شرایط مداخله گر و اعتماد متقابل

دانلود پایان نامه

-نیاز به جلب توجه از سوی همسر
شرایط مداخله گر
-فقر و کمبود درآمد
-بیکاری مرد
-سکونت در منزل مشترک
-ازدیاد فرزندان و برآورده نشدن خواسته ها
– چشم و همچشمی زنان با یک دیگر
راهبرد کنش و کنش متقابل
-متزلزل کردن موقعیت رقیب و حذف آن:+دسیسه چینی+ بدگویی
– ائتلاف و یارگیری: ائتلاف با فرزندان بر علیه هوو+ جلب توجه همسر
– کوشش جهت کسب موقعیت بهتر؛ انحصارطلبی جنسی، افزایش فرزندان خود از جمله پسر
– جداسازی فضای شخصی خود
اقدام به جمع آوری و کسب منابع بویژه منابع مالی مانند: پول و دارایی ها
پدیده
-رابطه رقابتی و ستیزآمیز بر سر منابع محدود
پیامدها
– ترس از حذف و طرد شدن
-کوشش برای از میدان به در کردن یا حذف طرف مقابل
-بروز تنش و دو دستگی بین اعضا
-مبادرت به انتقام جوئی
-چشم داشتن به منابع یک دیگر
-رفتار مبتنی بر عدم اعتماد متقابل، + بدگمانی نسبت به زن اول و فرزندانش، بدگمانی به همسر
-توسل به جادو جمبل جهت پیروزی در رقابت.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   حفاظت از منابع طبیعی و گونه شناسی گردشگری