دانلود پایان نامه ارشد درمورد درصددرصد و معتبردرصد

دانلود پایان نامه

فراوانی


درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
دانش آموز
85
19.8
19.8
19.8
دبپلم
70
16.3
16.3
36.0
لبسانس
180
41.9
41.9
77.9
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد همبستگی پیرسون و تیپ های شخصیتی