شرایط مداخله گر و اقدام به خودکشی

دانلود پایان نامه

-عادی بودن مسئله چندزنی


-وجود رویه چندزنی در فامیل
– از کارافتادگی جنسی و جسمی زن
– محسوب شدن وجهه و شآن برای مرد

پدیده
-چندهمسری یا چند زنی
زمینه
– بسترمردسالاری
-شیوه جامعه پذیری سنتی
-کلیشه های فرهنگی
شرایط مداخله گر
-ازدواج ناخواسته مرد با زن اول
– بیسوادی و عدم آگاهی
پیامدها
-عدم صمیمیت زناشویی
-سطح پائین احساس تعلق زن به خانواده
-نزاع و درگیری بین زنان
-فشار عصبی روحی و روانی (خودگویی ذهنی- ترس و ناامیدی نسبت به آینده)
-اقدام به طلاق
-اقدام به فرار از خانه
-اقدام به خودکشی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درباره مسئولیت غیر قراردادی و قانون مسئولیت مدنی