دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعتماد الکترونیک و هدف از آموزش

دانلود پایان نامه

نمودار (4-23) نمودار درصد فراوانی ترجیج ارسال رایگان و تخفیف نقدی 169
جدول (4-24) توزیع فراوانی ترجیح نحوه پرداخت 169


نمودار (4-25) نمودار درصد فراوانی ترجیح نحوه پرداخت 170
جدول (4-26) توزیع فراوانی ترجیح نسخه رایگان یا گارانتی بازگشت مبلغ 170
نمودار (4-27) نمودار درصد فراوانی ترجیح نسخه رایگان یا گارانتی بازگشت مبلغ 171
جدول (4-28) توزیع فراوانی اهمیت آسان بودن خرید از سایت 171
نمودار (4-29) نمودار درصد فراوانی اهمیت آسان بودن خرید از سایت 172
جدول (4-30) توزیع فراوانی اهمیت داشتن نماد اعتماد الکترونیک 172
نمودار (4-31) نمودار درصد فراوانی اهمیت داشتن نماد اعتماد الکترونیک 173
جدول (4-32) توزیع فراوانی تمایل به خرید 173
نمودار (4-33) نمودار درصد فراوانی تمایل به خرید 174
جداول (4-34) معناداری پاسخ به سوالات 175
جداول (4-35) معناداری رابطه جنسیت با تمایل به خرید 176
جداول (4-36) معناداری رابطه سن با تمایل به خرید 177
جداول (4-37) معناداری رابطه تحصیلات با تمایل به خرید 178
جداول (4-38) معناداری رابطه هدف از آموزش زبان با تمایل به خرید 179
جداول (4-39) معناداری رابطه میزان تسلط به زبان با تمایل به خرید 180
جداول (4-40) معناداری رابطه میزان تاثیر محصولات رقبا با تمایل به خرید 181
جداول (4-41) معناداری رابطه قیمت با تمایل به خرید 182