دسته بندی علمی – پژوهشی : عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه …

حمایت مالی تحقیق و توسعه با حقِ رد یا انتقال مستقیمِ مالکیت معنوی
تحقیق و توسعه مشترک
مشارکت تحقیقی بواسطه ی حمایت مالی شخص ثالث

دارایی تحقیقی و معنوی که می تواند به شرکت دانشگاهی یا یک واحد تجاری یا محصول جدید منجر شود.

بحث های غیر رسمی یا پیش رسمی

مثلا:
قراردادهای غیررسمی میانِ محقق و مدیر تحقیق شرکت
وعوت به ارایه یافته های عملی در محیطی غیررسمی
بحث درباره ی مشارکت های احتمالی یا معامله ی مجوز(قراردادهای پیش رسمی)

پرسنل مشترک

افرادی که در محیط عملی کار می کنند به طور موقت بواسطه ی پروژه های تحقیقی مشترک در یک شرکت کار می کنند و بالعکس

نشر دانش

تبادل کارمند

به کار گیری دانشجویان و پرسنل دیگر از دانشگا، به خصوص از میان افرادی که بر پروژه های اسپانسر شده کار می کنند.

نشر دانش

در جدول ۲-۵ به بررسی و توسعه طبقه بندی نلسون و همکارانش (۲۰۰۹) پرداخته ایم. هدف ما از این کار مرور جامعی از روش های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی است و شناخت کاملی از روش ها و راهبردهای انتقال تکنولوژی و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی که می توان سیستم مناسبی برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی ارائه کرد.
جدول(۲-۵): طبقه بندی جدید راهبرد های انتقال تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

راهبرد تعریف
انتشارات و کنفرانس ها انتشارات و ارائه تحقیقات، مسیر اصلی دیگری است که از طریق آن اطلاعات مربوط به روش ها، فرآیندها و اکتشافات منتشر می گردند. به همین نحو مکالمات غیر رسمی در طول برگزاری کنفرانس ها ممکن است ارتباطات فرد به فرد را گسترش داده و منجر به انتقال تکنولوژی شوند (RAND, 2003, 48).