دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعتماد الکترونیک و هدف از آموزش

دانلود پایان نامه

5-2 ) جمع بندی و نتیجه گیری در خصوص متغیرهای مورد سنجش : 211


5-2-1 ) جنسیت : 211
5-2-2 ) سن : 211
5-2-3 ) تحصیلات : 212
5-2-4 ) هدف از آموزش زبان : 212
5-2-5 ) میزان تسلط به زبان : 212
5-2-6 ) کارایی محصولات رقبا : 213
5-2-7 ) قیمت : 213
5-2-8 ) جدید بودن محصولات : 213
5-2-9 ) روشهای تبلیغ : 213
5-2-10 ) نوع محصول ترجیحی : 214
5-2-11 ) ارسال رایگان – تخفیف نقدی : 214
5-2-12 ) آسان بودن خرید از سایت : 214
5-2-13 ) نماد اعتماد الکترونیک : 215
5-2-14 ) نحوه پرداخت : 215
5-2-15 ) نسخه رایگان – گارانتی : 216
5-2-16 ) تمایل به خرید : 216
5-3 ) پیشنهادات : 217
5-3-1 ) خلاصه پیشنهادات کاربردی : 217
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد 6014.014.014.010-155011.611.625.615-205011.611.637.220-25358.18.145.3 و