دانلود پایان نامه ارشد درمورد تعریف بازاریابی الکترونیکی و تعریف بازاریابی الکترونیک

دانلود پایان نامه

توسعه خطوط مخابراتی
بهبود امنیت
توسعه معماری مبتنی بر وب
توسعه تکنولوژی
فعالیتهای عرضه کنندگان
فعالیتهای رقبا
مزایای بالقوه
2-2-4-5 ) بازاریابی و رفتار خریدار:
فیلیپ کاتلر بازاریابی را اینگونه تعریف کرده است: بازاریابی فرآیند شناسایی نیازها و خواسته ها و ارضای آن از طریق فرآیند مبادله است. بر این اساس وظیفه هر سازمانی شناسایی نیازها، خواسته ها و ارزشهای بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضای آنها به گونه ای موثرتر و مفیدتر از رقباست. خریدار برای خرید یک محصول در ابتدا از وجود محصولات مختلف آگاهی های لازم را به دست می آورد و سپس برای ارزیابی و انتخاب نهایی محصول مورد نظر اطلاعات مورد نیازخود را جمع آوری می کند و در نهایت بر اساس این اطلاعات چند محصول را به عنوان انتخاب اولیه برای خرید در نظر می گیردو در مرحله آخر ، محصول مورد نظر خود را خریداری می کند که این امر به مالکیت کالا منجر می شود.
برای تعریف بازاریابی الکترونیکی ابتدا باید بدانیم که نقش بازاریابی در هر یک از مراحل فوق چیست؟
در اینجا نقش بازاریابی به دو دسته تقسیم می شود:
شناسایی و ایجاد نیاز – در ایفای این نقش ، بازاریابی تقاضای موجود در بازار را معطوف محصولات خود کرده یا برای محصولات خود تقاضا ایجاد می کند. این کار از طریق ارائه اطلاعات، تبلیغات و غیره انجام می شود. به طور کلی می توان گفت که در این مرحله تصویری از محصول به مشتریان بالقوه منتقل میشود.
رفع نیازها – در این مرحله بازاریابی از طریق ارائه محصول به مشتری نیازهای آنان ارضا میشود. در واقع در این مرحله مشتریان بالقوه به مشتریان بالفعل تبدیل میشوند . به طور کلی می توان گفت که در این مرحله محصول به مشتریان منتقل میشود. (اسفیدانی ، 1391 : 73)
2-2-4-6 ) بازاریابی الکترونیکی:
برخی بازاریابی الکترونیکی را معادل بازاریابی سنتی می دانند که صرفا از فناوری اطلاعات در جهت دستیابی به اهداف خود استفاده میکند و باعث بهبود کارایی بازاریابی میشود.( ایفای نقشهای بازاریابی به روش الکترونیکی) . به عبارت دیگر ، اگر هر دو نقش بازاریابی که در فوق به آنها اشاره شد (انتقال تصویر و انتقال محصول) به روش الکترونیکی انجام شود، به آن بازاریابی الکترونیکی می گویند.
بازاریابی الکترونیکی به طور ساده عبارت است از به کار گیری کانال های الکترونیکی ارتباطات به منظور نشر پیام های بازاریابی.
2-2-4-7 ) برنامه بازاریابی الکترونیکی:
واقعیت ساده ارتباطات و بازاریابی مبتنی بر وب این است که هر اطلاعاتی را به هر مخاطبی ابلاغ کرد. اما این کار نه مقرون به صرفه است و نه موثر. به همین منظور، هر بازاریابی قبل از ایجاد فعالیتهای بازاریابی مبتنی بر اینترنت باید فعالیتهایش را به دقت برنامه ریزی کند. برنامه ریزی بازاریابی الکترونیکی مانند هر برنامه ریزی بازاریابی دیگری به دلایل زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
بدون وجود یک برنامه از پیش تعیین شده نمی توان پیشرفت ، موفقیت یا شکست یک فعالیت مبتنی بر وب را اندازه گیری کرد.