دانلود پایان نامه ارشد درمورد هزینه نگهداری و مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

کارگزاران یا دلالها : گروهی هستند که مذاکرات خرید یا فروش و یا هر دو را بر عهده می گیرند، مالک محصول نمی گردند. با توجه به اینکه این نوع واسطه ها صاحب محصول نیستند مخاطرات بازار مانند تغییر قیمت ها کمتر متوجه آن می گردد.
عمده فروشان یا توزیع کنندگان : کسانی هستند که محصولات را خریداری کرده سپس به خرده فروشها یا بازرگانان دیگر و استفاده کنندگان صنعتی، نهادی یا تجاری می فروشند. مقدار کمی از محصولات را نیز به مصرف کنندگان نهایی عرضه می کنند. این گروه محصولات را مالک شده و گاهی عنوان محصولات را به خود اختصاص می دهند . (سه استاد ، 1392 : 326)
2-2-3-16-2 ) کانالهای اصلی توزیع :
توزیع محصولات مصرفی :
تولید کننده – کارگزار – عمده فروش – خرده فروش – مصرف کننده
توزیع محصولات صنعتی :
تولید کننده – کارگزار – توزیع کننده صنعتی – استفاده کننده
توزیع خدمات :
تولید کننده – کارگزار – مصرف کننده (سه استاد ، 1392 : 335)
2-2-3-16-3 ) توزیع فیزیکی :
توزیع فیزیکی در بازاریابی در اصل مشکلی است مربوط به امور تدارکات ، وظایف توزیع فیزیکی را می توان به پنج قسمت یا در اصل به پنج سیستم فرعی تقسیم کرد :
محل موجودی و انبارداری
اداره مواد
کنترل موجودی
پردازش سفارشها
حمل ونقل
تصمیم گیری در مورد هر کدام از قسمتها بر قسمتهای دیگر اثر می گذارد .
نداشتن موجودی به از دست دادن فروشها ، کاهش ارتباط مناسب با مشتریان وحتی از دست دادن مشتریان منجر می شود. توانایی در تامین کامل و به موقع سفارشها مستلزم موجودی های بسیار زیاد وپرهزینه است. مدیریت باید مقدار بهینه سفارش مجدد را مشخص سازد. در اینجا لازم است درباره اصطلاح مقدارسفارش اقتصادی توضیح دهیم. مقدار سفارش اقتصادی عبارتست ازحجمی که درآن هزینه نگهداری موجودی به اضافه هزینه پردازش سفارش ها در حداقل ممکن است درنمودار2-25 نقطه EOQ نشان دهنده مقدار سفارش با کمترین هزینه است البته مقدار سفارش بهینه اغلب قدری بیشتر است. (سه استاد ، 1392 : 361 )
نمودار( 2-22 ) مقدارسفارش اقتصادی