دانلود پایان نامه حقوق در مورد ضابطان دادگستری

دانلود پایان نامه

ساعت در صحنه جرم انجام می شود و هر عکس باید بخشی از عکس قبلی را شامل شود تا امکان پیوند دادن آن ها عملی شود. برای عکس برداری از جسد لازم است از جهات گوناگون عکس گرفته شود و فیلم برداری نیز می تواند در این زمینه نتایج مثبتی داشته باشد.
5. یادداشت برداری : مسئول معاینه محلی باید دقیقاً همه موارد را یادداشت کرده و در گزارش خود قید کند؛ مثلاً این که چه ساعتی به محل رسیده، چه ساعتی مقام قضایی در محل حضور پیدا کرده،خاتمه معاینه محلی چه ساعتی بوده،ذکر کدهای استفاده شده برروی هریک ازدلایل و مدارک جمع آوری شده،
نحوه کشف هریک از دلایل و مدارک جرم، وضعیت هوا (بارانی، برفی، ابری، آفتابی)، این که چه کسی یا
چه کسانی در صحنه جرم حضور داشتند و… همگی باید در گزارش درج شوند.
6 . استفاده از اهل خبره : مأموران در معاینه محلی می توانند با نظر مقام قضایی از اهل خبره و کارشناس مثل پلیس جنایی، پزشک و… استفاده کنند.
7 . تنظیم صورتمجلس : در پایان معاینه محلی، لازم است کلیه اقدامات صورت مجلس شود.باید تمام مشخصات آثار و علائم مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، در صورت جلسه قید شود.
مندرجات صورت جلسه باید صریح و روشن و عاری از هر نوع ابهام و اجمال باشد ، زیرا محتویات صورت
مجلس است که وضع صحنه جرم را برای مقامات قضایی بازگو می کند و آنان را از نحوه ارتکاب جرم آگاه می سازد. بنابراین بایدبه نحوی نوشته شود که جزئیات امر در آن انعکاس یابد.
ب : ضبط آلات و ادوات جرم
منظوراز آلات و ادوات جرم صرفاً وسایلی از قبیل اسلحه، کارد و چاقو نیست. هروسیله ای که مجرم را در جهت ارتکاب جرم کمک می کند و یا خود وسیله ارتکاب جرم باشد، آلات جرم محسوب می شود. بنابراین مأموران پلیس پس از ورود به صحنه جرم با توجه به نوع جرم، باید به دنبال آلات و ادوات آن بگردند و هر چیزی که آن ها را به سوی کشف جرم رهنمون می کند، ضبط کنند.
مأموران پلیس به منظور رسیدگی بهتر و دقیق تر به جرم و حمایت از بزه دیده،لازم است در مورد ضبط آلات و ادوات جرم، نکات ذیل را مراعات کنند:
1. آلات و ادوات جرم و هر چیزی که حین معاینه محل به دست می آید و ممکن است در کشف جرم
کمک کند، ضروری است جمع آوری و ضبط و در صورت مجلس توصیف و قید شود. 2
2. دلایل و مدارک ارتکاب جرم باید تا آن جا که ممکن است بدون تماس با دست و با استفاده از وسایلی نظیر دستکش، پنس و امثال آن جمع آوری و حسب مورد در ظروف مناسب از قبیل لوله آزمایش، جعبه،
پاکت، کیسه و امثال آن جای داده شودو برچسب هایی بر آن ها زده و تاریخ و مشخصات دقیق محل کشف بر آن ها قید شود

از جمله آثاری که به ویژه از دیدگاه جرم یابی مورد استفاده قرار می گیرد،عبارتند از:
آثار انگشت پنهان، آثار پا (به منظور تشخیص جهت حرکت پا)، اختلاف طول قدم، لکه های خون (به صورت مایع یا خشک)، محل لکه های خون، لکه های برخی مایعات بدن درجرائم جنسی، ته سیگار و تار مو.
3. آلات و ادوات جرم را باید شماره گذاری و ممهور و حفظ کرد.
4. از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته، مهروموم شود؛ به طوری که ضایع یا تفریط نشود. از مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
5. آثار به دست آمده از محل وقوع یا کشف جرم نیاز به اظهارنظر علمی و فنی مورد نیاز دارد که این مهم باید با استفاده از آزمایشگاه های مجهز پلیس جنایی به عمل آید و متخصصان مربوطه نتیجه به دست آمده را برای مقام قضایی ارسال کنند.
6. تعداد کسانی که به دلایل و مدارک دسترسی می یابند، تا حد امکان باید محدود شوند.
7. قبل از اقدام به حفاظت مدارک، باید از خراب شدن و تغییر پیدا کردن آن ها مطمئن شد و جمع آوری مدارک فاسدشدنی در اولویت قرار گیرد.
8. در تحویل مدارک به مراجع مربوطه باید مشخصات مدرک و مشخصات تحویل گیرنده آن را ثبت و رسید اخذ کرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9. زمان و تاریخ انتقال مدرک در گزارش و رسید مربوطه ثبت شود.
بند سوم : جلوگیری از فرار، مخفی شدن ویا تبانی متهم
یکی از مهم ترین اقدامات پلیس در حمایت از بزه دیده و کاهش آسیب های ناشی از جرم، جلوگیری از فرار، مخفی شدن و یا تبانی متهم است که عمدتاً از طریق دستگیری و بازداشت او صورت می گیرد. در جرائم مشهود،پلیس حق دستگیری و بازدداشت متهم را دارد ولی در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به پلیس ارجاع شده باشد. قانون نیروی انتظامی نیز دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار واختفای آن ها را یکی از وظایف پلیس برمی شمارد.
هنگامی که متهم حاضر باشد، پلیس با برگ جلبی که مقام قضایی به او تحویل داده، متهم را دستگیر می کند، اما در مواقعی که متهم غایب باشد، اصطلاحاً برگ جلب سیار صادر می شود که معمولاً یک ماه اعتبار دارد.
برگ جلب سیار در اختیار پلیس قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند دستگیر و تحویل مقام قضایی کنند. البته در صورت ضرورت قاضی می تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او، پلیس متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی کند. در این موارد لازم است در جهت حمایت از بزه دیده ،
هر وقت شاکی از حضور متهم در محل مطلع شده و به پلیس خبر داد، سریعاً اقدام لازم به منظور جلب و تحویل او به مرجع قضایی توسط پلیس صورت گیرد.
در جهت حمایت از بزه دیده، مهم ترین نکاتی که توسط پلیس در دستگیری متهم باید مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:
1. آشنایی پلیس با اصول و فنون دستگیری و بازداشت؛
2. اقدام سریع در جهت دستگیری متهم غایب، به هنگام اعلام حضور او در محل خاص توسط بزه دیده و شاکی؛
3. شناخت دقیق هویت متهم یا متهمان قبل از اقدام به دستگیری؛
4. کسب اطلاعات لازم در زمینه شناسایی محل اختفای متهم یا متهمان؛
5. رعایت اصل غافل گیری، یعنی پلیس به هنگام دستگیری متهم به گونه ای عمل کند تا از درگیری، خودکشی، خودزنی، گروگان گیری افراد و از بین بردن آثار و دلایل مدارک جرم توسط متهم یا عوامل او جلوگیری شود؛
6. رعایت اصل احتیاط، یعنی پلیس عمل دستگیری را نباید ساده فرض کند و لازم است تمام جوانب امر برای جلوگیری از فرار متهم را در نظر بگیرد؛
7. رعایت اصل سرعت عمل، یعنی عملیات دستگیری باید با سرعتی اجرا شود که هرگونه عکس العمل برای فرار، حمله و امحای آثار و دلایل جرم را از متهمان سلب کند. عملیات باید با روحیه قوی، تهاجمی و تکنیکی و فنی انجام شود تا ابتکار عمل ازمتهمان گرفته شود.
پس از دستگیری متهم نیز پلیس باید بر ملاقات های متهم کنترل و نظارت کافی به عمل آورد تا متهم فراری داده نشده و نیز آلات، ادله و مدارک جرم از بین نرود. همچنین به هنگام بدرقه متهم نیز، مأموران پلیس باید کاملاً مراقب باشند تا متهم موفق به فرار نشود.
بند چهارم : اقدامات ناظر به تحقیق، بازجویی ، جمع آوری ادله واعلام گزارش جرم به مراجع قضایی
در این بند اقدامات پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم و حمایت از بزه دیده که ناظر به تحقیق، تفتیش ، بازجویی واعلام گزارش به مراجع قضایی است مورد بررسی قرار می گیرد.
الف : تحقیقات محلی
تحقیقات محلی عبارت است از استماع شهادت شهود و اظهارات مطلعان به منظور کشف جرم و روشن شدن حقیقت.هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی اوتحقیقات محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی که شاکی به
اطلاعات اهل محل استناد کند، اقدام به تحقیقات محلی می شود.
در جرائم مشهود، پلیس حق دارد هر نوع تحقیقی را که کمک به کشف جرم و روشن شدن موضوع می کند،بدون نیاز به هماهنگی با مرجع قضایی انجام دهد، اما در جرائم غیرمشهود در صورت اعطای نمایندگی قضایی به پلیس، تحقیق محلی انجام می شود. تنظیم صورتجلسه از تحقیق محلی از قواعد آمره است و پلیس موظف به تنظیم آن است. به منظورحمایت از بزه دیده، پلیس باید با دقت کامل، اظهارات مطلعان و شهودی را که از سوی بزه دیده معرفی شده اند، صورتجلسه کرده و داخل در پرونده کنند.برای محافظت بهتر از این اوراق و جدا نشدن از پرونده، لازم است اوراق پرونده ازجمله اوراق صورتجلسه تحقیق از شهود و مطلعان شماره گذاری شوند.
پلیس باید در تحقیقات خود برای پرسش های ذیل به دنبال پاسخ های مناسب باشد:
1.چه کسی؟ (متهم چه کسی است؟ چه کسی اعلام جرم کرده؟… )
2. چه چیزی؟ (چه چیزی اتفاق افتاده؟… )
3. چگونه؟ (جرم چگونه و با چه ابزاری و چه شیوه ای اتفاق افتاده؟ آیا مسلحانه بوده؟ جمعی یا تنهایی بوده؟… )
4. چرا؟ (دلایل ارتکاب جرم چه بود؟ به چه انگیزه ای بوده؟… )
5. چه وقت؟ (چه وقت اتفاق افتاده؟ چه وقت گزارش شده؟ چه وقت پلیس مطلع شده؟ چه وقت پلیس حرکت کرده؟ چه وقت رسیده؟ مجرم چه وقت دیده شده؟… )
6. کجا؟ (جرم کجا واقع شده؟ قربانی کجا یافت شده؟ پلیس کجا بوده؟ قربانی کجا بوده؟ شاهد کجا بوده؟… )
7.چه مقدار؟ (صدمه جسمانی چه مقدار بوده؟ خسارات مالی چه مقداربوده؟… ).
ب : تفتیش منزل، اماکن و اشیا
بازرسی یا به اصطلاح قدیم تفتیش، عبارت از عمل تجسس و تفحص است که معمولاً در منزل شخص متهم به ارتکاب جرم به وسیله مقامات قضایی یا نواب آن ها به عمل می آید.
در جرائم مشهود در صورت ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در منزل مورد نظر، پلیس می تواند نسبت به بازرسی و تفتیش آن اقدام کند، اما در مورد جرائم غیرمشهود نیاز به اخذ مجوز از مقام قضایی است.
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
در جهت حمایت از حقوق بزه دیده، پلیس در تفتیش منازل، اماکن و اشیا باید نکات ذیل را رعایت کند:
1. شناسایی دقیق آدرس محل مورد نظر و راه های ورودی و خروجی و موقعیت خیابان های اطراف؛
2. شناسایی افرادی که در محل، رفت وآمد دارند؛

3. کنترل دقیق محل، قبل از شروع به بازرسی و محاصره آن تا شعاع اطمینان بخش؛
4. پس از ورود به منزل و دستگیری متهمان، بلافاصله بازرسی بدنی از آنان به عمل آمده و جدا از هم نگهداری شوند؛
5. بازرسی اتاق ها در جهت گردش عقربه های ساعت بوده و باید با حضور متهم(در صورت امکان) و از طبقه پایین شروع شده و به طبقات بالا ختم شود؛
6. بازرسی منزل باید با حوصله انجام گیرد و تمام اشیا و لوازم منزل دقیقاً بازرسی شوند؛
7. به هنگام بازرسی باید تغییر حالت و وضع ظاهری متهمان مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در کشف جرم مؤثر است و معمولاً وقتی بازرس به دلایل و مدارک جرم نزدیک می شود، حالت چهره و روحیه متهم دگرگون می شود و این تغییر حالت می تواند در کشف دلایل جرم مؤثر باشد.
پ : بازجویی مقدماتی
بازجویی به معنی عام آن، سؤال و جواب و اخذ اطلاعات از همه افراد مرتبط باپرونده اعم از شاکی، متهم، شاهد، مطلع و کارشناس است، و در معنای خاص، سؤال وجواب و اخذ اطلاعات از متهم پرونده به منظور کشف حقیقت و تکمیل پرونده است.
منظور از بازجویی مقدماتی، بازجویی ای است که توسط پلیس و ضابطان دادگستری صورت می گیرد.
به منظورحمایت از بزه دیده و کاهش آسیب های ناشی از جرم، مأموران پلیس در انجام بازجویی ها، باید نکات ذیل را رعایت کنند:
.1 در انجام بازجویی بی طرفی را رعایت کرده و از هرگونه حب و بغض نسبت به طرفین دعوا پرهیز کنند؛
2. در بازجویی صبور بوده و با پشتکار و اعتماد به نفس آن را انجام دهند؛
3. به اصول و فنون بازجویی و روش های مختلف آن آشنایی کامل داشته باشند؛
4. به هنگام بازجویی باید مراقب اوراق بازجویی و مدارک پرونده باشند، زیرا امکان دارد هر زمان متهم با قاپیدن برگ بازجویی یا برخی مدارک پرونده، آن ها را پاره کرده یا ببلعد؛
5. اوراق بازجویی و پاسخ سؤال ها را به امضای متهم برسانند؛
6. در صورت امتناع از پاسخ دادن به سؤالات یا امضای اوراق بازجویی، مراتب در صورت

دیدگاهتان را بنویسید