دانلود پایان نامه ارشد درمورد استفاده از فرصت و سند چشم انداز

دانلود پایان نامه

کاهش هزینه تمرین و بکارگیری زبان جهت حفظ ، تقویت و بهبود مهارت کسب شده با استفاده از فرصت ها و امکانات موجود در کشور که تقریبا رایگان و در دسترس عموم می باشند .
آموزش کاربرد قواعد دستور زبان به صورت ضمنی ، با تکرار و تمرین .


استفاده موثرتر از زمان های مرده در طول روز جهت آموزش زبان بنحوی که حتی مقاطع یک دقیقه ای و منفصل مورد استفاده قرار گرفته و میتوان این اوقات را کاملاً احیا نموده و از آن بمیزان صد درصد بهرمند شد که با توجه به مشغله روز افزون افراد ، مورد علاقه عموم جامعه می باشد . بخصوص افراد شاغل و محصلین .
استفاده کاملاً منعطف و آزاد از زمان جهت آموزش ، بدون نیاز به امکانات خاص یا شرکت در جلسات آموزشی برنامه ریزی شده و یا حتی تخصیص بازه زمانی خاص در طول روز ، منجر به عدم تغییر در روند برنامه معمول روزانه افرد و حذف مشکلات و هزینه های ایاب و ذهاب میشود که مطلوب شاغلین ، محصلین ، خانواده ها و بعبارت دیگر عموم جامعه می باشد .
ارتقاء سطح آگاهی افراد و تعامل با جهان امروز و استفاده از فرصت های آشکار و پنهان موجود در عصر ارتباطات که موجب بهبود کیفیت و سطح زندگی جامعه میشود .
حفظ سرمایه ملی و همچنین کمک به اقتصاد جامعه با جلوگیری از حدر رفتن و استفاده ناکارآمد از پول ملی .
گامی هرچند کوچک در کمک به پیشرد کشور در راستای تحقق سند چشم انداز و ایران 1404 .
2-4-9 ) یک نمونه روش اجرائی برای استفاده از اختراع :
ابتدا یک فیلم سینمائی زبان اصلی جذاب و پرمخاطب انتخاب میکنیم که مجهز به زیرنویس با زبان اصلی باشد . سپس بین 500 الی 600 لغت مهم و اساسی متن زیرنویس آنرا بر اساس توالی زمانی استخراج نموده و به فلش کارت های مخصوص لایتنر با ابعاد 5 در 7 سانتیمتر تبدیل میکنیم . در هر روز 20 عدد از این فلش کارت ها را مطابق با روش لایتنر وارد جعبه لایتنر طراحی شده مختص این اختراع میکنیم . بعد از گذشت 5 روز و در ادامه روند استفاده از جعبه و فلش کارتها شروع به دیدن 10 دقیقه ابتدائی فیلم میکنیم و این کار را به میزانی تکرار میکنیم که بدون توجه به زیرنویس کاملاً مکالمات ردوبدل شده در فیلم را درک کنیم . سپس در روز دهم شروع به دیدن 10 دقیقه دوم فیلم و آموزش آن میکنیم و تا پایان فیلم این روند را ادامه میدهیم و در نهایت با ورود و عضویت در سامانه پشتیبان در تست های مربوطه شرکت میکنیم تا از میزان مفید بودن و نتیجه این روش مطلع شویم .
2-5 ) مدل مفهومی اصلاح شده :
شکل ( 2-30 ) مدل مفهومی اصلاحی
فصل سوم
روش تحقیق
3 ) فصل سوم : روش تحقیق
3-1 ) مقدمه
تا این مرحله با مسئله مورد نظر و ابعاد مختلف آن و همچنین اصول علمی مرتبط با موضوع و برخی تحقیقات انجام شده در زمینه های مشابه و نیز سازمان مورد مطالعه اشنا شدیم . اینک باید با انتخاب یک متد علمی نسبت به برآورد تعداد مناسب برای جامعه نمونه مورد مطالعه جهت تعمیم نتایج حاصل از این تحقیق به جامعه آماری مورد نظر و همچنین تعیین روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات برای اطمینان از صحت اطلاعات جمع آوری شده اقدام نماییم . درضمن لازم است روشهای آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مذکور شناسایی شوند تا در جهت رسیدن به پاسخهای مناسب برای سوالات طرح شده در خصوص موضوع تحقیق به نحو شایسته مورد استفاده قرار گیرند .
3-2 ) پژوهش علمی :
هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند . حال اگر فرض براین باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند .می توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست . (رفیع پور ، 1383 : 80 )
دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد . دکارت در این رابطه روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود . ( خاکی ، 1382 : 193)