شيوه برگزاري سوالات کنکور سراسري 99

کنکور آزموني سراسري براي جذب دانشجو در دانشگاه‌هاي مختلف کشور مي‌باشد. اين آزمون در رشته‌هاي مختلف برگزار شده و داوطلبان با توجه به رشته‌ي تحصيلي خود در دبيرستان اقدام به شرکت در آن مي‌کنند. هر چه در اين آزمون رتبه‌ي بهتري کسب کنيد، موقعيت ورود به دانشگاهي بهتر و معتبرتر را خواهيد داشت.

سوالات کنکور سراسري به صورت تستي مطرح مي‌شوند. اين سوالات، مسائلي با چهار پاسخ هستند که شما بايد با سرعت و دقت کافي به آن‌ها پاسخ دهيد و جواب خود را در پاسخ‌نامه‌ي مربوطه وارد کنيد. دليل اشاره به سرعت به دليل زمان کم اين آزمون نسبت به تعداد سوالات آن مي‌باشد. اين مسئله به گونه‌اي‌ست که گاهي ممکن است مجبور باشيد براي تعدادي از سوال‌ها چيزي در حدود سي ثانيه يا کمتر زمان بگذاريد.

سوالات کنکور از منابع درسي داوطلبان خارج مي‌شوند. البته در اين سوال‌ها اغلب نکات خاصي گنجانده مي‌شوند تا تيزهوشي داوطلب و سرعت عمل وي و تسلط او بر مفاهيم سنجيده شود. اين سوالات چهارجوابي يا به اصطلاح تستي در تعداد مشخصي در هر درس مطرح مي‌شوند. اين تعداد در مبحثي تحت عنوان بودجه‌بندي سوالات کاملاً مشخص است. به‌گونه‌اي که شما قادر هستيد تا بررسي کنيد که تعداد سوالات هر درس در کنکور چه ميزان است. البته شما با توجه به سوالات کنکور در سال‌هاي گذشته خواهيد ديد که بودجه‌ي مربوط به هر بخش در کتاب‌هاي مختلف چه ميزان مي‌باشد.

در واقع شما با بررسي سوالات کنکور سال‌هاي گذشته مي‌توانيد به ساختار سوال‌ها و ترتيب آن‌ها نيز پي ببريد. مهم‌تر از آن شما به سبک سوال‌ها نيز مسلط خواهيد شد. در حقيقت با مرور و بررسي سوالات کنکور در سال‌هاي مختلف شما خواهيد توانست تا شناختي نسبي از روش طرح سوال‌ها پيدا کنيد. اما فايده اين موضوع چيست؟

با آگاهي از روش‌ها و سبک‌هاي طرح سوال شما خواهيد دانست که به چه نکاتي بايد توجه بيشتري نشان دهيد و نحوه‌ي مطالعه خود را تعيين کنيد. سوالات کنکور 99 يکي از منابع بسيار مهم در روند آماده شدن براي کنکور 1400 است. چرا که همواره توجه داشتن به سوالات کنکور نزديک‌ترين سال به سالي که در آن‌ کنکور مي‌دهيد راهگشاست. البته اين مسئله به آن معنا نيست که شما با سوالاتي کاملاً مشابه مواجه خواهيد شد. اما آمادگي شما و به‌خصوص حل کردن سوالات کنکور سال 99 مي‌تواند شما را به آمادگي قابل قبولي براي کنکور 1400 برساند.

البته بررسي سوالات را تنها به اين سال محدود نکنيد و حداقل تا کنکورهاي 10 سال قبل را از نظر بگذرانيد. هرچند سرفصل‌هاي کتاب‌ها در برخي از موارد تغيير کرده است، اما ساختار کلي سوال‌ها تقريباً يکسان است.

منابع بيشتر براي دانلود دفترچه ها :

دانلود سوالات کنکور رياضي 99 نظام جديد و قديم

 

دانلود سوالات کنکور تجربي 99 نظام جديد و قديم

 

دانلود سوالات کنکور انساني 99 نظام جديد و قديم

 

دانلود سوالات کنکور هنر 99 نظام جديد و قديم

 

دانلود سوالات کنکور زبان 99 نظام جديد و قديم