مقاله با موضوع اصل سوم قانون اساسی و بهداشت و درمان


Widget not in any sidebars

2-5-2-منابع مالی:
در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی محل تأمین هزینه‌های آن اخذ شهریه از دانشجویان، کمک‌های مردم، دولت و نهادهای انقلاب اسلامی ذکر شده‌است دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را پیش از بازگشایی دانشگاه‌های دولتی (که در جریان انقلاب فرهنگی تعطیل شده بود) بدون دریافت مجوز از شورای عالی گسترش آموزش عالی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز و مجدداً کمکی به ارزش صدوپنجاه میلیون ریال از دادستانی انقلاب دریافت کرده و در ۲۷ اسفند ۱۳۶۱ خود را بعنوان موسسه‌ای غیرتجاری به شماره ۲۴۵۱ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌کند.
دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است که اقدام در اخذ شهریه بسیار منطقی‌تر است چرا که به این شکل برخلاف روش دانشگاه‌های دولتی که از منابع دولت استفاده می‌کنند، هزینه تحصیل فقط توسط خود فرد تأمین می‌شود.
2-5-3-آشنایی با اداره کل امور اداری و منابع انسانی:
اداره‌ کل امور اداری و منابع انسانی به عنوان ‏یکی از ارکان مهم حوزه‌ی معاونت اداری و مالی دانشگاه با اهتمام به منابع انسانی کارساز و اثربخش، بر این ‏شناخت استوار است که نیروی کار سازمان برای دستیابی به هدف‌های سازمانی اهمیت حیاتی و بنیادی دارد. ‏این اداره‌ی کل با چنین شناختی قصد دارد با توجه به تعداد فراوان وظیفه‌ها و فعالیت‌های خود پاسخ چالش‌های ‏موجود را به گونه‌ای کارساز فراهم آورد. پنج فعالیت مهم اداره‌ی کل امور اداری و منابع انسانی به شرح زیر ‏می‌باشد‎:
1- ‎جستجوی کارکنان مناسب(از طریق استخدام و گزینش ‏اصلح‎)
2- ‎ارزیابی رفتار کارکنان‎
3- ‎پرورش و بالابردن ظرفیت کار ‏انسانی‎
4- ‎برپاداشتن و تقویت پیوندهای اثربخش بین کارکنان و مدیریت‎
5- ‎پرداخت حقوق و ‏دستمزد‎
‎دراین راستا اداره‌ی کل امور اداره و منابع انسانی بر سه مقصود ‏راهبردی عمده تأکید دارد که عبارتند از: بهره‌وری، کیفیت زندگی کار، رعایت ‏قانون‎.
‎2-5-3-1-بهره‌وری‎:
‎بی‌گمان بهره‌وری ‏یکی از مهم‌ترین هدف‌های هر سازمان است. گرچه مدیران و کارشناسان امور اداری و منابع انسانی نمی‌توانند ‏بر عامل‌های سرمایه، مواد، کارمایه که در بهره‌وری اثر دارد به‌طور مستقیم نفوذ بسیار داشته باشند ولی ‏می‌توانند در بهره‌گیری از نیروی کار، بینش مدیریت بلندپایه درباره‌ منابع انسانی و شیوه کار کارکنان که ‏در بهره‌وری اثر می‌گذارد به گونه‌ای خاص نفوذ کنند‎.
‎2-5-3-2-کیفیت زندگی ‏کاری‎:
‎در سرنوشت ناخشنودکننده‌‌ی کارهای دفتری تردیدی نیست. بسیاری از ‏کارکنان امروزی خیلی بیشتر از گذشته خواهان شرکت در امور هستند و آرزو دارند ناظر کمتری برخدمات ‏آنان نظاره‌گر باشد. چنین به نظر می‌رسد که بسیاری از مدیران نیز به اهمیت زندگی کاری به‌ویژه اهمیت ‏درگیری و مشارکت بیشتر کارکنان در تصمیم‌های مربوط به محل کار عقیده ‏دارند‎.
‎2-5-3-3-پیروی از قانون‎:
‎در اداره‌ی ‏امورکارکنان، واحدهای دانشگاهی باید از بسیاری از مقررات و ضوابط سازمان مرکزی پیروی کنند که این ‏قانون‌ها و مقررات بر همه‌ی وظیفه‌ها و فعالیت‌های کارکنان اثر می‌گذارند. ازاین‌رو کارشناسان اداره‌ی کل ‏امور‌ اداری و منابع انسانی پیوسته در جریان قوانین و مقررات و آرای جدید می‌باشند، اگر مدیران اداری در ‏واحدهای دانشگاهی نتوانند از آنچه روی می‌دهد آگاه شوند و از مقررات قانونی که واحدها باید از آن‌ها ‏اطاعت کنند ابهام داشته باشند، با تعامل و ارتباط با کارشناسان این مدیریت به نتایج درخشانی خواهند رسید. با ‏توجه به مراتب فوق این اداره‌ی کل از پیشنهادات و راه‌کارهای کلیه پرسنل به عنوان خانواده‌ بزرگ دانشگاه ‏استقبال کرده و امیدوار است سال‌های آتی، سال‌های بهره‌وری، ارتقاء سطح کیفی زندگی کارکنان و افزایش ‏مهارت‌های شغلی کارکنان باشد‎.
2-5-4-برخی از وظایف عمده دانشگاه آزاد اسلامی عبارتند از:
– بالا بردن سطح اطلاعات علمی مردم در زمینه‌های مختلف.
– گسترش مرز‌های دانش از طریق تبادل نظر با مراکز و منابع علمی داخلی، خارجی و بین المللی
– تعمیم و توسعه‌ی آموزش عالی در اجرای بند 3 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
– تربیت دانش‌آموختگان و متخصصان متعهد، جهت خدمت به جمهوری اسلامی ایران.
– تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و بهداشت و درمان و سایر رشته‌ها.
– تربیت نیروی انسانی آگاه و متبحر از میان مردم کلیه مناطق در جهت رفع محرومیت‌های موجود.
– انجام پژوهش‌های علمی در زمینه‌های مختلف علوم و فنون.