دانلود پایان نامه حقوق در مورد پیشگیری از جرم

مجلس قید شود.
ت : اقدامات ناظر به تکمیل پرونده و اجرای تصمیمات قضایی
این اقدامات شامل تکمیل کردن پرونده تنظیم گزارش نهایی، ابلاغ اوراق قضایی واجرای تصمیمات قضایی است که به آن ها می پردازیم:
آخرین مرحله تحقیقات مقدماتی، تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهایی است. پس از این که جرم کشف شد و آثار و دلایل جرم جمع آوری شد و بعد از انجام بازجویی، معاینه محل، دستگیری متهم و تحقیقات محلی نوبت به تنظیم گزارش نهایی می رسد.
گزارش نهایی خلاصه و چکیده کلیه اقدامات انجام شده در خصوص جرم است. علاوه بر آن، پلیس باید نسبت به حفظ و نگهداری آلات، ادله و مدارک جرم دقت لازم را به عمل آورد.در تنظیم گزارش نهایی و ارسال آن به مقام قضایی، موارد ذیل باید مورد توجه پلیس قرار گیرد تا حمایت لازم از بزه دیده صورت گیرد:
1. گزارش دقیق، جامع و مانع بوده و خلاصه همه اقدامات انجام شده در آن قید شود؛
2. تعداد صفحات پرونده و پیوست های آن در گزارش نهایی ذکر شود؛
3. به درخواست های بزه دیده یا بستگان او در جهت تکمیل هرچه بهتر و دقیق ترپرونده، مانند افزودن اسناد و مدارک یا ذکر توضیحات ارائه شده از سوی او توجه کافی شود تا حقوق نام برده به شکل صحیحی استیفا شود؛
4. به هنگام ارسال پرونده و بدرقه متهم به مرجع قضایی، مراقبت های لازم در جهت حفظ پرونده و جلوگیری از فرار متهم صورت پذیرد؛
.5 پرونده به موقع به مرجع قضایی ارسال شود؛
6. در قبال تحویل پرونده و نیز اشیا و مدارک پیوست آن به مرجع قضایی، باذکر مشخصات دقیق، رسید اخذ شود.
به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و بالا بردن صحت و دقت تنظیم پرونده ها در کلانتری ها و حوزه های انتظامی از سوی رئیس قوه قضائیه در تاریخ 30/8/1385دستورالعملی تصویب و ابلاغ شده است که برخی از بندهای آن به شرح ذیل است:
– در جهت کاهش اطاله دادرسی و تکریم ارباب رجوع و ممانعت از مراجعات غیرضرور آنان، حوزه های انتظامی موظفند در تکمیل پرونده ها و اجرای دستورات مقام قضایی، نهایت دقت را به عمل آورند و در مواردی که ابهام وجود دارد، سریعاً موضوع را به مقام قضایی مربوطه اعلام کنند تا راهکاری عملی اندیشیده شود و از توقف بی مورد پرونده در کلانتری یا حوزه انتظامی خودداری شود؛
– پرونده های مربوط به تصادفات رانندگی باید بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممکن پس از اعلام نظر افسر کاردان فنی، با تنظیم کروکی لازم و اظهارنظر صریح و شفاف (شامل: علت تصادف و تعیین مقصر و گواهی پزشکی قانونی) تکمیل و به دادسرا ارسال شود و از ارسال پرونده های ناقص خودداری شود.
– در کلیه پرونده ها- به ویژه پرونده های مهم از قبیل قتل، آدم ربایی و… ضمن تشریح ماوقع، آلات جرم، مواد مکشوفه، مستندات و دلایل جرم را ضمیمه پرونده کنند و از نگهداری آلات جرم در حوزه های انتظامی به شدت پرهیز کنند؛
– آمار دقیق پرونده های مختومه، در دست بررسی و ارسال، به صورت ماهانه تنظیم و به دادسرا ارسال شود؛
– ارسال پرونده به دادسرا باید در ابتدای وقت اداری و با برنامه ریزی و به صورت منظم صورت پذیرد و از ارسال بدون ضابطه پرونده ها خودداری شود؛
– گزارش نهایی باید به صورت کامل و مستند به دستورات قضایی باشد و فرم مربوط به چک لیست تحقیقات اولیه مراجع انتظامی (به شرح پیوست) با اهتمام و دقت کافی تکمیل شود و از ارسال پرونده، بدون تکمیل کردن فرم مزبور خودداری شود.
یکی دیگر از وظایف پلیس، به عنوان ضابط دادگستری، ابلاغ اوراق قضایی است.
محاکم قضایی هنگامی می توانند با سرعت، دقت و عادلانه به مسائل قضایی مردم رسیدگی کنند که ابزار
مطمئن و مناسبی برای ابلاغ اوراق قضایی داشته باشند.دراین جاست که باز هم نقش مهم پلیس به عنوان ضابط قضایی در حمایت از حقوق بزه دیده به خوبی نمایان می شود.
اگر مأموران پلیس برای ابلاغ اوراق قضایی – اعم از اظهارنامه، اخطاریه، احضاریه و برگ جلب از دانش، تجربه و کارآیی لازم برخوردار باشند، ابلاغ اوراق قضایی در مراحل مختلف دادرسی به درستی انجام و از ضایع شدن حقوق بزه دیده جلوگیری می شود.
ابلاغ اوراق قضایی هرچند در ظاهر امر ساده ای به نظر می رسد، ولی با تمام سادگی، نقش بسیار مهمی را در تصمیم گیری قاضی دادگاه و اجرای تصمیم وی ایفا می کند.
حرکت چرخ دادرسی منوط به ابلاغ صحیح و سریع اوراق قضایی است و با مختل شدن آن ، دادرسی به
جریان نمی افتد ویا حرکتش کند می شود.
مسئله اجرای تصمیمات قضایی توسط ضابطان از جمله پلیس نیز به سهم خود در امر قضاوت و حل و فصل خصومت و دفاع از حقوق بزه دیده، نقش مهم وتعیین کننده ای دارد. منظور از اجرای تصمیمات قضایی، به کار بستن تصمیمات قضایی اعم از قرارها و احکام دادگاه ها است. پلیس در فرآیند دادرسی با
اجرای صحیح و سریع قرارهای صادره از سوی مقامات قضایی، نقش بسیار مهمی در حمایت از بزه دیده
دارد. همچنین حلاوت و شیرینی یک حکم زمانی برای بزه دیده و بستگان او چشیده و درک می شود
که حکم صادرشده از دادگاه به نحو صحیح و با سرعت لازم توسط ضابطان ازجمله پلیس به اجرا دربیاید.
فصل دوم : پیشگیری از جرم

فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است.درمبحث نخست،گفتار اول مربوط به مفهوم لغوی پیشگیری بوده ودرگفتار دوم، مفهوم اصطلاحی وجرم شناسی پیشگیری ارائه شده است.درمبحث دوم نیز ،گفتار اول مربوط به انواع پیشگیری ازحیث رویکرد است که درآن به پیشگیری کیفری وپیشگیری غیر کیفری اشاره می گردد،در گفتار دوم انواع پیشگیری ازحیث نحوه عمل که شامل پیشگیری فعال وپیشگیری انفعالی است توضیح داده می شود ودر گفتار سوم، انواع پیشگیری ازحیث سطوح اجرایی که شامل پیشگیری اولیه ثانویه وثالث است تبیین می شود.
مبحث اول : تعریف پیشگیری
از پیشگیری از جرم تعاریف ومعانی مختلفی ارائه شده است واین امر حاکی از گستردگی موضوع است تا جایی که می توان گفت دراکثر علوم ورشته ها به آن پرداخته شده وراهکارهای مختلف ومتفاوتی ارائه شده است.در مبحث حاضر ابتدا به تعریف و مفهوم پیشگیری از جرم ازدیدگاه لغوی پرداخته سپس مفهوم جرم شناسی پیشگیری مورد مطالعه قرار می گیرد.
در ماده یک لایحه پیشگیری از جرم ، پیشگیری از وقوع جرم « پیش بینی ، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن » تعریف شده است. در تعریفی که توسط مرکز پیشگیری از جرم در استافوردانگلستان ارائه شده ، پیشگیری از جرم به نحو زیر تعریف شده است : « پیشگیری از جرم ،پیش بینی ، شناسایی و برآورد خطر جرم و ابداع اقداماتی برای از بین بردن یا کاهش آن است».
واحد پیشگیری از جرم دادگستری استرالیا نیز پیشگیری از جرم را به عنوان « کاهش خطر وقوع و شدت بالقوه جرم و بی نظمی از طریق مداخله در علل آن » تعریف کرده است.
به نظر مرکز مذکور به دلایل متعدد ارائه تعریف از پیشگیری دشوار است .از جمله دلایل این دشواری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. واژۀ پیشگیری از نظر اصطلاحی معانی متعدد و مفهوم شناوری دارد؛
2. شکل ها و تمایزهای مختلفی از پیشگیری از جرم امکان پذیر است.این واژه درسطح بین المللی در سطوح مختلف به کار برده شده است و به ندرت ممکن است مفهوم آن ایجاد ابهام کند؛
3. به عنوان یک مفهوم، پیشگیری از جرم می تواند بسیاری از مباحث نظری را در برگیرد و بین جرم شناسان اتفاق نظری در مورد ادغام و تلفیق نظریه های مربوط به پیشگیری از جرم وجود ندارد؛
4. تفسیر قابل انعطاف واژۀ “پیشگیری” اجازۀ استفاده از این کلمه را در معانی مختلف می دهد.
مرکز بین المللی پیشگیری از جرایم در تعریف این واژه عنوان می‌دارد: «هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشکلات به روش علمی شود؛ پیشگیری از جرایم است.
آقای گسن، جرم شناس فرانسوی، برای تشخیص اقدامات پیشگیرانه چهار معیار در نظر گرفته است. به نظر وی :
1.اقدامی پیشگیرنده تلقی می شود که هدف اصلی آن اقدام مؤثر علیه عوامل یافرایندهایی است که در بروز بزهکاری و انحراف، نقش تعیین کننده دارند؛
2.اقدام های پیشگیرانه، جمعی هستند یعنی مخاطب آنها کل جامعه یا بخش وگروه معینی از جامعه هستند؛

3. اقدام هائی پیشگیرانه خوانده می شوند که قبل از ارتکاب اعمال بزهکارانه یاکجروانه اعمال شوند و نه بعد از ارتکاب آنها؛
4. اقداماتی پیشگیرانه تلقی می شوند که قهرآمیز و سرکوبگر نباشند.
ریموندگسن معتقد است که مراد از پیشگیری ، هر فعالیت سیاست جنایی( politique criminal )است که غرض انحصاری و غیر کلی آن، تحدید حدود امکان پیش آمدِ مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا دشوار نمودن یا احتمال آن را پایین آوردن است، بدون آنکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.
به دیگر سخن، هر رویه‌ای که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.
انریکوفری یکی از پرچم داران مکتب اثباتی با بینشی میانه رو و خوش بینانه یک رشته تدابیر دفاع اجتماعی را که هم زمان بتواند در برگیرنده فرد بزهکار و محیط اجتماعی باشد، پیشنهاد کرد. به نظر او محیط اجتماعی باید به گونه ای سازمان یابد که پیشگیری از وقوع جرم در آن ملحوظ باشد.
بنابراین پیشگیری باید 4مؤلفه داشته باشد:
1) نباید قهر آمیز یا سرکوبگر باشد؛
2)به طور مستقیم عمل کند؛
3) باید از شمار جرائم بکاهد؛
4) باید بر تمام موقعیت ها و شرایط زندگی فرد اثر بگذارد.
تعریف پیشگیری از جرم از نظر اکبلوم عبارت است از : کاهش خطر وقوع وشدت بالقوه جرم و بی نظمی از طریق مداخله در علل آن.
به نظر المر اچ، جانسونپیشگیری از جرم بر چهار پدیده مبتنی است:
1. اینکه عمل زشت، ناهنجار و تقبیح شده ای(جرم) در شرف وقوع باشد؛
2. اینکه چنین کاری توسط ادراک و حواس انسان قابل پیش بینی باشد؛
3. اینکه بیشتر اقدامات پیشگیرانه خارج از مرزهای سیستم عدالت کیفری است؛
4. اینکه مداخلات قبل از وقوع عمل مجرمانه انجام شود.
این تعریف از دو جهت مفید است :


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نخست اینکه پیشگیری از جرم را وابسته به مشارکت جامعه می داند و امتیاز دوم این تعریف آن است که جنبۀ پیش کنشی اقدامات پیشگیری را پررنگ می کند.2
گفتار اول : معنی لغوی پیشگیری
در فرهنگ معین، پیشگیری3 در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن» آمده است. 4
این واژه در فرهنگ لغت انگلیسی «رندم هوس» مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، معنا گردیده است. 5 و در زبان عربی کلمه « الوقایه » تداعی کننده آن است .
واژه پیشگیری در فرهنگ دهخدا به معنی رفع، جلوگیری کردن، مانع شدن و پیش بینی کردن آمده است. لیکن پیشگیری از جرم، عبارت ازکنترل اعمال مجرمانه است و دراعمال مجرمانه، اصلاح و بازداشتن مجرم، حفاظت از بزه دیده و جامعه مد نظراست. 6
از نظر ریشه شناسی، کلمه پیشگیری دارای دو بعد است: 1- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» 2- به معنی «آگاه کردن ، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است.
اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با استفاده از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است.طبق بند 5اصل 156قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی و جرم شناسی پیشگیری
در استنباط مفهوم اصطلاحی پیشگیری و مصداق های آن دو جهت گیری کلی دیده می شود. برخی از جرم شناسان مفهوم وسیعی برای پیشگیری قائل شده و گروهی دیگر پیشگیری را در مفهوم محدود و مضیق به کار می برند.هر یک از این دو را به طور مختصر توضیح می دهیم :
مطابق مفهوم موسع ، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن