علاقه و معلم

دانلود پایان نامه

بچه نداشتن
شوهر


پروانه
50
بی کار
ضعیف
بچه نداشتن
شوهر
تهمینه
48
کارگری
متوسط
فرزند پسر
شوهر
نازی
60
کارگری
ضعیف
علاقهبه تجدیدفراش
شوهر
حمیده
46
معلم
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درباره ادای حقوق مسلمانان و هم‌زیستی مسالمت آمیز و حفظ آبروی مذهب تشیّع