تحقیق در میان بانک های دولتی و خصوصی.
* زمینه های ارائه طرحهای نوآورانه مورد تجزیه تحلیل قرار گیرند.
* راههای تجهیز منابع در بانکها مورد توجه و تجزیه- تحلیل واقع شوند.
* پیشنهاد می گردد پژوهشی با همین عنوان با درنظرگرفتن عوامل موثر دیگر انجام گیرد.
5-6) محدویت های تحقیق
به مانند تمامی تحقیقات، انجام این تحقیق نیز با موانع و مشکلات فراوانی مواجه بوده که بعضا رفع و برخی دیگر باعث تغییر مسیر محقق گردیده است. اولین مسئله ای که باید در نظر داشت این است که یافته های این تحقیق به بعد مکانی انجام تحقیق محدود است. باید توجه داشت که این تحقیق در استان گیلان انجام شده است لذا قبل از تعمیم دادن یافته های اخیر به سایر استان ها، برای درک تاثیر طرحهای نوآورانه در تجهیز منابع بانکها باید تحقیقات مشابهی در سایر استان ها انجام شود. یکی دیگر از محدویت های تحقیق حاضر مربوط به دوره زمانی می باشد. دوره زمانی در این تحقیق محدود بوده است. قاعدتا دوره نمونه گیری باید به اندازه کافی گسترده باشد تا در برگیرنده کلیه عواملی که رفتار پاسخگویان را تحت تاثیر قرار می دهند، باشد. از نظر روش تحقیق بایستی در نظر داشت که نتایج تحقیقات همبستگی و به دنبال آن تحقیقات علت و معلولی به شدت تحت تاثیر میزان نمونه می باشد. بنابراین نتایج می تواند با نوسان میزان نمونه تغییر نماید.احتمال پاسخگویی تعصب آمیز مدیران نسبت به سازمان خود، اجتناب از پاسخگویی به سوالات مربوط به مبلغ سپرده های مختلف به دلیل محرمانه تلقی نمودن آن نیز از دیگر موارد می باشد.
یکی دیگر از محدودیتهای این تحقیق تمایل نداشتن کارکنان برای جواب دادن به پرسشنامه بود.همچنین بی انگیزگی آن ها نسبت به این که چنین تحقیقاتی نتیجه بخش نخواهند بود موجب نوعی بی انگیزگی در صحیح و با حوصله جواب دادن به پرسشنامه را باعث می شد. عمده ترین محدودیتی که محقق در این تحقیق با آن مواجه بوده عدم در اختیار قرار دادن اطلاعات کمی مربوط به متغیر تجهیز منابع از جانب بانک بود. همچنین محدودیت منابع یکی دیگر از مشکلات انجام این تحقیق به شمار می رفت.
خلاصه فصل
در پایان هر فعالیت تحقیقی، محقق باتوجه به فرضیات آزمون شده و رد یا قبول فرضیات باید نتایج کاررا ارائه نماید. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه هایی هستند که پیشنهادات براساس آن شکل می گیرد. بنابراین یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت درآینده باشد؛ نتیجه گیری های صحیح وپیشنهادات مربوط ومناسب است. نتیجه گیری هایی که براساس تحلیلهای صحیح برپا شده باشد، می تواند مشکلات موجود بر سر راه را که تحقیق به آن منظور طراحی شده بود را مرتفع کند.
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند پرسشنامه حاضر به منظور انجام پژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع(تحلیل موردی بانک کشاورزی استان گیلان)” طراحی و ارائه گردیده است.از آنجا که دستیابی به نتایج صحیح و علمی، بستگی به اظهارنظرهای ارزشمند جنابعالی دارد،خواهشمند است با ارائه پاسخ های دقیق خود به پرسشهای مطرح شده،پژوهشگر را در گردآوری اطلاعات موردنیاز یاری فرمائید.
لازم به ذکر است این پرسشنامه بدون نام است،اطلاعات آن صرفا جهت انجام این پژوهش بکار گرفته و کاملا محرمانه تلقی می شود.قبلا از همکاری صمیمانه تان سپاس گزارم.
علی مغبون
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
الف) مشخصات
1.جنسیت: مرد ? زن ?
2.سن: 20-30? 30-40? 40-50? 50 وبالاتر?
3.تحصیلات: دیپلم ? فوق دیپلم ? لیسانس ? فوق لیسانس و بالاتر?
4.رده سازمانی: رئیس شعبه ? معاون? مسئول صندوق ? کارمند?
5.نوع استخدام: رسمی? قراردادی ? پیمانی ? شرکتی ?
ب)
طیف پاسخگویی
عوامل
ردیف
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موفقم
به نظر من میزان ارائه خدمات جدید طی سه سال گذشته در سازمان افزایش یافته است.
1
من فکر می کنم در زمینه بهبود خدمات فعالیتهای زیادی انجام شده است.
2
بنظرم پاسخگویی به خواسته های مشتریان از الویت های کاری ما می باشد.
3
طراحی پیشرو برای خدمات از اهداف اصلی ماست.
4
طراحی استراتژی های هوشمندانه به ارتقاء شعبه کمک می نماید.
5
نوآوری در روش های جذب منابع از مهمترین ویژگی های شعبه ما می باشد.
6
ارائه آموزش های جدید به کارکنان طبق جدول زمانبندی انجام می گیرد.
7
به نظر من نوآوری در تبلیغات در الویت قرار دارد.
8
در زمینه نوآوری در سیستم های ارزیابی عملکرد همیشه پیشرو هستیم.
9
همواره برای استفاده از تکنولوژی های برتر تلاش می نماییم.
10
توسعه نرم افزاری سازمان موجب ارتقاء بانک می گردد.
11
توسعه سخت افزاری سازمان موجب ارتقاء بانک می گردد.
12
در زمینه نوآوری در چگونگی انجام کارها نسبت به سایر بانکها بیشتر تلاش می نماییم.
13
استفاده از اتوماسیون و رایانه موجب سهولت کار گردیده است.
14
رشد سودآوری سازمان ما در چند سال گذشته نسبت به رقبا بیشتر بوده است.
15
اغلب اوقات مشتریان خواهان خدمات و طرحهای جدید ارائه شده هستند.
16
سازمان به خود بخاطر بازارگرا بودن افتخار می کند.
17
دانش موجود در سازمان میان افراد و کارکنان به اشتراک گذاشته می شود.
18
قوانین و مقررات موجود، از خلاقیت و نوآوری کارکنان حمایت می کند.
19
از طرح ایده های نو حمایت زیادی صورت می گیرد.
20
در سازمان به اندازه کافی ایده های جدید مطرح می شود.
21
میزان همکاری کارکنان در تیمهای کاری در سطح مطلوبی قرار دارد.
22
سازمان از وجود کارکنان هوشمند و خلاق زیادی بهره می برد.
23
ایده های مطرح شده از سوی کارکنان در صورت نو بودن اجرا می گردد.
24
سازمان ما خدمات و طرحهای جدیدتر و با کیفیت بهتر در مقایسه با رقبا ارائه می کند.
25
مبلغ سپرده های جاری تا حد زیادی طی سه سال اخیر افزایش یافته است.
26
بانک در سالهای اخیر با افزایش سپرده های پس انداز مواجه بوده است.
27
مبلغ سپرده های بلندمدت نسبت به سایر سپرده ها بیشتر است.
28
مردم از سپرده های کوتاه مدت کمتر استقبال می کنند.
29
طرح های نوآورانه به شدت با تجهیز منابع در ارتباط است.
30
جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه
s=نمونه N=حجم جامعه
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
10
10
100
80
280
162
800
260
2800
338
15
14
110
86
290
165
850
265
3000
341
20
19
120
92
300
169
900
269
3500
246
25
24
130
97
320
175
950
274
4000
351
30
28
140
103
340
181
1000
278
4500
351
35
32
150
108
360
186
1100
285
5000
357
40
36
160
113
380
181
1200
291
6000
361
45
40
180
118
400
196
1300
297
7000
364
50
44
190
123
420
201
1400
302
8000
367
55
48
200
127
440
205
1500
306
9000
368
60
52
210
132
460
210
1600
310
10000
373
65
56
220
136
480
214
1700
313
15000
375
70
59
230
140
500
217
1800
317
20000
377
75
63
240
144
550
225
1900
320
30000
379
80
66
250
148
600
234
2000
322
40000
380
85
70
260
152
650
242
2200
327
50000
381
90
73
270
155
700
248
2400
331
75000
382
95
76
270
159
750
256
2600
335
100000
384
منابع:
1. ابراهیمی، م، کریمی،ا، (1376)، بررسی تاثیر عملیات بانکی بر جلب رضایت مشتریان دربانک ملی ایران “دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ص223
2. احمدی راد، ا، (1389)، بانکداری اسلامی، چالش های نظری-عملی و راهکارها، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ش26، ص 142.
3. آذر، عادل و مومنی، منصور. 1380، “آمار و کاربرد آن در مدیریت”، تهران: انتشارات سمت.
4. اسماعیلی، فهیمه. 1387، “عوامل و منابع موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک”، فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک، صص 18-1
5. بهمند، یاشار و حیلت نو. 1386، “خطر از دست دادن مشتری جدی است”، توسعه مدیریت، شماره 57، ص 12
6. تحویلداری،ن، (1386)، ارزیابی عملکرد در بانکها، فصلنامه دانش مدیریت، ش9، ص20
7. پوراشرف ، دانشجوی دکترای مدیریت ، دانشگاه نربیت مدرس ، تهران ، ایران ، 1383 .
8. حسنی،م؛ سلطانی، ش؛ ضرابیه، 1، (1387)، مطالعه تطبیقی خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ص22.
9. حقیقی، ر ؛ امیری، ج (1388)، سازمانهای پولی و مالی، ج1، مشهد: انتشارات کنکاش دانش، ص80
10. حسینی مقدم، مریم السادات. 1383، “بررسی امکان سنجی استقرار بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور از دیدگاه مدیران و کارکنان خبره بانکی”، نشریه علمی تخصصی روند، شماره 41-40
11. خاکی، غلامرضا. 1384، “روش تحقیق در مدیریت”، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
12. خاوری، س، (1389)، بانکداری نوین ضرورتی در خردنگری بانکداری، مجله تازه های اقتصاد، شماره 102، بانک مرکزی ایران، ص203.
13. خضرا، ع، (1385)، بانکداری اسلامی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات شکوه اندیشه، شماره9، ص5.
14. راجرز، اورت‌ام و شومیکر، اف‌فلوید. 1369، “رسانش نوآوری‌ها، رهیافتی میان فرهنگی”، کرمی، عزت‌الله وفنایی، ابوطالب. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز
15. رحماندوست، م (1377)، “بررسی راهکارهای حل مشکل تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربا”، فصلنامه حقوق اسلامی، ش 8، ص22.
16. رندال، آر راس و الیزابت ام آلتمایر.1377. استرس شغلی. ترجمه غلامرضا خواجه پور. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
17. روستا، ا، (1380)، مقدمه ای بر اطلاع رسانی و نظام های اطلاعات، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص40.
18. ریچارد ال، دف؛ تئوری و طراحی سازمان، علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1386، چاپ نهم، جلد1، ص82، 84-90 و 647.
19. سکاران ، اوما ، روش های تحقیق در مدیریت ، محمد صائبی و محمود شیرازی .تهران ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، چاپ هفتم ، 1388.
20. سیدجوادین، سیدرضا و سقطچی، مریم. 1385، “بانکداری الکترونیک و سیر تحول آن در ایران”، ماهنامه تدبیر، شماره 170، ص25
21. سینایی، حسنعلی و حاجی پور، بهمن و طاهری، خدیجه. (1390)،”بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت”، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 5.ص29
22. شلینگ، ملیسا،ا. (1387)، مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و محمد تقی زاده مطلق، دفتر پژوهش های فرهنگی، ص17.
23. شیرمحمدی ، ملیکا ، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال چهارم ، شماره 16 ، زمستان 1388 .
24. ضیایی،م، (1387)، مدیریت منابع اطاعات، دانشگاه تهران،