دانلود پایان نامه ارشد درمورد محیط های آموزشی و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

2-4-2 ) زمینه فنی:
اختراع حاضر طراحی محصول و روشی ابتکاری در زمینه آموزش و تقویت زبان خارجه میباشد که ذیلاً از سه جنبه ماهیت ، طراحی و ساختار بررسی و توضیح داده شده .


از جنبه ماهوی این روش مبتنی بر تغییر نگرش به هدف از آموزش زبان میباشد بنحوی که با تبدیل آموزش از کاری سخت ، کسل کننده و طاقت فرسا به فعالیتی جذاب ، مفرح و پرطرفدار در جهت کاربردی شدن برای افراد بیشتر جامعه گامی ابتکاری و اساسی بشمار میرود و همچنین بدلیل دسترسی همگانی آسان به منابع رایگان جهت تکرار ، مرور و تمرین موجب ارتقاء سطح و کیفیت آموزش و در نهایت میزان آگاهی و توانائی جامعه خواهد شد .
از جنبه طراحی این روش مبتنی بر یادگیری دو حلقه ای و بر پایه تلفیق روشهای علمی موفق و شناخته شده جهانی در زمینه آموزش میباشد که میزان قدرت و تاثیرشان در یادگیری بطور کامل به اثبات رسیده ، بنحوی که بر اساس قانون هم افزائی قوا و استفاده هوشمندانه و ترکیب این روشها باعث افزایش فوق العاده میزان نفوذ ، جذابیت ، بهره وری ، کاربرد و ماندگاری مهارت بکارگیری زبان میگردد .
از جنبه ساختاری این روش مشتمل بر استفاده از دو بخش اصلی و پشتیبانی میباشد . بخش اصلی خود متشکل از سه ابزار مجزا به این قرار است . اول یک فیلم صرفا سینمائی مناسب جهت این منظور ، دوم جعبه لایتنر ، سوم فلش کارت های مخصوص لایتنر که هماهنگ با این روش و فیلم مربوطه بازطراحی شده ، که هرکدام از این بخشها به نوبه خود تاثیر مستقیم در حل مشکلات روشهای پیشین میگذارد که در ادامه به تفصیل شرح داده میشود . و بخش پشتیبانی از یک سامانه جهت تکمیل حلقه دوم یادگیری تشکیل شده و وظیفه کسب بازخور ، ارزیابی عملکرد و تعامل با زبان آموز را دارد .
2-4-3 ) دانش پیشین :
روشهای موجود و متداول آموزش زبان ، عموماً با هدف توانمند سازی فرد زبان آموز جهت برقراری ارتباط با افراد و رفع نیاز های ضروری بر اساس آموزش مکالمات روزمره و پرکاربرد در اماکن عمومی صورت میپذیرد که بطور مثال در طول سفرهای خارج از کشور و یا تعامل با مهمانان خارجی در داخل قابل استفاده بوده و بعضاً هدف آموزش آماده نمودن زبان آموز جهت شرکت در آزمونهای خاص میباشد ، که جامعه محدودی را دربر میگیرد که هر دو نوع این آموزش ها با استفاده از متون و کتب بین المللی با استانداردِ ثابت ، فایل های صوتی و تصویری که عموما مبتنی بر همان متون بوده و از تنوع و انعطاف کمی برخوردارند و بندرت در طول زمان تغییر و بروزرسانی میشوند ، صورت می پذیرند . ولی از سوی دیگر شاهدیم که به علت علاقه عموم جامعه به آموزش زبان و اهمیت آشکار این مهارت ، متاسفانه مبالغ هنگفت و مداومی از سوی افراد در این خصوص هزینه و در عوض مهارتی غیر کاربردی در اختیار ایشان قرار میگیرد . مشکلات دیگری نیز بر این موضوع مترتب است که در بخش مشکلات فنی به تفصیل شرح داده شده .
2-4-4 ) مشکلات فنی و تحلیل دلایل آن :
مشکل اول ، عدم جذابیت ، سخت و کسل کننده بودنِ آموزش زبان میباشد که این موضوع بدلیل آنست که متون و روش های آموزش موجود به اندازه کافی برای زبان آموز جذاب و مفرح نیست .
مشکل دوم ، استفاده غیر موثرِ روشهای موجود از سه نوع حافظه نوشتاری ، شنیداری و دیداریست بصورتی که در این روش ها تاکید بیشتر بر آموزش از طریق حافظه نوشتاری بوسیله متون و کتب میباشد و سپس استفاده از حافظه قویتر یعنی شنیداری و در نهایت و با کمترین استفاده از قویترین نوع حافظه یعنی دیداری ، یادگیری صورت میگیرد که همین موضوع باعث بهره وری پائین و صرف انرژی ، وقت و هزینه بالا از سوی زبان آموز گشته و یادگیری را طاقت فرسا می نماید .
مشکل سوم ، عدم برنامه ریزی علمی برای مرور بموقعِ موارد آموخته شده در این روش ها می باشد که با نگرش سنتی (هرچه بیشتر بهتر) نیاز به مرور و تمرین ، جهت یادگیری را به دلیل عدم استفاده از روشهای نوین علمی چندین برابر نموده و در نتیجه مکرراً باعث تقلیل بهره وری آموزش میگردد .
مشکل چهارم ، حقیقتِ فرار بودن زبان آموخته شده می باشد که این موضوع خود ، ناشی از عدم تمرین مکرر و مستمر بدلیل کاربردی نبودنِ روش آموزش متداول بوده که تاکید آن بر مکالمات روزمره ایست که جامعه هدفش ، تنها افرادی هستند که یا با اشخاص خارجی مراوده و مکالمه دارند یا در همان محیط های آموزشی قادر به استفاده از آموخته های خود می باشند .
مشکل پنجم ، مربوط به بعد اقتصادی این روشهای متداول است . با توجه به موارد ذکر شده در مشکل قبل ، تمرین ، حفظ و کاربرد مهارت زبان آموخته شده مستلزم استفاده از ابزار و امکانات خاصی است که نوعا در آموزشگاه ها یافت میشود که بکارگیری آنها یعنی صرف هزینه و زمان قابل توجه .
مشکل ششم ، آنست که در روش های متداول آموزش زبان خارجه ، از همان اوایل ، سعی در آموزش مفاهیم و قوانین گرامر و دستور زبان میگردد که بعضاً بخودیِ خود مباحثی دشوار ، کسل کننده و سرشار از نکات ، تبصره ها و موارد خاص می باشند . حال آنکه اولین آموزش زبان که همان زبان مادریست ، به هیچ وجه اینگونه صورت نمی گیرد و هیچ کودکی در جهان با این روش زبان مادریش را فرانگرفته است . بلکه با کمک مشاهده و دریافت اطلاعات از محیط با کمک شنیدن و دیدن و سپس تقلید کردن ، زبان را می آموزد و جالب اینجاست که همان کودک ، پس از آموختن با این متد ، همان نکات و قوانین دستوری زبان را به صورت ناخودآگاه و کاملا درونی همه روزه و همه جا ، بی هیچ ایرادی بکار می برد و جملاتی صحیح را در سخن گفتن خود ادا میکند و ساختار جمله درست را از غلط تشخیص میدهد ، بی آنکه درکی از مفاهیمی چون فعل ، فاعل ، مفعول ، …… و حتی فرمول ها ، قوانین ، ساختار ، انواع و زمان بندی جمله داشته باشد . چرا که این قوانین و مفاهیم را در هنگام دریافت آن اطلاعات از محیط ، به صورت پنهان و در لایه های زیرین و بنحوی کاملا اصولی و نهادینه آموخته است .
مشکلی هم در خصوص ابعاد استاندارد جعبه لایتنر پیش رو بود که با مشخصات محصول طراحی شده هماهنگی نداشت که پس از تحقیقات لازم درمورد روش لایتنر و منحنی فراموشی ابینگ هاوس ، جعبه ای مختص محصول مورد نظر با ابعادی کارآمد و مناسب طراحی نمودیم که مشخصات آن در پیوست شکل ها و توصیفات مربوطه به تفصیل آمده .
2-4-5 ) تشریح اختراع :
محصول و روش ابتکاری طراحی شده در این اختراع مبتنی بر یادگیری دو حلقه ای ، شامل سه ابزار اصلی مجزا و یک ابزار فرعی جهت پشتیبانی به شرح زیر میباشد :
1 – یک فیلم صرفاً سینمائی جذاب ، مفرح ، سرگرم کننده و پرمخاطب .
2 – جعبه لایتنر که مطابق با منظور این اختراع بازطراحی و هماهنگ شده .