دانلود پایان نامه درباره کشورهای توسعه یافته و میزان سرمایه گذاری

وابسته بودن قیمت محصولات به بازارهای جهانی
وابستگی قابل توجه تعیین قیمت محصول به ارز
Widget not in any sidebars

رشد کمتر هزینه‌های تولید نسبت به رشد قیمت محصول
امکان نسبی فروش و صادرات محصولات با وجود تحریم‌ها
عدم قیمت‌گذاری جدی کالاهای تولیدی توسط دولت
ب) صنایع متوسط : صنایعی که قیمت فروش محصولات آنها حداکثر به میزان تورم رشد می‌کند، در این دسته قرار دارند. این صنایع ویژگی‌های زیر را دارا هستند:
تولید و عرضه توان پوشش تقاضای داخل را دارد و وابستگی به واردات اندک است
صادرات به دلایل مختلف در این صنعت اندک است
حضور دولت در قیمت‌گذاری کالا
رشد هزینه‌ها در حدود رشد قیمت فروش
ج) صنایع رو به افول : صنایعی که هزینه‌های آنها از رشد بالاتری نسبت به قیمت فروش محصولات برخوردار است، در این دسته قرار دارند. این صنایع ویژگی‌های زیر را دارا هستند:
وابستگی تولید به واردات بسیار بالا است و مشکلات تجارت خارجی سبب افت شدید تولید شده است.
قیمت تمام شده بسیار وابسته به ارز است .
حضور دولت در قیمت‌گذاری کالا
تولید وابسته به بودجه عمرانی دولت است و قیمت فروش نسبتا ثابت است.
کسب و کار از شرایط اقتصادی کشور تاثیرپذیری بالایی دارد .
رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی نیز بحثی چالش برانگیز در اقتصاد است . نظریات مختلفی در این زمینه وجود دارد . بر اساس تئوری فیشر که مطرح شد ، با افزایش سود بانکی می توان نقدینگی را به سمت بانک ها سرازیر کرد و حجم پول را کاهش داد که نتیجه آن کاهش تورم خواهد بود . کمیجانی و بهرامی راد در تحقیقی رابطه بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم را از طریق  ‏آزمون هم انباشتگی «جوهانسون» و آزمون علیت «گرنجر» در چهار سناریو‏، ‏با متغیرهای جایگزین متفاوت برای نرخ سود اسمی بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه‏، ‏در بلند مدت برای اقتصاد ایران نیز تغییرات در نرخ سود اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. آنها عدم توجه به تغییرات نرخ تورم در تعیین دستوری نرخ سود بانکی را که بعضاً حتی در سطحی پائین تر از نرخ تورم تعیین می شود را به عنوان عامل اصلی مشکلاتی که نظام بانکی ایران با آن ها مواجه است معرفی کرده اند .
بورس اوراق بهادار تهران از شرکت های تولیدی ، خدماتی ، بانک ها و سرمایه گذاریها تشکیل شده است . شرکت های تولیدی هسته اصلی بورس هستند . در واقع می توان با قاطعیت گفت که با قدرت گرفتن بورس و افزایش سرمایه گذاری در این بخش تولید داخلی قدرت می گیرد .
3-2-4. تولید ناخالص داخلی
بخش اعظم بورس اوراق بهادار تهران را شرکت های تولیدی تشکیل می دهند . بورس به عنوان یک ابزار برای جذب سرمایه برای تولید عمل می کند . بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی و شاخص کل و میزان سرمایه گذاری در بورس بسیار حائز اهمیت است .
نمودار تولید ناخالص داخلی در طی این سالها را بررسی می کنیم :
شکل 3-5- تولید ناخالص داخلی
همانطور که در نمودار مشخص است تولید ناخالص داخلی طی این سالها روند افزایشی خوبی داشته است . افزایش روند تولید ناخالص داخلی همزمان با افزایش میزان سرمایه گذاری در بورس و شاخص کل بازار بورس کاملا مشخص است .
در پویایی سیستم نیازی نیست که رابطه دقیق ریاضی بین متغیر ها را مشخص کنیم ، البته در مواردی که این روابط در دسترس است از آنها استفاده می کنیم ولی در این پایان نامه از آنجایی که بیشتر متغیر ها رابطه ای غیر خطی با هم دارند اگر وارد حیطه روابط پیچیده بین آنها شویم از هدف پایان نامه دور می شویم . در تدوین فرضیه های دینامیکی گاهی از متغیر های واقعی و کشف روابط رگرسیونی کمک گرفته ایم ولی این کار دلیلی جز آزمون معنادار بودن رابطه بین آن متغیر ها ندارد . اساسا پویایی سیستم نگرشی کلی به مجموعه عواملی که بر سیستم اثر می گذارند دارد و پرداختن بیش از حد به جزئیات مانعی بر سر راه این هدف خواهد بود .