دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعتماد الکترونیک و هدف از آموزش

دانلود پایان نامه

4-3-10 ) محصول ترجیحی از دید مخاطبین : 167
4-3-11 ) ارسال رایگان و تخفیف نقدی : 168
4-3-12 ) پرداخت آنلاین و پرداخت بعد از تحویل کالا : 169
4-3-13 ) استفاده از نسخه رایگان یا گارانتی بازگشت مبلغ : 170
4-3-14 ) اهمیت آسانی خرید از طریق سایت : 171
4-3-15 ) داشتن نشان اعتماد الکترونیکی : 172
4-3-16 ) تمایل به خرید ( متغیر وابسته ) : 173
4-4 ) بررسی معناداری پاسخ ها : 174
4-5 ) بررسی معناداری رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته : 175
4-5-1 ) رابطه جنسیت با تمایل به خرید : 175
4-5-2 ) رابطه سن با تمایل به خرید : 176
4-5-3 ) رابطه تحصیلات با تمایل به خرید : 177
4-5-4 ) رابطه هدف از آموزش با تمایل به خرید : 178
4-5-5 ) رابطه میزان تسلط به زبان با تمایل به خرید : 179
4-5-6 ) رابطه میزان تاثیر محصولات رقبا با تمایل به خرید : 180
4-5-7 ) رابطه قیمت با تمایل به خرید : 181
4-5-8 ) رابطه جدید بودن محصولات با تمایل به خرید : 182
4-5-9 ) رابطه روش تبلیغ با تمایل به خرید : 183
4-5-10 ) رابطه محصول ترجیحی با تمایل به خرید : 184
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه بر مبنای و دو قطبی