دانلود پایان نامه حقوق در مورد إلاّ

دانلود پایان نامه

روایاتی که در تفسیر “زینت” وارد شده ـ دو حکم را می‏رساند:
1. حکم آشکار ساختن زینت ، فقط، نه نشان دادن به غیر.
2. حکم نشان دادن زینت به غیر.
درمورد اوّل، آیه شریفه حکم به وجوب پوشاندن زینت غیر نمایان، وجواز آشکار ساختن زینت نمایان ـ که دست و صورت باشد ـ می‏کند.
و درمورد دوم، آیه شریفه حکم به حرمت نشان دادن زینت به غیر می‏کند مطلقاً، چه نمایان و چه غیر نمایان، مگر در مواردی که در آیه استثنا شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نگاهی دوباره به آیه 31 سوره نور:
کلام آیه الله خویی در تقسیم “ابداء” و نتیجه گیری از آن، قابل مناقشه است:
برای مناقشه درنظر ایشان ابتدا نگاهی به تفسیر آیه31 سوره نور می‏اندازیم. خداوند می‏فرماید:
وَ قُلْ لِلْمُوءْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُروُجَهنَّ وَ لایُبْدینَ زینَتَهُنّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبنَ بِخُمُرِهنَّ عَلی جُیُوبِهنَّ وَلایُبدْینَ زینَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أوْ آبائهنَّ أَوْأباء بُعُولَتِهنَّ أَو أبناء بُعُولَتِهنَّ؛
به زنان با ایمان بگو: چشم های خود را [ازنگاه هوس آلود[ فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را ـ جز آن مقدار که نمایان است ـ آشکار ننمایند و [اطراف] روسری های خود را برسینۀ خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود. زینت خود را آشکار نسازند؛ مگر برای شوهرانشان یا پدر شوهر انشان یا پسرهایشان یا پسرشوهرانشان.
واژه های “ابداء” و”کشف” معمولاً دو مفعولی می‏باشند. مفعول اول بدون لام و مفعول دوم به واسطۀ لام است. متعلّق اولِ آن، شی‏ء آشکار شده و متعلق دوم بیننده و شخص اطّلاع یابنده است. مثلاً می‏گوییم: “أبدیت رأیی للناس؛ نظرم را برای مردم آشکار ساختم.”
دراین جمله، واژۀ “رأی” متعلق اول و مفعول بی واسطه است که همان شی‏ء آشکار شده می‏باشد و “ناس” متعلّق دوم و مطّلع و شاهد است که نظر برای او کشف می‏شود.
مفعول اول چیزی است که انسان آن را آشکار می‏سازد و متعلّق دوم کسی است که برای او آشکار می‏شود و معنایی برای “إبدا” و “کشف” بدون این دو متعلّق نیست: یکی مفعول بدون واسطه و دیگری با واسطه. اگر درموردی مفعول دوم ذکر نشود، به معنای قصد نکردن و در نظر نگرفتن آن نیست و “ابداء” بدون وجود کسی که نظر برای او کشف شود و مطّلع گردد، مفهومی ندارد.
بنابر این، “ولایبدین زینتهن” اقتضای اطلاق در متعلّق اوّل و دوم را دارد؛ اطلاق در زینت هایی که زن آنها را می‏پوشاند و اطلاق درکسانی که زینت هایش را از او می‏پوشاند.
در مقابل این دو اطلاق، دو استثنا در آیه ذکر شده:
1. “الاّ ما ظهر منها” در مقابل اطلاق اول.
2. “إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أوْ آبائهِنِ أَوْأباء بُعُولَتِهنَّ أَو أبنائِهِنَّ ” در مقابل اطلاق دوم.
با مجموع دو إستثنا دلالت آیۀ کریمه بر مشخص کردن زینت محرّم، و معیّن کردن بینندگانی که بر زن نشان دادن زینت به آنها حرام است، کامل می‏شود.
ما در این کلام، مناقشه ای نداریم که فرمود: استثنای اول به معنای جواز نگاه مرد به دست و صورت زن نیست، چون این قسمت از آیه شریفه، فقط ناظر به جواز نشان دادن زینت های نمایان از طرف زن ها است و این معنی ملازم با جواز نگاه کردن مردها به زینت های نمایان بدن زن ها نیست. و میان این دو فرق است. پس دراین جا دو حکم داریم: حکم زن در نمایان کردن زینت و مخفی کردن آنها و نیز حکم مرد در نگاه کردن و نگاه نکردن.

و حکم اول با حکم دوم ارتباطی ندارد. پس بر زن پوشاندن دست و صورت واجب نیست، لیکن نگاه مرد به آنها حرام است و این دو،حکم جداگانه ای است و ملازمه ای بین یکی با دیگری نیست.
ما این کلام ایشان را می‏پذیریم؛ اما با این بیان، نتیجه ای که ایشان گرفته، چنان که از تقریرات بحث ایشان بر می‏آید، ثابت نمی شود. چه بسا اشکال دربیان صاحب تقریرات باشد، نه در بیان آیه الله خوئی(ره).
دلیل دوم: روایاتی که درتفسیر استثنا در آیه آمده است:

درتفسیر این آیه روایات متعدّدی از عامه و خاصه نقل شده که همان استظهار ما از معنای آیه را تأیید و برآن تأکید دارد؛ یعنی مراد دست و صورت است.
1. صحیحه الفضیل:
قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الذراعین من المرأه هما من الزینه التی قال الله: ولایبدین زینتهن إلاّ لبعولتهن؟ قال: نعم، و مادون الخمار من الزینه و مادون السوارین؛
ازامام صادق پرسیدم: آیا دوساعد زن جزء زینتی است که خداوند فرمود: زینت خود را نمایان نمی کنند، مگر برای شوهرانشان؟ پاسخ فرمود: بله، آنچه زیر روسری و دستبند است، جزء زینت است.کلمۀ «دون» در هر دو موضع به معنای تحت است یعنی زیر مقنعه و نیز دستبند جزء زینتی که باید پوشیده شود قرار می گیرد.
پس پوشش واجب در صحیحۀ فضیل فقط شامل غیر کف دست و صورت می‏شود؛ زیرا کف دست و صورت در زیر روسری و دستنبد واقع نمی شوند، بلکه بالای این دو هستند.
2. روایه أبی الجارود عن أبی جعفر(ع) فی قوله تعالی:”ولایبدین زینتهنَّ إلاّ ما ظَهَر منها”:
فهی الثیاب والکحل والخاتم و خضاب الکف و السوار…؛
امام باقر (ع) در بارۀ آیۀ “و لایبدین زینتهنَّ إلاّ ما ظَهَر منها” فرمود: مراد لباس و سرمه و انگشتر و خضاب دست و دستبند است. است.
3. روایه عبدالله بن جعفر عن هارون عن مسلم عن مسعده بن زیاد، قال:
سمعت جعفراً و سئل عمّا تظهر المرأه من زینتها، قال: الوجه و الکفّین.
مسعده گوید: از امام صادق ـ علیه السلام ـ در مورد این که چه زینت هایی را زن می‏تواند ظاهر سازد ؟ شنیدم که فرمود: دست و صورت.
4. ما رواه أبو داود فی السنن عن عائشه، انها قالت:
دخلت أسماء بنت أبی بکر علی النبی و علیها ثیاب رقاق؛ فأعرض عنها النبی (ص) و قال: یا أسماء! إن المرأه إذا بلغت المحیض لم یصلح أن یری منها إلاّ هذا و هذا و أشار إلی وجهه و کفیّه؛

دیدگاهتان را بنویسید