دانلود پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های بازاریابی و بازاریابی مستقیم

دانلود پایان نامه

در مرحله اول: ما باید تبادلاتی را که هم اکنون با مخاطبان خود ( به روش سنتی) داریم و اطلاعاتی راکه طی این تبادلات رد و بدل می شوند تعریف و مستند سازی کنیم.


در مرحله بعدی بایدسعی کنیم تا روش هایی که با استفاده از آن ها می توانیم این تبادلات را از طریق اینترنت صورت دهیم را تعیین کنیم و برآن اساس نقشه سایت را طراحی کنیم.
2-2-4-13 ) ترفیع فعالیت های ارتباطی الکترونیکی به دو روش سنتی و برخط:
آیا مخاطبان شما از وجود وب سایت و محتویات آن آگاهی دارند؟ ایجاد یک وب سایت مانند نصب یک بیلبورد است تا کسی آن را نبیند موثر واقع نمیشود. پیشبرد یک فعالیت الکترونیکی مخاطبان جاری و آتی شما را از وجود چنین فعالیتی مطلع می کند و برای آنها فرصتی را به وجود می آورد که ارتباط خود را به روش الکترونیکی به شما آغاز کنند. طبقه بندی گزینه ای در دسترس برای پیشبرد فعالیت های ارتباطی الکترونیکی به شرح زیر است:
پیشبرد از طریق رسانه ها و کانالهای ارتباطی سنتی
فعالیتهای پیشبردی که می توانند برروی اینترنت صورت گیرد.
2-2-4-13-1 ) روش های سنتی:
برخی از روش های سنتی ترفیع به شرح زیر است:
ارتباطات مبتنی بر پست : شامل پست کارت ها، نامه ها و کاتالوگ ها. این رسانه پایه بسیاری از فعالیت های بازاریابی مستقیم است و هنوز هم برای ارتباط با مشتری و مخاطبان احتمالی بسیار موثر است. ویژگی این روش هدفمندی و هزینه پایین آن است .
رسانه های گروهی : شامل تلویزیون و رادیو که هزینه بالایی دارند اما اگر هدف دستیابی به گروه کثیری از افراد باشد می تواند بسیار موثر باشند. رادیو موثرتر از تلویزیون می تواند مخاطبین هدف را جدا سازد. بسیاری از شرکت ها ازتبلیغات رادیویی جدید جهت ارائه پیام به مسافران در زمان رانندگی استفاده میکنند یا از شنونده های ایستگاههای رادیویی خاص برای دستیابی به مخاطبان هدف خاص بهره می برند.
روابط عمومی : یک فعالیت پیشبردی غیر مستقیم است. روابط عمومی شامل انتشار پیام از رسانه ها و کنفرانس های مطبوعاتی جهت اطلاع رسانی در مورد موضوعات مختلف می شود که ممکن است مکان مناسبی برای اطلاع رسانی به مخاطبان هدف شما در مورد وب سایت شما باشد.
رسانه های چاپی : که آگهی های شما را می پذیرند. روش دیگری است تا در مورد ارتباطات الکترونیکی خود اطلاع رسانی کنید. آدرس اینترنتی و پست الکترونیکی خود را می توانید در فضاهای تبلیغاتی این رسانه ها قرارداده و نیز مخاطبان را به سمت وب سایت خود فرا خوانید.
بسته بندی محصولات : و نیز بسته های اطلاعاتی (مانند لوح فشرده) نیز ابزار دیگری برای پیشبرد است. از این طریق می توانید به مشتریان کنونی خود در مورد فعالیت الکترونیکی خود اطلاع رسانی کنید.
بیلبوردها و تبلیغات محیطی دیگر نیز از جمله ابزارهای سنتی هستند.
2-2-4-13-2 ) روش های بر خط:
برخی از روش های برخط ترفیع به شرح زیر است:
موتورهای جستجو و دایرکتوری ها
ایجاد لینک در وب سایت های دیگر یا به اشتراگ گذاشتن لینک با سایت های دیگر
استفاده از تبلیغات برخط (اسفیدانی ، 1391 : 87)