دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك زندگی و آرامش روانی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سبك زندگی و آرامش روانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده

جامعه آماری این پژوهش ، دانشجویان زن دانشكده حقوق و فنی مهندسی واحد مشهد كه در سال تحصیلی 84-82 اشتغال به تحصیل داشته ، می‌باشند . كه از بین جامعه آماری نمونه ای به تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ، از نرم افزای SPSS استفاده و نتایج ذیل حاصل گردید :

مقدمه

بنابراین هرگزینشی از سبك زندگی ، پیش از هر چیز مؤید نوع اندیشه ای است كه ذهن را در تسلط و انقیاد خود در آورده و آن را به سوی رفتار وعادت مشخص سوق می‌دهد و ازهمین منظر است كه تحلیل سبك زندگی ها ، به روانشناسی شخصیت ها و كالبد شكافی تفكرات بنیادین افراد مربوط می‌شود . اما به نظر پرسش اساسی این است كه این گزینش ها بر چه معیاری صورت می گیرد و اصولاٌ ‌بستر انتخاب سبك زندگی چگونه پدید می آید و آیا افراد تحت اراده اندیشه و ضمیر خود آگاه خود به این انتخاب تن می‌دهند یا متهور اراده ای برتر و بزرگترند ؟!

آیا آرامش فی ذاته هدف غایی و نهایی یك سبك زندگی است كه افراد آن را برگزیده اند ؟ چگونه می توان اندیشه ها را برای نیل به آرامش روانی تغییر داده ، اصلاح نموده و با شاخص های مطلوب تطبیق داد؟! آیا شاخص های تعریف شده برای طبقات مختلف ، دارای مشروعیت و پذیرش هست و چنانچه پاسخ مثبت است ، چگونه می توان از این مشروعیت بهره برد و با چه ابزارهایی می توان سبكها را به سمت سبك مطلوب هدایت كرد ؟ !

علامات استفهامی و تجزیه و تحلیلی روانشناسانه برای رسیدن به تصویری روشن تر از افق نگه افرادی كه آینده را در آرامش می جویند ، اما هنوز تعریف روشن و واضحی از آرامش ندارند و یا به آنچه خشنودند و همان را هدف نهایی خود می پندارند .

بیان مسأله

مسأله اساسی در جامعه ما اینست كه آشفتگی زندگی مدرن ، آرامش را دست نیافتنی جلوه می‌دهد .

بسیاری از مردم عصر ما احساس می‌كنند كه ناراحتی ها و فشار زندگی بیش از حد شده است و با توجه به افزایش روز افزون عوامل استرس زا و شدت گرفتن تنشهای حاصله و عارضه های روان – تنی مانند كولیت ، آسم ،‌سردردهای عصبی ، لكنت زبان ، ‌فشار خون و آمار افزایش مصرف قرصهای آرام بخش گواهی بر این مدعاست كه پرداختن به موضوع آرامش و آموزش فنون ریلاكس ضروری می‌باشد  .

اهمیت و ضرورت تحقیق

پژوهش حاضر از این جعت حائز اهمیت است كه با توجه به افزایش تنش و عوامل استرس زا و آگاهی از اصول و فنون ریلاكس تراپی ، مانند یوگا ، مدیتیشن ، موسیقی درمانی ، رنگ درمانی و حتی خنده درمانی و رایحه درمانی ضروری می نماید چرا كه طی تحقیقات و آمار جهانی و نتایج حاصله ، قویترین و موثر ترین روش درمانی عارضه های روان – تنی ، ریلاكس یا آرامش معرفی شده است .

همچنین ریلاكس با تقویت قوای روحی و روانی به فرد در جهت رسیدن به اهداف عالی زندگی كه همان كمال و دستیابی به زندگی مطلوب می‌باشد  كمك می‌كند .

به همین دلایل ضرورت آگاهی از سبك زندگی و تاثیر آن بر حل مسائل و مشكلات مربوط به زندگی و نهایتاٌ دستیابی به آرامش عمیق احساس می‌شود .

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین سبك زندگی و آرامش روانی می‌باشد  . همچنین با توجه به خصوصیات دموگرافیك آزمودنی ها ، هدف ما دستیابی به این نكته می‌باشد  كه بین كدام ویژگیهای فردی و متغیرهای موجود در پژوهش كه سبك زندگی و آرامش روانی می‌باشند ، رابطه معنی داری وجود دارد . بطور مثال ، خصوصیاتی چون وضعیت تأهل سن ، رتبه تولد ، مقطع تحصیلی ، نوع مسكن و منطقه زندگی كه مستقیماٌ مربوط به خود آزمودنی می‌باشند ، چه تأثیری بر روی سبك زندگی انتخابی و آرامش وی دارند ؟ همچنین ، ویژگیهای دیگر مانند تحصیلات پدر ، تحصیلات مادر ، شغل پدر و شغل مادر كه بطور غیر مستقیم به وی مربوط می‌شوند ، چه تأثیری در آرامش و سبك زندگی وی دارند ؟

سئوال ها و فرضیه های پژوهشی

سئوال های پژوهشی

  • آیا بین آرامش روانی و سبك زندگی رابطه معنی داری وجود دارد ؟
  • آیا بین آرامش روانی و خصوصیات دموگرافیك آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟
  • آیا بین سبك زندگی و خصوصیات دموگرافیك آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

فرضیه ها

  • بین آرامش روانی و سبك زندگی رابطه معنی داری وجود دارد .
  • بین آرامش روانی و وضعیت تأهل آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد .
  • بین سبك زندگی و وضعیت تأهل تفاوت معنی داری وجود دارد .
  • بین آرامش روانی و سن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد .
  • بین سبك زندگی و سن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد .

تعریف نظری سبك زندگی

سبك زندگی اشاره به الگوی منحصر به فرد صفات ، رفتارها و عادتهایی دارند كه وقتی همراه یكدیگر می آیند ، مسیر ویژه ما را كه خود برای رسیدن به هدف زندگی ترسیم كرده ایم ، تعریف می‌كنند . (‌ آدلر )

تعریف عملیاتی سبك زندگی :  نمره ای كه فرد از مقیاس سبك زندگی رایت [1] و همكاران كسب می كند .

تعریف نظری آرامش روانی

داشتن سازگاری كافی یا احساس خوب بودن ( از دیدگاه روان شناختی ) و خاص هنگامی كه این نوع سازگاری یا احساس با معیارهای جامعه ای كه فرد در آن زندگی می كند ، همخوانی داشته باشد . ( ساعتچی ، 1374 )

تعریف عملیاتی آرامش روانی :  نمره ای كه فرد از پرسشنامه شادگامی آكسفورد [2] كسب می‌كند . هر چه فرد نمره بیشتری كسب نماید از احساس شادكامی بیشتری برخوردار است .

عقده های حقارت و ریشه های آن

ناتوانی در غلبه كرن بر احساسهای حقارت ، آنها را تشدید می‌كند و به رشد عقده حقارت می انجامد . افراد دارای عقده حقارت ، نظر بدی نسبت به خود دارند و در كنار آمدن با درخواستهای زندگی احساس درماندگی و ناتوانی می‌كنند . به نقل از زمانی شرفشاهی ، 1370 .

ناز پروردگی كودك نیز می‌تواند موجب عقده حقارت شود .

چون آنها در مواجهه با زندگی واقعی از نیروی تجهیز عاری اند و طبعاٌ تحمل شكست مختصری را هم ندارند ، دیر یا زود تمایلات انزواجویانه در آنها پدیدار می‌شود . در موارد اختلالات روان نژند همچنین اغلب انحرافات جنسی ، اعتیاد ، بزهكاری و دیگر اختلالات منش ، همواره یك شمای فكری مشترك وجود دارد كه طرح و ریشه ای در ناز پروردگی است .

( ادوان شولتز و سیدنی آلن شوالتز ، سید محمدی ، 1377 )

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :42

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

[add_to_cart id=155312]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com