سواد و کشاورزضعیف11روستاعجب

دانلود پایان نامه

کشاورز
ضعیف


11
روستا
عجب گل
بی سواد
دامدار
متوسط
8
روستا
گلنار
بی سواد
کشاورز
متوسط
7
روستا
ناز طلا
بی سواد
کشاورز
ضعیف
8
روستا
طاهره
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی و مکاتب دفاع اجتماعی