دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدلهای تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیکی

دانلود پایان نامه

2-2-4-3 ) کاربردهای تجارت الکترونیکی:


هرچند که مدل جامع و یکپارچه ای در خصوص کاربردهای تجارت الکترونیکی وجود ندارد اما در این بخش برخی از این مدلها به صورت مختصر معرفی می شوند. لازم به ذکر است که با توجه به تنوع کاربردهای تجارت الکترونیکی تلاش شده است تا کاربردهای عام و کلان تجارت الکترونیکی معرفی شوند .
تاسابجی (Tassabehji,2003,pp.68-70) با تمرکز بر تجارت الکترونیکی مبتنی بر وب کاربردهای تجارت الکترونیکی را به شرح زیر برشمرده است: (اسفیدانی ، 1391 : 8)
مدیریت روابط مشتریان به شکل الکترونیکی
بازارهای الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
بازاریابی الکترونیکی
زنجیره تامین الکترونیکی
مدل توربان نیز از جمله مدل هایی است که از آن می توان جهت شناسایی و طبقه بندی انواع کاربردهای تجارت الکترونیکی بهره گرفت. مدل توربان بسیار جامع است و عناصر زیرساختی را نیز مورد توجه قرار داده است که زیر ساخت های تجارت الکترونیکی از حوزه این تحقیق خارج میباشند و صرفاً کاربردهای تجارت الکترونیکی معرفی می شوند. توربان انواع مدلهای تجارت الکترونیکی را که به معنای کاربردهای تجاری این پدیده است به شرح زیر معرفی می کند: (اسفیدانی ، 1391 : 9)
بازاریابی مستقیم برخط
سیستم های مناقصه الکترونیکی
بازاریابی پیوندی
بازاریابی ویروسی
خرید گروهی
حراجی های برخط
سفارشی سازی محصول یا خدمات
یکپارچه سازی زنجیره تامین
ارائه کنندگان خدمات زنجیره عرضه
دلالان اطلاعات.